• Minder regelgekte in de zorg

  CDA Ermelo is van mening, dat in alle onderdelen van de gezondheidszorg teveel tijd moet worden besteed aan administratieve handelingen. Eén derde tot de helft van de tijd zijn hulpverleners hieraan kwijt, waardoor ze vaak te weinig tijd hebben voor de cliënten.
  Met de slogan ‘minder regelgekte meer zorg’ is GGZ Nederland een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. CDA Ermelo ondersteunt deze campagne graag en roept iedereen op het manifest te ondertekenen: www.regelgekte.nl .
  Daar waar de gemeente Ermelo verantwoordelijk is voor regeldruk in de gezondheidszorg zal de fractie van CDA Ermelo niet nalaten politieke druk uit te oefenen om de bureaucratie in de zorg te verlagen.

  Cor Louwerse, Raadslid CDA Ermelo, chlouwerse1994@kpnmail.nl

 • Programma begroting 2018-2022

  De Programmabegroting 2018-2021 is een mooie financiële weergave van de keuzes die we tijdens de Kadernota 2018 hebben gemaakt, voor de zomer. Het huishoudboekje van Ermelo laat zwarte cijfers zien en is, zoals we dat noemen, structureel sluitend. Dit willen we graag zou houden en daarom willen we dat inkomsten die in de toekomst wegvallen, zoals Precariobelasting, worden opgevangen. Hier komt, mede op ons verzoek, een voorstel voor tijdens de Kadernota 2019. We zijn daarmee ruim op tijd.

  Aan de uitgavenkant loopt onze gemeente risico wanneer het gaat om de Jeugdzorg. Dit is ook een punt van zorg voor ons, want we vinden het belangrijk dat “onze” jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd dat de kosten beheersbaar blijven. De wethouder vertrouwt hierop en wij houden de vinger aan de pols.
  Natuurlijk hebben we ook aandacht gevraagd, zoals we altijd doen, voor voldoende woningen in Ermelo en zouden graag nog een project zien zoals Groevenbeek-Noord was: betaalbare en duurzame woningen.

  Ten slotte gaven we aan trots te zijn op de vele burgerinitiatieven en geloven dat we deze kracht van de samenleving altijd moeten omarmen (en zeker niet moet frustreren).

  Sarath Hamstra, fractievoorzitter CDA Ermelo

 • Echt luisteren

  Om de drie weken ga ik op bedrijfs-bezoek bij een ondernemer in Ermelo. Dan praat ik met hem of haar over het bedrijf en alles wat daar maar enigszins bij hoort. Ik merk dat bedrijven het enorm waarderen als je gewoon langskomt. Interesse in het bedrijf, de ligging, parkeren, werknemers, branche, duurzaamheid, interactie met andere bedrijven, de relatie met de gemeente; noem maar op en het komt voorbij.

  Eigenlijk vind ik het soms wel een beetje veel die bezoeken. Het legt een behoorlijke druk op mijn agenda die al overvol is. Maar iedere keer als ik geweest ben, merk ik hoe ontzettend goed het is om hier tijd voor te maken en dat doe ik dan ook trouw.

  Waarom is het zo goed? Omdat ik er echt de tijd voor neem om te luisteren naar hun situatie, hun verhaal, hun bedrijfssuccessen, hun ontwikkelingen en uitdagingen. Dus niet even een rondje, goh wat leuk, fotootje voor Facebook en weer wegwezen. Nee er is écht ruimte voor een goed gesprek, dat over het algemeen van hoge kwaliteit is.

  Kan ik altijd aan alle vragen tegemoet komen? Nee, natuurlijk niet. Maar alles komt wèl op tafel en wordt besproken. En dat wordt enorm gewaardeerd.

  Het thema van dit nummer is ‘in gesprek met onze inwoners’. Met het oog op het verkiezingsprogramma, maar ook als grondhouding van een partij die naar de samenleving wil luisteren (overigens wel vanuit haar eigen vaste waarden).

  Belangrijk om bij dit luisteren onze ondernemers niet te vergeten. Het MKB is de motor van onze economie, onze ondernemers zijn betrokken inwoners van Ermelo met over het algemeen een groot hart voor ons dorp en de mensen die er in wonen.

  Dus toch maar blijven inplannen iedere drie weken.

  Esther Heutink-Wenderich, wethouder