• Heel Ermelo bakt

  Kun je bakken als de beste of ben je trots op jouw recept, organisatie, product of ideaal?
  Doe dan mee met ‘Heel Ermelo Bakt’ georganiseerd door het CDA Ermelo en maak kans om de juryprijs of de publieksprijs te winnen!

  Ontmoeten, inspireren en genieten! Daar draait het om bij ‘Heel Ermelo Bakt’! aldus organisator en raadslid Daphne Visser. Samen met Gelders CDA-Stratenlid Daisy Vliegenthart- Goedhart daagt zij bakkers uit om hun beste recepten voor te zetten.
  Vakjury
  De vakjury gevormd door Anne-Wil (Kaneel&Kruimels), Giorgi (De Ontmoeting) en Rianne (De Oude Meul) zullen na beraad gezamenlijk de winnaar van de juryprijs aanwijzen. Iedereen is welkom!

  Bak, Kom proeven en Stem mee op dinsdag 11 juni in de Julianaschool. De inloop begint om 19.30 uur en de bakpresentaties zijn om 20.00 uur.

  Wanneer: Dinsdag 11 juni
  Waar: Julianaschool, Spechtstraat 49, Ermelo
  Door: CDA Ermelo
  Aanmelding: niet nodig, je kunt je taart om 19.30 uur brengen tijdens de inloop
  Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
  Bakpresentaties: 20.00 uur
  Juryberaad/ koffie&thee&taartenproeven: 21.00 uur
  Prijsuitreiking en afsluiting 21.30 uur

 • Maatwerkwoningen aan de Zandkampweg

  De gemeente Ermelo is van plan om op 1 juli de eerste maatwerkwoning te plaatsen van de 14 maatwerkwoningen die zij de komende tijd in Ermelo wil plaatsen.

  Laten we direct duidelijk zijn: het CDA Ermelo is voorstander van deze maatwerkwoningen en heeft al in het voorjaar voor dit initiatief gestemd. Op die manier proberen we een passende manier voor iedereen te creëren. Maar zo’n maatwerkwoning (ook wel Skaeve Huse genoemd) mag volgens het beleid waar we mee instemden alleen geplaatst worden als er sprake is van een zorgvuldig doorlopen proces. En juist daar lijkt het mis te zijn gegaan bij de aankondiging van de maatwerkwoning aan de Zandkampweg.

  Als CDA Ermelo vinden we het een absolute voorwaarde dat voordat zo’n maatwerkwoning wordt gerealiseerd, er wordt voldaan aan de criteria die ook het platform experimentele huisvesting voorschrijft:

  – De afwegingscriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
  – De omwonenden zijn vooraf betrokken in het proces.
  – Er worden duidelijke afspraken gemaakt over ‘overlast’, wie dat kan constateren, en hoe de gemeente daar op handhaaft.

  Als CDA Ermelo zijn we met omwonenden en belanghebbenden uit Horst en Telgt in gesprek gegaan. Na dat gesprek bleek dat er aan geen van deze drie voorwaarden is voldaan door de gemeente. Voor ons reden om het college stevig aan de tand te voelen. Wij zijn van mening als CDA Ermelo dat dit proces eigenlijk van begin af aan opnieuw doorlopen dient te worden. Met een gemeenteraad als opdrachtgever, die afwegingscriteria vaststelt, die niet alleen vanuit de nieuwe inwoner, maar ook vanuit omwonenden zijn vastgesteld. Met omwonenden die al voordat er een besluit is genomen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze of bezwaar kenbaar te maken en mee te denken met het college. En met duidelijke afspraken over eventuele ‘overlast’, toezicht en handhaving.

  Met als uiteindelijk doel: Een passende woning voor iedereen, inclusief draagvlak.

  Erik van der Weide

 • CDA Ermelo schrikt van inzicht in drugsgebruik Ermelo

  Ermelo – Gisteren presenteerde het college van B&W een raadsbrief waarin zij de resultaten van het rioolonderzoek uit de motie ‘versteviging drugsbeleid’ presenteerde. Deze motie is in november op initiatief van het CDA Ermelo, CU en de SGP door de gemeenteraad aangenomen.

