• Bedrijfsbezoek OrangeTalent

  Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan OrangeTalent op het industrieterrein Veldzicht.

  Een bedrijf met jonge mensen, waar Niels Callenbach directeur/eigenaar van is. Gesproken over de ontwikkeling van dit bedrijf, dat actief is in de digitale wereld. OrangeTalent biedt goede digitale tools en marketingbegeleiding aan bij hun klanten.

  Naast de huidige ontwikkelingen is ook gesproken over toekomstige uitbreidingen waar de gemeente en politiek om de hoek bij komen kijken. Deze jonge ondernemer benadrukte het belang van de samenwerking tussen de overheid en de ondernemers.

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.

 • Lokaal Actief Winter 2019/2020

  Onlangs is de wintereditie van Lokaal Actief uitgekomen. Dit is het informatieblad voor leden en belangstellenden van het CDA Ermelo.
  Aan de orde komen:

  • Van de Bestuurstafel
  • Praten en vergaderen door Daphne Visser
  • De mobiliteitsvisie zit er aan te komen door Dick te Brake
  • De tijd vliegt verder … door Jan van den Bosch
  • De grootste wetswijziging in Nederland door Bart Willemsen
  • CDA Ermelo staat pal voor kwaliteit van leven door Cor Louwerse
  • Van Ermelo naar Enkhuizen door Esther Heutink-Wenderich
  • Veldwijk: Een wijk voor de toekomst met respect voor het verleden-Erik van der Weide


  Lees het Lokaal Actief.

 • Zonnevelden in Ermelo

  Op 12 december 2019 was de behandeling van het Zonneveld aan de Schaapsdijk. Om te voorkomen dat er wildgroei aan zonnevelden in Ermelo ontstaat dienden we samen met ChristenUnie een motie in. Zie hierover de berichtgeving in Het Kontakt. “Er mag aan de Schaapsdijk in Ermelo een zonneveld van vier hectare komen. Daarover is de raad het unaniem mee eens. Wel moet wethouder Leo van der Velden gaan overleggen of er binnen het zonneveld een parkje voor de das kan worden aangelegd.”

  Lokaal Actief Herfst 2019

  Vier maal per jaar verschijnt het CDA Ermelo blaadje Lokaal Actief. Het wordt verzonden naar leden en belangstellenden. De inhoud van de herfsteditie 2019 is geheel gewijd aan het onderwerp van de openbare ledenvergadering van het CDA Ermelo op dinsdag 26 november 2019: De ‘C’ van het CDA.

  Download de digitale versie

 • Zien we elkaar wel?

  Afgelopen woensdag was ik aan het kijken naar de live presentatie van Microsoft vanuit New York, het bedrijf toonde verschillende nieuwe producten die ze het komende jaar naar buiten brengen. Het is één van die dingen die me interesseert en waar, als ik niet echt iets veel beters te doen heb, ik ook tijd voor vrij maak. Ergens na drie kwartier, de eerste producten waren al gepresenteerd, trok de presentator mijn aandacht.
  Hij laat de producten even los en begint te praten over mensen en dat het meest krachtige waar hij vandaag het over wil hebben de kracht van menselijke verbinding is. Eén van de belangrijkste elementen van die menselijke verbinding is oogcontact. Hoe vaak, vertelde hij, gebeurt het niet dat je naar iemand kijkt terwijl die persoon afgeleid is door iets op zijn/haar horloge of telefoon terwijl je ze net nog in de ogen aankeek, die loskoppeling doet iets met je.
  Als iemand je zijn of haar ogen geeft kan je echt de connectie voelen, als iemand weg kijkt dan voel je dat ook.

  Niet alleen kijken maar echt zien is dus belangrijk. Het deed mij denken aan een verhaal over Jezus. Op een dag komt Jezus bij de stad Jericho en samen met zijn leerlingen en een hele menigte trekt die stad in. Veel mensen uit de stad komen naar Jezus kijken, ze zullen vast gehoord hebben van de vele wonderen die hij, ook onderweg naar Jericho, al gedaan heeft in het land. Er komen zelfs zoveel mensen kijken dat een kleine man, Zacheüs, Jezus niet meer kan zien. Zacheüs is echter zo benieuwd naar wie Jezus is dat hij alvast iets verder loopt en in een vijgenboom klimt. Nou is dat niet een hele hoge boom maar het geeft als het bladeren heeft wel mooie beschutting.
  Zacheüs hoort ze al aankomen en kijkt vanuit de boom naar Jezus. Maar als Jezus langs de boom loopt dan stopt hij opeens. In de herziene Statenvertaling staat:
  ‘En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven.’

  Opmerkelijk dat Jezus Zacheüs zag. Midden in die drukte van mensen om hem heen staat Jezus stil, kijkt op en ziet Zacheüs. Extra bijzonder is het dat Jezus bij Zacheüs wil verblijven want Zacheüs was namelijk tollenaar, iemand die de belastingen voor de romeinen moest verzamelen, niet heel geliefd is een understatement voor wat de Joden van hem en zijn beroepsgenoten vonden.
  Jezus ziet Zacheüs en wil bij hem thuiskomen, wil hem leren kennen en de maaltijd met hem delen.

  We naderen het einde van de week van de eenzaamheid en zijn afgelopen week misschien al verschillende keren herinnerd aan de eenzaamheid onder ouderen maar ook onder jongeren in onze samenleving en de sociale druk die daar soms bij gevoeld wordt.
  We hebben honderden vrienden op Facebook maar niemand die aandacht voor ons heeft, we hebben alles we willen binnen handbereik maar weten niet meer wat delen is, we vieren onze mooiste momenten op Instagram maar verzwijgen dat we tegen een burn-out aanzitten. We zitten uren op onze sociale media-accounts maar zien de mensen om ons heen niet meer. We swipen ons suf op datingapps voor een date maar zijn vergeten wat liefhebben is.

  Ik ben er zelf ook schuldig aan als ik onderweg ben en mijn muziek leuker vindt dan een gesprek aan te gaan met die ene bekende op het station. Ik zie liever op Instagram hoe iemand het doet dan dat ik het hoor van die persoon als ik hem of haar tegenkom in het dorp. Ik kijk liever naar mijn telefoon dan in de ogen van de ander.

  Microsoft heeft bedacht dat als je aan het videobellen bent je die ander door middel van software in de ogen aan kan kijken ook al kijkt deze zelf naar het scherm. Mijn grootste probleem daarmee is dat we nog steeds op onze schermen zitten.
  40% van Ermelo is eenzaam (kompas volksgezondheid Noord- en Oost Gelderland, 2017) maar dankzij Microsoft kunnen we deze mensen nu i.i.g. in de ogen kijken als we op ons scherm kijken.

  Ik weet niet of het mij gaat lukken maar ik wil wel proberen om vanaf nu mensen meer in de ogen aan te kijken. Niet steeds mijn telefoon erbij te pakken om mij af te schermen van de ander maar aandacht te hebben voor de mensen om mij heen. Als iedereen dat nou 1 keer per dag doet dan hebben we over een aantal jaar geen week tegen eenzaamheid meer nodig.

  Robert Huurnink

 • Lokaal Actief Zomereditie 2019

  Viermaal per jaar verschijnt Lokaal Actief, het informatieblad voor leden en belangstellenden van het CDA Ermelo.  Aan de zomereditie is door alle raadsleden van het CDA Ermelo een bijdrage geleverd. U treft onder andere artikelen aan over de vraag of Ermelo groter moet groeien, de klimaatdoelen van Ermelo, nieuws van de jongeren organisatie van het CDA (het CDJA), evenementen in Ermelo in relatie tot geluidsoverlast, ervaringen van een jaar raadslidmaatschap en de wegeninfrastructuur. De digitale versie van Lokaal Actief is hier te openen.

 • Tijd voor een nieuwe woonwijk in Ermelo?

  Op 2 augustus 2019 publiceerde De Stentor – Editie Veluwe onderstaand artikel:

  ,,Als het roer niet wezenlijk wordt omgegooid, vergrijst Ermelo en verdwijnt de dynamiek uit het dorp’’, stelt raadslid Cor Louwerse. De fractie wil de discussie daarover op gang brengen. Als praktische uitwerking daarvan zou de gemeente aan de kern van Ermelo of Horst een aaneengesloten gebied van ongeveer veertig hectare moeten ontwikkelen voor een nieuwe woonwijk met 1400 woningen, bestemd voor zo’n 3.250 nieuwe inwoners.
  Veldwijk
  Samen met de voorgenomen bouw van 440 woningen op Landgoed Veldwijk voor ongeveer 1000 nieuwe bewoners en het legaliseren van 500 recreatiewoningen tot reguliere woning (750 nieuw ingeschreven inwoners) zou Ermelo in het jaar 2030 zijn gegroeid naar een inwonertal van 32.000, becijfert Louwerse.
  Op dit moment wonen 27.000 mensen in Ermelo, nagenoeg precies evenveel als in 1995. Wel is het zo dat het aantal inwoners na het ‘dieptepunt’ van 26.000 in 2014 al enkele jaren aan het stijgen is. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die juist deze week bekend werden, kwamen er sinds 1 januari van dit jaar 68 inwoners bij.

  De groei heeft volgens Louwerse vooral te maken met de komst van senioren uit het Westen van het land ‘die zich een duur appartement of bungalow kunnen veroorloven’. Met de huidige woningprijzen is het ook in Ermelo voor jongeren en starters erg moeilijk een plek te vinden.
  Voorzieningen
  Verder is ook onlangs weer gebleken dat het hoge voorzieningenniveau een zware wissel trekt op de inwoners. Om de uitgaven voor onder andere het zwembad, het gemeentehuis en de Dialoog te dekken moet de gemeentelijke belasting omhoog. Ook de wens om in 2030 energieneutraal en en 3025 klimaatneutraal te zijn vergt forse investeringen, meent Louwerse.

  Met meer inwoners worden de inkomsten structureel hoger in de vorm van ozb en vanuit het gemeentefonds, stelt hij. Meer inwoners geven meer geld uit in het dorp, dat is goed voor de middenstand en het genereert ook meer werkgelegenheid, is de redenering.
  Plukjes
  Er wordt wel gebouwd, weet Louwerse, ook in het buitengebied. ,,Maar dan gaat het om plukjes woningen, verspreid in het groene gebied. Dat willen we juist niet. Wij maken de keuze voor grote woonwijk.’’
  Waar de wijk met 1400 woningen precies moet komen is nog niet nader uitgewerkt door het CDA. ,,We willen eerst de maatschappelijke discussie op gang brengen over de vraag of het noodzakelijk is om te groeien. Je kunt er ook voor kiezen dat Ermelo zo klaar is. Dat is niet onze keuze.’’

 • Bezoek monument Oktober 44

  Bij de dodenherdenking van 4 mei dit jaar werden namen voorgelezen van inwoners uit Ermelo die zijn meegevoerd bij de razzia in Putten in oktober 1944. De plaats van overlijden was bij deze mensen vaak Neuengamme in Duitsland.
  Een afvaardiging van fractie en bestuur van CDA Ermelo heeft een bezoek gebracht aan Putten om te luisteren en aandacht te geven aan de tragedie in onze buurgemeente.
  In de Oude Kerk van Putten werd het verhaal verteld door de bestuursleden Pieter Dekker en Wilma Knoppersen van de Stichting Oktober 44. Een ontroerend verhaal dat heel dichtbij komt. Persoonlijk leed en achterblijvende personen. Maar ook de hoop voor de toekomst. Jongeren die geconfronteerd worden met de verhalen en hiermee aan de slag gaan. Opvallend is de vergevingsgezindheid, maar ook de kracht om als samenleving weer de draad op te pakken, vooral dankzij de vrouwen.
  Na de kerk zijn wij gezamenlijk, tussen het hedendaagse winkelende publiek door, naar “Het vrouwtje van Putten” gelopen. Ook een deel van de tocht die de mannen in 1944 hebben gelopen naar het station Putten toe. Vandaar zijn ze naar Kamp Amersfoort gebracht en later naar de kampen in Duitsland. Neuengamme en Ladelund zijn belangrijke plekken, waar veel mannen zijn omgekomen.
  Een bezoek van de Gedachtenisruimte Oktober 1944 ronde het bezoek af.
  Nog steeds komen feiten boven tafel en met de verhalen erbij blijft het een levend verhaal.
  Indrukwekkend, om stil van te worden.

  Dick te Brake.

 • Blije Bermen stokje overgenomen

  Het zoemt volop in Ermelo in Ermelo. Dat wil het CDA Ermelo graag zo houden. Het zijn onder andere de bijen die je hoort.
  Bijen horen thuis in de natuur omdat ze bijdragen aan de bestuiving van de planten, dat is nodig voor de vruchtzetting van het fruit.
  Samen met ChristenUnie Ermelo heeft CDA Ermelo vorig jaar aandacht in de gemeenteraad gevraagd om meer bermen in Ermelo met bloemenmengsels in te zaaien.
  Om het goede voorbeeld te geven zaaide een paar weken geleden ChristenUnie Ermelo in samenwerking met het Natuur en Milieu Platform Ermelo een berm in langs het Klompad Pelserpad. Daarbij deed men een de oproep dat een andere partij het stokje overneemt om ook een Blije Berm te maken door het in te zaaien met een bloemenmengsel. Dat heeft het CDA Ermelo gedaan. Afgelopen dinsdagavond heeft de partij een stuk berm ingezaaid in de bocht van de Nijkerkerweg ter hoogte van de Telgterbuurtweg. Het CDA Ermelo gaat nu het stokje overdragen aan de volgende partij in de gemeenteraad die blije bermen belangrijk vindt.