• Prins Hendriklaan

  Het CDA Ermelo heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake het verkeersbesluit Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan van 27 december 2017. Woordvoeder van het CDA Ermelo, Dick te Brake, heeft hierover vragen gesteld aan het college van Ermelo.
  De rechter heeft aangegeven dat de argumenten die Ermelo heeft aangegeven om tot opening van de Prins Hendriklaan over te gaan, niet goed en niet zorgvuldig genoeg waren onderbouwd. Bij een goede en betere argumentatie kan de gemeente Ermelo de afsluiting wel ongedaan maken.
  Het CDA Ermelo wil dan ook weten van het college of het college ook in hoger beroep zal gaan. En wat het college gaat doen om met een goede en zorgvuldige onderbouwing van de argumenten te komen.
  Het CDA Ermelo blijft erbij dat de noodzaak om de blokkade op de Prins Hendriklaan weg te halen belangrijk blijft om een goede verkeersontsluiting te maken van de wijk Het Trefpunt. Door de huidige ontsluiting van een kant voor verkeer ontstaan gevaarlijke en niet wenselijke verkeerssituaties in deze woonwijk. Bij het opheffen aan de westzijde van de afsluiting gaat de Maximalaan dienen als doorgaande weg vanuit de wijk Noord naar de Harderwijkerweg vice versa. Deze situatie heeft ook al geleid tot gevaarlijke situaties in de woonwijk Het Trefpunt voordat de afsluiting van de westzijde van het Trefpunt een feit was. Een korte verbinding via de Prins Hendriklaan heeft de voorkeur van het CDA Ermelo, boven een omweg via de Maximalaan.
  Het blijft een belangrijk onderwerp voor het CDA Ermelo om de toenemende verkeersdruk in onze gemeente eerlijk te verdelen. Het kan niet zo zijn dat wijken en wegen zich hieraan willen en kunnen onttrekken.
  Dick te Brake
  CDA Ermelo

 • Aanschuiven in de wijk Ermelo West

  Dinsdag 28 november zijn leden van het bestuur en de fractie in Ermelo-West op bezoek gegaan. Onder het genot van versgebakken pannenkoeken en een sapje luisterden de christendemocraten in de aula van de Julianaschool naar de zorgen, problemen maar ook de kansen die verschillende inwoners uit de vogelenbuurt aan het CDA Ermelo aanreikten.
  Na het eten gingen de inwoners in 3 groepen uit elkaar en konden inwoners bij de raadsleden Sarath Hamstra, Dick te Brake en Erik van der Weide hun zorgen, ontwikkelingen en ideeën met de raadsleden delen. Ook de wijkagenten voor Ermelo-West deden goed mee en leverden mooie input over ontwikkelingen in de wijk.
  Belangrijke onderwerpen die door de inwoners aan het CDA Ermelo zijn meegegeven:

  • De dienstverlenende houding van de gemeente Ermelo bij contact door de inwoners kan beter
  • De staat van de wegen en trottoirs is vaak slecht
  • Het ontbreekt in wijk West aan voorzieningen voor de buurt
  • De parkeerdruk in de wijk wordt (te) hoog
  • Het groenonderhoud verdient blijvende aandacht
  • De westflank en ontsluiting van de wijk geeft zorgen

  Uitermate tevreden
  Raadslid en organisator van de activiteit Erik van der Weide – zelf al zijn hele levend wonend in wijk West – was uitermate tevreden over de activiteit. “Op zo’n avond hoor je echt van de inwoners waar ze tegen aan lopen en welke kansen ze zien, het is nu aan ons om dit mee te nemen in onze afwegingen en planvorming”, zegt hij.

  Het CDA Ermelo organiseert jaarlijks de activiteit ‘aanschuiven in de wijk’ om de ontwikkelingen in Ermelo scherp in de gaten te houden.

 • Parkeerproblemen Hazelaarlaan (Persbericht)

  Aan de Hazelaarlaan zorgen parkeerproblemen voor een ontwrichting van de buurt. Dat constateert CDA Ermelo toen zij deur voor deur langsgingen, om met inwoners in gesprek te gaan over hun buurt. Fractievoorzitter en lijsttrekker Sarath Hamstra: “Sinds enkele jaren gaan wij langs de deuren in verschillende wijken en buurten om in gesprek te gaan met inwoners over hun wijk. Dit noemen wij de straat-voor-straatcampagne. Op deze manieren hoor je écht wat er speelt en hoeven burgers niet altijd naar de politiek te komen.” Aan de Hazelaarlaan in wijk Oost speelt de parkeerproblematiek al jaren.

