• Ermelo bereid vluchtelingenkinderen op te nemen

  De gemeente Ermelo is bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Dat staat in een motie die de Ermelose gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft aangenomen. Een gezamenlijke motie van CDA Ermelo, Christen Unie Ermelo en Progressief Ermelo. Deze motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen landelijke financiële hulp aan Griekenland volstaat niet, aldus de motie, gezien de ernst van de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen.

  De gemeente Ermelo vraagt daarom de Regering het landelijke beleid in heroverweging te nemen en ook alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.

  Oproep

  Daarmee geeft Ermelo, net als vele andere gemeenten in Nederland, gehoor aan een oproep van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse kampen zitten, op te nemen.

  Alleen landelijke steun onvoldoende

  Voor ons als CDA Ermelo was medewerking geven aan de motie belangrijk. Zeker, de Nederlandse Regering steunt Griekenland. 48 opvangplekken worden op het Griekse vasteland opgezet. Ook wordt ondersteuning geboden aan het Griekse voogdijsysteem. 

  Maar is dat voldoende? Nee. Dat blijkt overduidelijk uit rapportages van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en de stichting Vluchteling. De groep minderjarigen, zeer kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek.

  Mensonterende omstandigheden

  Deze organisatie geven nadrukkelijk aan dat de situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens met de dag verslechtert. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

  Ermelo heeft mogelijkheden

  Al in een eerder stadium hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van deze organisaties. Toen ging het onder andere ook over de vraag of in Ermelo ook mogelijkheden zijn om alleenstaande minderjarige kinderen uit Lesbos op te vangen. Gebleken is dat dit inderdaad mogelijk is. Vluchtelingenwerk in Ermelo heeft de capaciteit om zich daarvoor in te zetten.

  Voor de gemeente zelf is daar in eerste instantie niet een directe rol weggelegd in het proces van de opvang. Daar speelt de samenwerking tussen het NIDOS (een onafhankelijke gezinsvoogdijinstelling), het COA en Vluchtelingenwerk een belangrijke rol.

  Inburgering en begeleiding

  Zodra een vluchteling de status krijgt van verblijf en vervolgens aan een gemeente wordt toegewezen om zich te huisvesten valt de vluchteling onder de inburgeringsverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze regeling gaat officieel 1 juli 2021 in. Daar hoort ook maatschappelijke begeleiding bij, die overigens wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. En daar gelden speciale financieringsstromen van het Rijk bij.
  Een minderjarige vluchteling die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning krijgt, via het IND, wordt statushouder. Minderjarigen met een status en krijgen dan huisvesting in de gemeente. Zodra dat gebeurt vallen ze onder de taken die gelden voor alle minderjarigen.

  Landelijk en lokaal

  We hebben duidelijk in de gemeenteraad naar voren gebracht dat het goed is dat ook de gemeente Ermelo een positief geluid laat horen en ook bereid moet zijn een klein aantal minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te nemen.

  Landelijk gaat het in totaal over 500 kinderen. Inmiddels hebben meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten duidelijk gemaakt alleenstaande vluchtelingenkinderen te willen opnemen.  En juist door die grote lokale steun in Nederland is deze kwestie inmiddels niet allen maar een landelijke zaak, maar ook een lokale, gemeentelijke zaak. Natuurlijk wel landelijk gecoördineerd om een versnipperde aanpak te voorkomen. Maar dat doet Vluchtelingenwerk.

 • Prins Hendriklaan Open!

  De Raad van State heeft op 14 oktober de laatste uitspraak gedaan over de opening van de Prins Hendriklaan en het weghalen de blokkades van de Maximalaan en Alexanderlaan.

  Jarenlang hebben wij geijverd voor een opening van deze lanen, om zo een goede doorstroming in deze wijken te bewerkstelligen. Een eerlijke verdeling van de lasten van het steeds drukker wordende  verkeer over heel Ermelo, is steeds de leidraad geweest voor ons om vast te houden aan de wens tot het verwijderen van de blokken.

