• Aanscherping Regeling Persoonsgebonden Budget

    Inwoners kunnen bij een zorgvraag kiezen uit Zorg in Natura van een instelling of uit zorg via een Persoonsgebonden Budget. Dan krijgt de inwoner een budget waarmee hij zelf de zorg kunnen inkopen. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders bij een PGB niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom wil de gemeente de voorwaarden aanscherpen. Iedere zorgaanbieder wordt vooraf gescreend op kwaliteit en betrouwbaarheid door de gemeente. Als een zorgaanbieder dat niet wil en de budgethouder wil wel met die zorgverlener in zee, dan moet de budgethouder zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen. Dat is ingewikkeld en niet iedere budgethouder is daartoe in staat. De bureaucratie neemt toe en het wordt voor de inwoners dan heel wat ingewikkelder. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad zelfs niet voor de nieuwe regeling te stemmen.

    CDA Ermelo vindt dat de inwoners meer en betere ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een PGB. Die hulp is gratis beschikbaar via de clientondersteuner van MEE Veluwe. Zij zijn onafhankelijk en kunnen de aanvragers heel goed bijstaan in dit proces.

    Door alleen het systeem aan te passen repareer je maar één kant: half werk en half resultaat. Door standaard te voorzien in onafhankelijke begeleiding en steun van een cliëntondersteuner  maak je de zorgvragers sterker in het goed beheren van een PGB. Dat is geen half werk maar heel werk met 100% resultaat.

    Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo