• CDA Ermelo stelt Samenleving boven partijpolitiek

  Een reactie van het CDA Ermelo op politieke perikelen na de verkiezingen

  Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als CDA Ermelo zijn we dankbaar en tevreden met de 6 zetels die volgden uit de uitslag. Bijna een kwart van de Ermelose inwoners heeft ons het vertrouwen gegeven en daar willen we hen voor bedanken. Dat we 1 zetel minder hebben ten opzichte van de vorige verkiezingen vinden we uiteraard jammer. De zetel verschuift naar ChristenUnie: een solide partij die altijd constructief bijdraagt aan het gemeentebestuur. Een zetel die Ermelo Liberaal innam, na de afsplitsing van de VVD is teruggegaan naar deze partij en hiermee heeft de VVD wederom 2 zetels. Verder is er niets in de politieke samenstelling van de gemeenteraad veranderd. De overige partijen hebben allen hetzelfde aantal zetels gekregen als de afgelopen raadsperiode. Al met al een duidelijk signaal van de Ermelose inwoners dachten wij.

  Na de verkiezingsuitslag, op desbetreffende woensdagavond, is Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA Ermelo, langs alle partijen gegaan om te vragen hoe ze de uitslag hebben ervaren en aangegeven om ze de dag erna te bellen. Het is in Ermelo een goed gebruik dat de grootste partij dit initiatief neemt. De dag na de verkiezingen kregen wij echter telefoontjes van zowel Leo van der Velde (SGP) als Anneke Knoppert (PE) dat er diezelfde ochtend een overleg had plaatsgevonden met vier partijen, namelijk: PE, BBE, SGP en VVD. Er is bewust gekozen om de grootste partij en de winnaar van de verkiezingen niet uit te nodigen. Op de persconferentie die vrijdag bleek dat drie van de vier partijen al vaker bij elkaar was geweest om een mogelijke coalitie door te spreken. Dit was nog voor de verkiezingen.

  Met elkaar het gesprek aangaan
  Het is in Ermelo gebruikelijk om na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan, om zo te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Op die manier voelt de kiezer zich gehoord en komt er een bestuur in Ermelo dat op draagvlak kan rekenen, waarbij draagvlak niet alleen het technische verhaal is van 50% plus 1.

  Dit is echter niet gebeurd. Er is niet met elke partij gepraat en er is bewust gekozen om niet alleen deze partijen, maar ook de kiezers die op deze partijen hebben gestemd in de kou te laten staan. In Ermelo gaan we met fatsoen en respect met elkaar om en daar getuigt deze aanpak niet van.

  In een dorp als Ermelo praten we vaak over de inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en niemand staat langs de kant. Dat, door deze bewust gekozen aanpak, duizenden kiezers langs de kant staan en niet serieus worden genomen, is niet alleen kwalijk te noemen, maar ook onnodig.

  Zoeken naar inhoudelijke redenen
  We hebben onze bedenkingen bij de motieven van de formerende partijen. De lijsttrekker van Burgerbelangen, Bart van der Knaap, verwoordde het als volgt (letterlijk citaat uit de pers): “Wat echter de kiezers niet hebben gedaan, doen wij daarom wel,…”

  We vinden deze houding van de formerende partijen geen recht doen aan de (lokale) democratie en geen recht doen aan de kiezer. Deze partijen willen de formatie totaal anders gaan doen. Een concreet antwoord op de vraag ‘waarom’ is voor deze vier partijen duidelijk: CDA Ermelo en ChristenUnie moeten buiten de deur worden gehouden. Dat baart ons zorgen, omdat dit de schijn met zich meedraagt dat partijpolitiek boven de samenleving wordt geplaatst.

  Geen woorden maar daden
  Deze vier partijen verschillen niet alleen inhoudelijk, maar ook qua grondslag. De meest voor de hand liggende oplossing, om tot een coalitieakkoord te komen bij partijen die inhoudelijk zo ver uit elkaar liggen, is om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven en alle “hete hangijzers” op te nemen in een raadsprogramma. Dit ontslaat de partijen om echte keuzes te maken, bijvoorbeeld over windmolens in Ermelo (hier verschillende de partijen overduidelijk in), maar ook over de koopzondag en de openstelling van de Prins Hendriklaan. Een coalitie, die ten koste van de inhoud, de twee winnaars van de verkiezingen wil buitensluiten en ze alleen aan tafel vraagt om de grootste knopen door te hakken, blinkt niet uit in daadkracht en visie.

  We wachten het onderhandelingen met grote belangstelling af en hopen dat onze zorgen niet bewaarheid worden.

 • Historische Huifkartocht op zaterdag 3 februari

  CDA Ermelo organiseert op zaterdag 3 februari 2018 een gratis huifkartocht door Ermelo. Onder begeleiding van een gids van de Oudheidkundige vereniging Ermelo kan zowel jong als oud Ermelo (nog) beter leren kennen. Het CDA Ermelo heeft Albert van Diest van de Aalbertshoeve bereid gevonden om met huifkar door het dorp te trekken.
  Kandidaat raadslid Daphne Visser is de figuurlijke kartrekker van het evenement. Ze vertelt enthousiast: ‘Het lijkt ons ontzettend tof om in een huifkar door Ermelo te trekken en van de Ermelo-gids meer verhalen over Ermelo te horen. Daarnaast is het gewoon een leuk event. Hoe vaak zit je nou in een huifkar? Tractor voor, huifkar er achter, mooie verhalen over Ermelo. Prachtig ’.
  De huifkar maakt 3 rondes van een half uur door Ermelo. Aanvangtijden zijn 13:30, 14:15 en 15:00 uur. ‘Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven in te stappen!’ stelt Visser. Aanmelden kan door je op 1 van de beschikbare tijden in te schrijven in de winkel van het CDA Ermelo aan de Stationsstraat 66b (tegenover de Akropolis) of door een email te sturen naar daphne@partijvandesamenleving.nl. De tocht gaat van start voor de CDA winkel en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Visser besluit: ‘Wees er op tijd bij, want vol is vol!’

  Meer informatie: Daphne Visser

 • Werkbezoek aan Sonnevanck

  Zorg voor elkaar! Dat is toch eigenlijk het mooiste?

  Vrijdag 26 januari brachten we een werkbezoek aan Sonnevanck! Samen met meer dan 200 vrijwilligers zet de Zorggroep Noordwest Veluwe zich in voor voldoende bedden in de regio. Zo blijft de zorg “dichtbij” voor partners en familie!

  Meer informatie: Cor Louwerse

 • Prins Hendriklaan

  Het CDA Ermelo heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake het verkeersbesluit Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan van 27 december 2017. Woordvoeder van het CDA Ermelo, Dick te Brake, heeft hierover vragen gesteld aan het college van Ermelo.
  De rechter heeft aangegeven dat de argumenten die Ermelo heeft aangegeven om tot opening van de Prins Hendriklaan over te gaan, niet goed en niet zorgvuldig genoeg waren onderbouwd. Bij een goede en betere argumentatie kan de gemeente Ermelo de afsluiting wel ongedaan maken.
  Het CDA Ermelo wil dan ook weten van het college of het college ook in hoger beroep zal gaan. En wat het college gaat doen om met een goede en zorgvuldige onderbouwing van de argumenten te komen.
  Het CDA Ermelo blijft erbij dat de noodzaak om de blokkade op de Prins Hendriklaan weg te halen belangrijk blijft om een goede verkeersontsluiting te maken van de wijk Het Trefpunt. Door de huidige ontsluiting van een kant voor verkeer ontstaan gevaarlijke en niet wenselijke verkeerssituaties in deze woonwijk. Bij het opheffen aan de westzijde van de afsluiting gaat de Maximalaan dienen als doorgaande weg vanuit de wijk Noord naar de Harderwijkerweg vice versa. Deze situatie heeft ook al geleid tot gevaarlijke situaties in de woonwijk Het Trefpunt voordat de afsluiting van de westzijde van het Trefpunt een feit was. Een korte verbinding via de Prins Hendriklaan heeft de voorkeur van het CDA Ermelo, boven een omweg via de Maximalaan.
  Het blijft een belangrijk onderwerp voor het CDA Ermelo om de toenemende verkeersdruk in onze gemeente eerlijk te verdelen. Het kan niet zo zijn dat wijken en wegen zich hieraan willen en kunnen onttrekken.
  Dick te Brake
  CDA Ermelo

 • Aanschuiven in de wijk Ermelo West

  Dinsdag 28 november zijn leden van het bestuur en de fractie in Ermelo-West op bezoek gegaan. Onder het genot van versgebakken pannenkoeken en een sapje luisterden de christendemocraten in de aula van de Julianaschool naar de zorgen, problemen maar ook de kansen die verschillende inwoners uit de vogelenbuurt aan het CDA Ermelo aanreikten.
  Na het eten gingen de inwoners in 3 groepen uit elkaar en konden inwoners bij de raadsleden Sarath Hamstra, Dick te Brake en Erik van der Weide hun zorgen, ontwikkelingen en ideeën met de raadsleden delen. Ook de wijkagenten voor Ermelo-West deden goed mee en leverden mooie input over ontwikkelingen in de wijk.
  Belangrijke onderwerpen die door de inwoners aan het CDA Ermelo zijn meegegeven:

  • De dienstverlenende houding van de gemeente Ermelo bij contact door de inwoners kan beter
  • De staat van de wegen en trottoirs is vaak slecht
  • Het ontbreekt in wijk West aan voorzieningen voor de buurt
  • De parkeerdruk in de wijk wordt (te) hoog
  • Het groenonderhoud verdient blijvende aandacht
  • De westflank en ontsluiting van de wijk geeft zorgen

  Uitermate tevreden
  Raadslid en organisator van de activiteit Erik van der Weide – zelf al zijn hele levend wonend in wijk West – was uitermate tevreden over de activiteit. “Op zo’n avond hoor je echt van de inwoners waar ze tegen aan lopen en welke kansen ze zien, het is nu aan ons om dit mee te nemen in onze afwegingen en planvorming”, zegt hij.

  Het CDA Ermelo organiseert jaarlijks de activiteit ‘aanschuiven in de wijk’ om de ontwikkelingen in Ermelo scherp in de gaten te houden.

 • Parkeerproblemen Hazelaarlaan (Persbericht)

  Aan de Hazelaarlaan zorgen parkeerproblemen voor een ontwrichting van de buurt. Dat constateert CDA Ermelo toen zij deur voor deur langsgingen, om met inwoners in gesprek te gaan over hun buurt. Fractievoorzitter en lijsttrekker Sarath Hamstra: “Sinds enkele jaren gaan wij langs de deuren in verschillende wijken en buurten om in gesprek te gaan met inwoners over hun wijk. Dit noemen wij de straat-voor-straatcampagne. Op deze manieren hoor je écht wat er speelt en hoeven burgers niet altijd naar de politiek te komen.” Aan de Hazelaarlaan in wijk Oost speelt de parkeerproblematiek al jaren.

  Sommige buurtbewoners wisten te vertellen dat de problemen al in 2014 begonnen en de gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat dit tot meerdere burenruzies heeft geleid. Hamstra: “Er zijn zelfs initiatieven vanuit bewoners aan de Hazelaarlaan zelf gekomen om de problemen op te lossen. Dat moeten wij als overheid toejuichen! Deze inwoners wachten nu al zo lang, dat dit tot spanningen in de buurt leidt. Wij hebben meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college en hopen dat hier snel antwoorden op komen.” Meerdere bewoners gaven aan dat de communicatie met de gemeente uiterst stroef verloopt. De antwoorden van de schriftelijke vragen zal de partij zo spoedig mogelijk doorzetten naar de bewoners. Ondertussen zal het CDA Ermelo de straat-voor-straatcampagne doorzetten en hoopt op deze manier veel inwoners te kunnen spreken.

 • CDA Ermelo trakteert ouderen op oliebollen (Persbericht)

  Zaterdag 30 december heeft het CDA Ermelo meer dan 200 ouderen verrast met zelfgebakken oliebollen. Ouderen en medewerkers van de Arcade, de Amaniet, de IJsvogel en het Hospice waren de gelukkigen.

  Lijsttrekker én oliebollenbakker
  De vrijdagavond ervoor staken vier enthousiaste CDA’ers de handen uit de mouwen en hebben samen meer dan 300 oliebollen gebakken. Lijsttrekker en oliebollenbakker Sarath Hamstra: “Ik heb nog niet eerder oliebollen gebakken, maar het is erg leuk om te doen. Naast dat het gezellig is om met elkaar bezig te zijn, is het erg dankbaar werk en mooi om het jaar op een nuttige manier af te sluiten.”

  Ludiek
  Ouderen en medewerkers reageerden blij verrast en dankbaar op het ludieke gebaar.

 • Lokaal Actief december 2017

  Eens per kwartaal komt het CDA Ermelo blaadje Lokaal Actief uit. In de december 2017 editie worden de CDA Ermelo kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Download Lokaal Actief

 • Nieuwsbrief CDA Ermelo december 2017

  In de nieuwsbrief van december komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Grootschalige energie opwek
  • De Groenvisie
  • De Netwerkgemeente Ermelo
  • Aanleg van glasvezel buitenaf

  Lees de Nieuwsbrief

 • Bouwplannen terrein De Driesprong in een stroomversnelling

  Geweldig nieuws voor woningzoekend Ermelo. De ontwikkelingen voor duurzame (!) huisvesting voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen zijn in volle gang en in een stroomversnelling gekomen. Het bestemmingsplan, nog maar kortgeleden in oktober 2017 vastgesteld, is al omgezet in een bouwplan.

  Bemog de eigenaar van het Driesprongterrein heeft een aanbod gedaan wat volgens CDA wethouder Jan van den Bosch zo aantrekkelijk is, dat hierdoor ook het gemeentelijk en particuliere gedeelte van het plan door Bemog ontwikkeld wordt. Bijkomend voordeel: het oude pannenfabriekje wordt opgeknapt.

  Het nieuwe bouwplan is duurzaam, (gasloos en energieneutraal) en zorgt voor behoud van het dorpse karakter. Er zijn afspraken gemaakt met Uwoon over 24 huurhuizen, waarvan de helft mantelzorgwoning met daarnaast nog eens 12 grondgebonden huurhuizen. Door deze ontwikkeling is het mogelijk om het bouwplan van zo’n 70 woningen op korte termijn op te starten en kunnen de eerste woning eind 2018 worden opgeleverd.

  CDA Ermelo is heel blij met deze ontwikkelingen het biedt kansen voor jonge woningzoekende, gezinnen, maar ook ouderen met mantelzorger(s) die dicht bij elkaar willen wonen.

  Wonen en bouwen in Ermelo is van groot belang voor de gemeente. Met de driesprong zetten we een schitterende stap naar een toekomstbestendig, vitaal en ‘groen’ Ermelo. CDA WONEN IN ERMELO.

  Raadslid Corry Mosterd

  Woordvoerder Wonen en Zorg