  De wijk Het Trefpunt krijgt nu op de twee plekken een goede in- en uitgang van de wijk. Dit is niet alleen voor de veiligheid goed, maar ook bij eventuele calamiteiten is er een goede verbinding met de rest van het dorp. Al een jaar of 10 heeft de blokkade geduurd. Vele rechtszaken zijn gevoerd met aanwonenden van de Prins Hendriklaan. Maar eindelijk is er nu duidelijkheid gekomen en kan de gemeente Ermelo beginnen om de werkzaamheden te starten om van de Prins Hendriklaan een veilige weg te maken. Wanneer dit gebeurt is nog onbekend, maar hier zullen wij navraag naar doen.

  Op deze manier is de doorstroming voor dit deel van Ermelo weer duidelijk en open.

 • Zwemmen blijft betaalbaar

  Eerlijk is eerlijk, Calluna roept bij mij nostalgische gevoelens. Kinderfeestjes werden er gehouden, waarbij tikkertje in de glijbaan toch wel mijn favoriet was. Rustig op je beurt wachten was er niet bij, maar het ging gelukkig altijd goed. Patat met een frikandel na het zwemmen maakte het helemaal af. Hoewel ik de laatste jaren sporadisch in het zwembad te vinden ben, is dit voor veel dorpsgenoten anders. Baantjes zwemmen, ontspannen in het verwarmde gedeelte of de vele vormen van bewegen in het water. Er is voor elk wat wils.

  Er is geen onderwerp dat zo vaak op de politieke agenda is geweest de afgelopen jaren als Calluna. Calluna is op en er moest een nieuw zwembad komen. In 2017 besloten we dat deze bij de Zanderij komt (naast voetbalclub EFC). Het idee was om een nieuw sportcomplex te bouwen, inclusief sporthal, dat voldeed aan de duurzaamheidseisen van de gemeente en met een subtropisch bad. Voor het forse bedrag van meer dan 22 miljoen euro, ongekend voor Ermelose begrippen. Maar toen ging het steeds minder met de financiële situatie van ons dorp. De nieuw aangetreden coalitie, zonder het CDA en Christenunie, kwam terug op het besluit en schrapte het subtropisch bad. Nu bouwen we dus een duur, nieuw zwembad, zonder subtropisch bad. Raken wij nu geen bezoekers kwijt?

  In die vergadering waarin dit werd besproken heb ik nog geprobeerd om een lans te breken voor het subtropische bad. “Valt er te praten over een verhoging van het prijskaartje van 1 euro, zodat dit subtropische bad toch mogelijk is?”, was mijn vraag. Helaas was dit niet het geval: aan het prijskaartje mocht niet worden getornd. Nu moet ik ook eerlijk zijn. Deze discussie werd gevoerd vlak na de vorming van de nieuwe coalitie en er zat nog zeer van beide kanten. Dat maakt een goede inhoudelijke discussie er niet makkelijker op. In tegenstelling tot gisteravond, want toen stond wederom Calluna op de agenda.

  Want wat was er aan de hand? Per 1 januari 2019 zag Interactie het levenslicht. Dit is ons nieuwe sportbedrijf, waar de gemeente 100% aandeelhouder van is, waarmee wij het beheer, onderhoud en de exploitatie van alle sportaccommodaties in Ermelo “op afstand zetten”. Nu kreeg ik afgelopen zomer van meerdere mensen bezorgde berichten. De zwemtarieven zouden gestegen zijn, in bizarre proporties. Ook andere partijen, waaronder BurgerBelangen Ermelo was dit ter ore gekomen. Wat was hier gebeurd? Ik heb hier op 31 juli vragen over gesteld aan het college en kreeg na 6(!) weken een antwoord wat vrij summier was. Wat ik wel begreep is dat in de overeenkomst tussen de gemeente en Interactie staat dat de gemeente de prijs bepaalt. Dat snap ik, want zwemmen moet in Ermelo wel betaalbaar blijven. Toch staat er ook in diezelfde overeenkomst dat we Interactie de ruimte willen geven om te ondernemen. Anders hadden we het net zo goed zelf kunnen blijven doen. Alle partijen in de gemeenteraad waren het erover eens dat we hierover moeten doorpraten en dat gaan nog gebeuren.