  Sommige buurtbewoners wisten te vertellen dat de problemen al in 2014 begonnen en de gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat dit tot meerdere burenruzies heeft geleid. Hamstra: “Er zijn zelfs initiatieven vanuit bewoners aan de Hazelaarlaan zelf gekomen om de problemen op te lossen. Dat moeten wij als overheid toejuichen! Deze inwoners wachten nu al zo lang, dat dit tot spanningen in de buurt leidt. Wij hebben meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college en hopen dat hier snel antwoorden op komen.” Meerdere bewoners gaven aan dat de communicatie met de gemeente uiterst stroef verloopt. De antwoorden van de schriftelijke vragen zal de partij zo spoedig mogelijk doorzetten naar de bewoners. Ondertussen zal het CDA Ermelo de straat-voor-straatcampagne doorzetten en hoopt op deze manier veel inwoners te kunnen spreken.

 • CDA Ermelo trakteert ouderen op oliebollen (Persbericht)

  Zaterdag 30 december heeft het CDA Ermelo meer dan 200 ouderen verrast met zelfgebakken oliebollen. Ouderen en medewerkers van de Arcade, de Amaniet, de IJsvogel en het Hospice waren de gelukkigen.

  Lijsttrekker én oliebollenbakker
  De vrijdagavond ervoor staken vier enthousiaste CDA’ers de handen uit de mouwen en hebben samen meer dan 300 oliebollen gebakken. Lijsttrekker en oliebollenbakker Sarath Hamstra: “Ik heb nog niet eerder oliebollen gebakken, maar het is erg leuk om te doen. Naast dat het gezellig is om met elkaar bezig te zijn, is het erg dankbaar werk en mooi om het jaar op een nuttige manier af te sluiten.”

  Ludiek
  Ouderen en medewerkers reageerden blij verrast en dankbaar op het ludieke gebaar.

 • Lokaal Actief december 2017

  Eens per kwartaal komt het CDA Ermelo blaadje Lokaal Actief uit. In de december 2017 editie worden de CDA Ermelo kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Download Lokaal Actief

 • Nieuwsbrief CDA Ermelo december 2017

  In de nieuwsbrief van december komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Grootschalige energie opwek
  • De Groenvisie
  • De Netwerkgemeente Ermelo
  • Aanleg van glasvezel buitenaf

  Lees de Nieuwsbrief

 • Bouwplannen terrein De Driesprong in een stroomversnelling

  Geweldig nieuws voor woningzoekend Ermelo. De ontwikkelingen voor duurzame (!) huisvesting voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen zijn in volle gang en in een stroomversnelling gekomen. Het bestemmingsplan, nog maar kortgeleden in oktober 2017 vastgesteld, is al omgezet in een bouwplan.

  Bemog de eigenaar van het Driesprongterrein heeft een aanbod gedaan wat volgens CDA wethouder Jan van den Bosch zo aantrekkelijk is, dat hierdoor ook het gemeentelijk en particuliere gedeelte van het plan door Bemog ontwikkeld wordt. Bijkomend voordeel: het oude pannenfabriekje wordt opgeknapt.

  Het nieuwe bouwplan is duurzaam, (gasloos en energieneutraal) en zorgt voor behoud van het dorpse karakter. Er zijn afspraken gemaakt met Uwoon over 24 huurhuizen, waarvan de helft mantelzorgwoning met daarnaast nog eens 12 grondgebonden huurhuizen. Door deze ontwikkeling is het mogelijk om het bouwplan van zo’n 70 woningen op korte termijn op te starten en kunnen de eerste woning eind 2018 worden opgeleverd.

  CDA Ermelo is heel blij met deze ontwikkelingen het biedt kansen voor jonge woningzoekende, gezinnen, maar ook ouderen met mantelzorger(s) die dicht bij elkaar willen wonen.

  Wonen en bouwen in Ermelo is van groot belang voor de gemeente. Met de driesprong zetten we een schitterende stap naar een toekomstbestendig, vitaal en ‘groen’ Ermelo. CDA WONEN IN ERMELO.