  Maar gister hebben we een motie ingediend, samen met de Christenunie om de tarieven die zijn verhoogd per afgelopen 1 juli terug te draaien. Voor uw beeldvorming: de losse badenkaart steeg met 2%, de 10-badenkaart met 12%, de 25-badenkaart met 18%, de 50-badenkaart met 26% en vergelijken we vier kwartaalabonnementen met een jaarabonnement, dan zijn die prijzen met 89% gestegen. Dat gaat veel te ver. Zwemmen hoeft in Ermelo niet gratis te zijn en een stijging van de tarieven is zeker bespreekbaar. Maar dit moet wel redelijk zijn en niet ineens zo explosief.

  Ik ben dan ook dankbaar dat deze motie het heeft gehaald, met speciale dank aan Folkje Spoelstra van de Christenunie en Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo. We gaan ervan uit dat we voor 21 oktober meer horen over het terugdraaien van de tarieven. Een lang verhaal kort: zwemmen blijft in Ermelo betaalbaar.

 • Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Sociale woningbouw in de lift

  Vorig jaar hebben we als gemeenteraad de woonvisie geactualiseerd voor wat betreft de verdeling 50% sociaal en 50% vrije sector. Wanneer ontwikkelaars zich niet houden aan deze minimum verdeling, moeten zij voor elke te weinig gerealiseerde goedkope woning een bedrag van € 35.000 in een fonds storten. Vanuit dat fonds wordt sociale woningbouw gestimuleerd. We willen echt werk maken van betaalbaar bouwen. Dat is vooral van belang voor jongeren en starters. Het woningaanbod voor hen is veel te krap in Ermelo.

  De nieuwe woonvisie 2020-2024is in voorbereiding en wordt in de loop van dit jaar besproken. Ook hierin worden belangrijke keuzen gemaakt: voor welke doelgroepen moet worden gebouwd tot 2030 en voor welke na 2030? Want woningen bouw je voor 50 jaar. Aan welke woningen is nu gebrek en aan welke over 10 jaar? En dan te bedenken dat 90% van de woningen die er in 2040 zijn er nu al staan! We zullen dus ook iets moeten met de bestaande voorraad.

  Uit het trendonderzoek blijkt dat tot 2030 vooral behoefte is aan appartementen en na 2030 meer behoefte zal zijn aan eengezinswoningen. Nieuwe huizen zullen levensloopbestendig gebouwd moeten worden en flexibel zijn qua indeling. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Omdat ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt is zullen we meer ruimte moeten geven aan het splitsen van (grote) woningen en van (grote) kavels.

  De afgelopen jaren zijn er gelukkig veel sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbestand in Ermelo, vooral door Uwoon:

  • 31 sociale huurappartementen in de Wegwijzer
  • 24 sociale huurwoningen in de Driesprong

  Gepland staan:

  • 42 sociale huurappartementen aan de Chevalierlaan voor jongeren en starters
  • 20 tot 25 tijdelijke woningen voor jongeren tot 28 jaar aan de Beemdweg
  • Ca 160 sociale woningen op het terrein van Veldwijk vanaf 2022
  • De komende jaren enkele tientallen goedkope appartementen voor jongeren door Sven Gravendeel in de panden van Jonker, Eye Fashion en de Baderie

  En nu maar hopen dat het aantal bezwaarschriften voor de nieuwe plannen beperkt blijft en dat de realisatie niet jaren wordt opgehouden door de gang naar de Raad van State. Overigens kan dit meestal voorkomen worden door goed te communiceren met de omwonenden en te luisteren naar hun bezwaren.

 • Wat gebeurt er allemaal in Ermelo?

  Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar deze vraag heb ik de laatste week meer gekregen dan me lief is. Mijn telefoon stroomt over met appjes en mensen bellen me op om te vragen naar de huidige situatie. En dat is volkomen logisch.

  Een wethouder die een onderzoek wil laten doen naar de burgemeester. Dezelfde wethouder zegt dat een raadslid een mes in zijn rug wilde steken en noemt een partij in de gemeenteraad “partij van de samenzwering”. En even voor de goede orde: ik ben dat raadslid. En die partij, is mijn partij. Een aantal dagen daarna komt Ermelo op tv. Opstandelingen maakt Ermelo 2e trending topic van Nederland. Dat is geen klein bier. Ik zeg jullie eerlijk, als ik af zou gaan op deze krantenkoppen en het programma zou ik me bijna schamen dat ik Ermeloër was. Wat is hier aan de hand?

  Als politicus en als bestuurder zit je in een glazen huis. Je ligt constant onder een vergrootglas en er wordt van je verwacht dat je een voorbeeldfunctie hebt. En die heb je ook. Bij meerdere raadsleden, ook bij mij, kwamen geruchten binnen over wethouder Van der Velde. Maar wat moet je met geruchten? Ik heb de dag erna Leo gebeld om te vragen hoe dit zat. In dit gesprek heeft hij uitgelegd hoe het zat en dit zou later ook aan de gemeenteraad worden meegedeeld. In het gesprek (en ook na het gesprek, via Whatsapp) kreeg ik te horen van de wethouder dat het goed was dat ik hem belde. Tot zover geen sprake van een mes.

  De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de situatie lastig vond. Ik wilde graag dat Leo, wat hij aan mij vertelde, ook vertelde in de raad, bijvoorbeeld als mededeling), of in een gesprek met de raad. Dan kun je er over spreken in de openbaarheid en is daarmee de kous af. We moeten het niet groter maken dan het is en dat is niemands intentie geweest, ook de mijne niet. Echter kwam die mededeling in de raad niet.

  Deze situatie is geëscaleerd en heeft geleid tot het bericht op ErmelovanNu van afgelopen maandag. Ik vond het moeilijk om te lezen dat de wethouder ervoer dat ik een mes in zijn rug had gestoken, terwijl ik hem zelf heb opgebeld om uitleg te vragen. Ik heb de situatie niet openbaar gemaakt en kreeg zelfs de reactie dat het “goed was dat ik belde”. Door deze stevige woorden in de krant voelde ik me niet alleen beschadigd en ook mijn partij (die partij van de samenzwering werd genoemd), maar het voelde ook oneerlijk. Afgelopen donderdag heb ik excuses gekregen van Leo, via de mail. Dat waardeer ik en vind ik netjes. Ik had het netter gevonden als dit in de openbaarheid was gebeurd, maar het is zoals het is. Ik ken Leo als een hardwerkend raadslid en een hardwerkende wethouder. Hij zet zich al jaren ten volle in voor Ermelo en haar inwoners. Op dit moment doet hij dit op het gebied van Economie en Duurzaamheid en het is dan ook mede aan hem te danken dat Ermelo hier goede stappen heeft gezet de afgelopen maanden.

  En toen kwam Ermelo op tv. Het programma Opstandelingen schetste geen positief beeld van Ermelo. Velen die het programma zagen waren geschokt, verbouwereerd.

  Laat mij heel duidelijk zijn: recht = recht en krom = krom. Wat krom is, moet je nooit proberen om recht te praten. Dat gebeurt te vaak in de politiek en zorgt voor nog meer wantrouwen in de politiek en in politici dan er al is.

  Toch moeten mij hierover een aantal dingen van het hart. Als raadsleden bepalen wij zelf hoe we stemmen. Niemand die ons influistert wat we moeten zeggen. In het voorbeeld worden alle hamerstukken tegelijk afgehamerd, als iedereen voor is. Dat laatste wordt gevraagd. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dat aangeven. Tijdens de laatste raadsvergadering stond het onder Meerinzicht, tussen de hamerstukken. Mijn fractie was tegen. Ik heb dit op tijd aangegeven bij de burgemeester, die voorzitter is van dd gemeenteraad, en dus werd over dit punt apart gestemd. Zo kan het, zo moet het en zo hoort het. Maar hoe nu verder?

  Ik hoor veel mensen praten over onderzoeken. Over of de wethouder kan aanblijven. Hoe het nu gaat met de burgemeester. Dit zijn lastige vragen, omdat er zoveel zaken door elkaar heen lopen. Sinds de coalitie-onderhandelingen lijkt de politieke sfeer verhard. Het is vaak 10 tegen 11. Er lijkt een sfeer te heersen van wantrouwen. Een sfeer van achterdocht. En laat mij ook hier heel duidelijk over zijn: hier maken we allemaal deel van uit, dus hebben hier ook allemaal een verantwoordelijkheid in. College én raad.

  Om die reden zijn we als fractievoorzitters, namens de gehele gemeenteraad, met een gezamenlijk statement gekomen. Omdat, wat er nu gebeurt, Ermelo-onwaardig is.

  Jullie hebben gekozen voor mensen om jullie te vertegenwoordigen. Jullie hebben gekozen om jullie belangen te dienen. Dat vertrouwen hebben jullie in ons gesteld. Het wordt dus tijd om elkaar, als bestuur van Ermelo, opnieuw te leren vertrouwen. Om vanuit die basis samen te werken. Opdat we weer kunnen debatteren over de inhoud, zonder dat partijkleur bepaalt of je voor of tegen bent. Dat we ons focussen op samenwerking, om Ermelo verder te brengen. We staan voor grote uitdagingen, die we alleen samen aankunnen. De begrotingen eindelijk weer structureel sluitend krijgen. Woningen bouwen die zo broodnodig zijn. Goede zorg bieden aan wie dat nodig heeft. Kortom: AAN HET WERK!

  Ik schrijf dit stuk omdat mijn kant en onze kant van dit verhaal nog niet is gehoord en ik denk dat dit wel belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat dingen in de politiek niet in de doofpot verdwijnen, maar gewoon openbaar zijn. Ik vind het belangrijk dat hierover kan worden gesproken en dat iedereen daarna op basis van feiten een mening kan vormen. Als jullie hierop willen reageren, voel je vrij, want daar wordt niemand slechter van.

 • Veel schoolgebouwen zijn gedateerd

  In de jaren zeventig zijn veel basisscholen gebouwd in Ermelo. Die zijn inmiddels vijftig jaar oud. We staan daarom de komende tien jaar voor de keuze: enerzijds renoveren of nieuwbouw en anderzijds is de locatie nog oké?

  In de raadsvergadering van 27 mei werd het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Eigenlijk was het slechts een inventarisatie, die uitkwam op een investeringsnoodzaak van ca. 30 miljoen euro in de periode 2020-2030. Voor ons heeft het niet zoveel zin een IHP vast te stellen als niet bekend is óf en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er nog geen euro voorzien in welke begroting dan ook.

  CDA Ermelo heeft ervoor gepleit in de oordeelsvormende vergadering in elk geval een planning te maken van de noodzakelijke nieuw-/verbouw van de scholen voor de eerste vijf jaar. Het college heeft toegezegd dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.

  Voor CDA Ermelo zijn nieuwbouw van de Klokbeker en de uitbreiding van Groevenbeek prioriteit nummer 1. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Daarom steunde CDA Ermelo (als enige) het amendement van de SGP om deze investeringen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

 • Hondenvoorzieningen in Ermelo

  Het klinkt onwerkelijk om in een pandemie aandacht te vragen voor hondenvoorzieningen. Maar een jaar nadat de hondenenquête is gehouden onder Ermelose eigenaren van honden ligt het vraagstuk voor om er als raad een besluit over te nemen. Er is veel overlast van hondenpoep in de wijken.

  Zo bericht de gemeente Ermelo maandag 1 juni: ‘De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap waaraan 952 inwoners hebben deelgenomen. Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor.De voornaamste vormen van overlast zijn hondenpoep en verkeersoverlast.’ Ook wij hebben veel reacties vanuit de samenleving gekregen dat er grote behoefte is om het hondenpoep-probleem aan te pakken. Er zijn ouders die wekelijks hun huis en de schoenen van hun kinderen schoon moeten schrobben omdat ze tijdens het spelen… Ook rondom bijvoorbeeld een basisschool in Wijk West hangen veel posters om eigenaren van honden aan te spreken de drollen niet op de stoep te laten liggen. Het continu alert zijn dat je niet in poep stapt wens je Ermeloers niet toe. In onze buurgemeente Putten heeft het college een succes verhaal met het inzetten van Depo-Dogs (prullenbakken met zakjes). In 2015 zijn ze daar gestart met de Depo-Dogs pilot. Na succes is deze uitgebouwd met als resultaat dat het aantal meldingen van hondenpoep overlast enorm is afgenomen.

  Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Aangezien het college de hondenbelasting in 2021 af wil schaffen zitten we met een probleem. De afgelopen jaren is de hondenbelasting overigens niet specifiek ingezet voor hondenvoorzieningen. Het ging naar de algemene middelen. Dat voelt oneerlijk. Maar wat ik ook niet juist vind is dat het college in vier jaar tijd een verhoging van de OZB voorstelt van meer dan 56% en dat er nog tekorten blijven bestaan. We vinden het onaanvaardbaar dat de woningeigenaren nog meer OZB moeten gaan betalen in deze tijd. Daarom pleiten we er samen met de ChristenUnie voor dat de hondenbelasting wordt behouden en specifiek ingezet om het hondenpoep probleem op te lossen. Dat wil zeggen afvalbakken plaatsen aan het begin en einde van de hondenroutes. Het kan niet zo zijn dat in tijden van financiële krapte de hondenbelasting wordt afgeschaft, de overlast blijft bestaan en de woningeigenaren voor de kosten opdraaien.

 • CDA Ermelo regelt behoud van inspraak voor inwoners en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen

  Het college van B&W heeft via een herziening op de notitie Ruimtelijke Ordening instrumenten voorgesteld om de inspraakmogelijkheid van inwoners en belanghebbenden bij het college te schrappen van de politieke avonden. In plaats daarvan stelt zij voor om hoorzittingen te organiseren door het college waarbij indieners van zienswijzen op ruimtelijke plannen.

  CDA Ermelo is voorstander dat het college hoorzittingen wil organiseren bij ruimtelijke plannen. Daarmee borgt het college dat zij alle belangen nadrukkelijk betrekt in de algemene belangenafweging bij het collegevoorstel. Toch zijn wij nadrukkelijk tegen het voorstel om de inspraak van omwonenden en belanghebbenden vervolgens te schrappen op politieke avonden. Deze inspraak borgt de democratische afweging van de politieke partijen. Ook dienen we als volksvertegenwoordigers nadrukkelijk te kunnen uitleggen aan omwonenden en belanghebbenden wat we van hun pleidoor vinden. Het wordt daarmee nadrukkelijk onderdeel van de openbare besluitvorming: een goede zaak voor Ermelo.

  Reden dus voor het CDA Ermelo om een amendement in te dienen op het collegevoorstel. Dit amendement is samen met BBE, SGP en CU ingediend, na een heel goede voorbereiding over en weer. Een mooi resultaat waar Ermelo en haar inwoners beter van worden!