  Raadslid Corry Mosterd

  Woordvoerder Wonen en Zorg

 • Minder regelgekte in de zorg

  CDA Ermelo is van mening, dat in alle onderdelen van de gezondheidszorg teveel tijd moet worden besteed aan administratieve handelingen. Eén derde tot de helft van de tijd zijn hulpverleners hieraan kwijt, waardoor ze vaak te weinig tijd hebben voor de cliënten.
  Met de slogan ‘minder regelgekte meer zorg’ is GGZ Nederland een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. CDA Ermelo ondersteunt deze campagne graag en roept iedereen op het manifest te ondertekenen: www.regelgekte.nl .
  Daar waar de gemeente Ermelo verantwoordelijk is voor regeldruk in de gezondheidszorg zal de fractie van CDA Ermelo niet nalaten politieke druk uit te oefenen om de bureaucratie in de zorg te verlagen.

  Cor Louwerse, Raadslid CDA Ermelo, chlouwerse1994@kpnmail.nl

 • Programma begroting 2018-2022

  De Programmabegroting 2018-2021 is een mooie financiële weergave van de keuzes die we tijdens de Kadernota 2018 hebben gemaakt, voor de zomer. Het huishoudboekje van Ermelo laat zwarte cijfers zien en is, zoals we dat noemen, structureel sluitend. Dit willen we graag zou houden en daarom willen we dat inkomsten die in de toekomst wegvallen, zoals Precariobelasting, worden opgevangen. Hier komt, mede op ons verzoek, een voorstel voor tijdens de Kadernota 2019. We zijn daarmee ruim op tijd.

  Aan de uitgavenkant loopt onze gemeente risico wanneer het gaat om de Jeugdzorg. Dit is ook een punt van zorg voor ons, want we vinden het belangrijk dat “onze” jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd dat de kosten beheersbaar blijven. De wethouder vertrouwt hierop en wij houden de vinger aan de pols.
  Natuurlijk hebben we ook aandacht gevraagd, zoals we altijd doen, voor voldoende woningen in Ermelo en zouden graag nog een project zien zoals Groevenbeek-Noord was: betaalbare en duurzame woningen.

  Ten slotte gaven we aan trots te zijn op de vele burgerinitiatieven en geloven dat we deze kracht van de samenleving altijd moeten omarmen (en zeker niet moet frustreren).

  Sarath Hamstra, fractievoorzitter CDA Ermelo

 • Echt luisteren

  Om de drie weken ga ik op bedrijfs-bezoek bij een ondernemer in Ermelo. Dan praat ik met hem of haar over het bedrijf en alles wat daar maar enigszins bij hoort. Ik merk dat bedrijven het enorm waarderen als je gewoon langskomt. Interesse in het bedrijf, de ligging, parkeren, werknemers, branche, duurzaamheid, interactie met andere bedrijven, de relatie met de gemeente; noem maar op en het komt voorbij.

  Eigenlijk vind ik het soms wel een beetje veel die bezoeken. Het legt een behoorlijke druk op mijn agenda die al overvol is. Maar iedere keer als ik geweest ben, merk ik hoe ontzettend goed het is om hier tijd voor te maken en dat doe ik dan ook trouw.

  Waarom is het zo goed? Omdat ik er echt de tijd voor neem om te luisteren naar hun situatie, hun verhaal, hun bedrijfssuccessen, hun ontwikkelingen en uitdagingen. Dus niet even een rondje, goh wat leuk, fotootje voor Facebook en weer wegwezen. Nee er is écht ruimte voor een goed gesprek, dat over het algemeen van hoge kwaliteit is.

  Kan ik altijd aan alle vragen tegemoet komen? Nee, natuurlijk niet. Maar alles komt wèl op tafel en wordt besproken. En dat wordt enorm gewaardeerd.

  Het thema van dit nummer is ‘in gesprek met onze inwoners’. Met het oog op het verkiezingsprogramma, maar ook als grondhouding van een partij die naar de samenleving wil luisteren (overigens wel vanuit haar eigen vaste waarden).

  Belangrijk om bij dit luisteren onze ondernemers niet te vergeten. Het MKB is de motor van onze economie, onze ondernemers zijn betrokken inwoners van Ermelo met over het algemeen een groot hart voor ons dorp en de mensen die er in wonen.

  Dus toch maar blijven inplannen iedere drie weken.

  Esther Heutink-Wenderich, wethouder