 • Ook gemeente aan zet in coronacrisis voor steun, herstel en opbouw

  Geweldig dat het aantal meldingen en sterfgevallen van mensen met corona steeds minder wordt. De intelligente lockdown lijkt zijn vruchten af te werpen. En dus ook het gedrag van een heel root deel van mensen. De grote uitdaging is dan wel voor de samenleving, voor eenieder van ons, om ervoor te zorgen dat deze positieve lijn ook in de toekomst wordt voortgezet. En ook dat we in economisch opzicht uitzicht blijven houden. En dat in een tijd dat er nog geen succesvol vaccin is gevonden. Gaat er nu om dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties worden geholpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Dat vereist uithoudingsvermogen van een ieder. Het is geen sprint, maar het is een marathon.

  Zeker, de Rijksoverheid heeft verschillende goede steunmaatregelen in een heel korte tijd uit de grond gestamp. Uitvoering vindt volop plaats. Daarmee wordt geprobeerd om een sociaal-economische catastrofe te voorkomen. Maar is het Rijk de enige partij die aan zet is?

  Rijksoverheid niet als enige aan zet.

  Natuurlijk hebben we als inwoners allemaal een verantwoordelijkheid. Maar ook onze gemeente is aan zet. Gezamenlijke inspanning is nodig om het bedrijfsleven en alle contactberoepen, die nu stilliggen en de winkelstraat overeind te houden. Immers, het gaat ook om werkgelegenheid van vele inwoners van Ermelo. En er gebeurt ook wel het een en ander. Voldoende?

  Vragen  aan college B&W

  Daarom heeft CDA Ermelo aan het college een reeks aan vagen gesteld om hierop actie te ondernemen en de raad mee te nemen in de acties die het college onderneemt.

  • Vragen over de bijstandsverlening zelfstandigen.
  • Vragen over uitstel van belastingen, toeristenbelasting, precariorechten, forenzenbelasting, OZB-niet woningen en erfpacht.
  • Maar ook heeft CDA Ermelo nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van bedrijfsleven in Ermelo. We hebben gesproken met verschillende ondernemers uit de verschillende bedrijfstaken, van winkels, kappers, toeristische sector, horeca als ook industrie. Vele bedrijven hebben problemen met hun liquiditeit, en hun bestaanszekerheid en daarmee ook werkgelegenheid voor Ermelo-ers.
  • Als vervolg daarop hebben we een pleidooi gehouden en vragen gesteld over het snel voldoen van openstaande facturen, binnen 7 dagen en ook om gemeentelijke opdrachten zo mogelijk naar voren te halen en ook andere maatregelen om waar het kan de economie nog enigszins draaiende te houden.
  • Ook een zichtbaar noodloket voor hulp in deze crisistijd aan ondernemers en inwoners hebben we aan de orde gesteld.
  • Ook houdt ons de vraag bezig of er nog andere manieren zijn om bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen te ondersteunen?

  Meer ruimte voor herstel?

  Veel bedrijven zijn heel creatief bezig met oplossingen om toch de contacten met hun klanten en opdrachtgevers in te kunnen vullen. Iets voor te kunnen betekenen. Bezig met inspelen op de 1,5 meter economie.

  Bedrijven kijken halsreikend uit naar meer ruimte voor hun ondernemen. Wij heel dan ook heel benieuwd naar de persconferentie van het Kabinet op 20 mei. Wordt er stapje voor stapje meer ruimte gegeven? In welke mate? En daarnaast, hoe ontwikkelen zich de markten van bedrijven, die tot nu toe in mindere mate last hebben gehad van de crisis?

  Kunnen we samen weer een begin gaan maken gaan werken aan herstel en opbouw of belanden we in een diepe economische crisis? Zijn we in staat om gezamenlijk, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften weer te werken aan herstel en opbouw? Dat vereist een op resultaat gericht samenspel tussen een daadkrachtige Ermelose overheid en de creatieve inzet van ondernemers en inwoners.  Maar nu eerst puinruimen.

  Opmerkingen, suggesties en voorstellen horen we graag.

  Raadslid Bart Willemsen