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat in Ermelo zeker niet minder drugs worden genomen dan elders in Nederland. “We houden tred met het landelijk gemiddelde”, zo valt te lezen in de resultaten. Het CDA Ermelo is echter geschrokken van de hoeveelheid amfetamine en methamfetamine die in de week van het onderzoek zijn ingenomen op Ermelo’s grondgebied. Net als in de rest van Nederland lijkt het drugsgebruik te normaliseren.

  Voorafgaand aan de opgestelde motie, hebben we als partij een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende relevante partners, om te praten over drugsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Aan tafel zaten Groot Emaus, Stichting Welzijn Ermelo, Ermelose Jongerenraad en gesproken is met Tactus verslavingszorg en Groevenbeek. Daarnaast is er een gezamenlijke avond georganiseerd met CU en SGP.

  Het CDA Ermelo heeft in november vorig jaar het initiatief genomen om ook preventie en communicatie over drugsgebruik aan te scherpen. Naast het rioolonderzoek, waar veel partijen kritisch op waren, omdat dit niets zou opleveren, komt er een aanvullend onderzoek onder maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van deze twee onderzoeken samen geven meer inzicht in het drugsgebruik in Ermelo en daardoor kunnen we beter beleid maken. Het college kondigt aan op deze manier een stap te zetten, maar we zullen de uitwerking kritisch blijven volgen. ‘Uiteindelijk proberen we het gebruik van drugs zoveel mogelijk in te dammen.’ De uitkomsten van het rioolonderzoek laten zien dat we in Ermelo ook nog een lange weg te gaan hebben.

 • CDA Ermelo wil minder overlast hondenpoep in de wijken

  Afgelopen donderdag heeft raadslid Erik van der Weide van het CDA Ermelo tijdens de gemeenteraad de frustratie in de Ermelose woonwijken over hondenpoep in het dorp aan de orde gesteld. In de wijken Oost en West is dit de meest gehoorde klacht onder inwoners, maar ook in andere wijken wordt dit geregeld genoemd. Voor het CDA Ermelo reden om hier stevig op in te zetten.

  Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zag het CDA Ermelo haar kans schoon om de veel gehoorde klacht over niet opgeruimde hondenpoep aan de orde te stellen. Samen met de ChristenUnie diende het CDA Ermelo een amendement en een motie in.

  Verbeteren van hondenvoorzieningen door de gemeente
  Als je stevig wil handhaven op de opruimplicht van hondeigenaren dient de gemeente Ermelo ook voor voldoende voorzieningen te zorgen waar hondeigenaren hun hond kunnen uitlaten (zoals uitlaatroutes en veldjes). Daar schort het momenteel in veel wijken aan. Van der Weide: “Daarom hebben we een motie ingediend, om de gemeente als opdracht te geven voor het najaar uit te zoeken waar er hondenuitlaatroutes bij moeten of moeten worden verbeterd. Zo proberen we op 2 manieren de frustratie van hondeigenaren en de inwoners die overlast ervaren van hondenpoep weg te nemen.”

  Handhaven op opruimplicht
  Het amendement had als doel om de opruimplicht van hondeigenaren nog steviger te verankeren door te regelen dat hondeigenaren opruimmiddelen (zoals plastic zakjes of schepjes) bij zich hebben. “Zo niet, dan moeten BOA’s daar stevig op kunnen handhaven met boetes”, stelt Van der Weide. De hondeigenaar is immers zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep.

  De motie om de hondenvoorzieningen door de gemeente Ermelo te laten verbeteren werd unaniem aangenomen. Het amendement om te handhaven op opruimmiddelen kon tijdens de vergadering (nog) niet op voldoende steun rekenen en wordt bij de behandeling van het plan om hondenvoorzieningen te verbeteren opnieuw beoordeeld.

 • CDA Ermelo versterkt zich met fractievertegenwoordiger Huurnink

  Ermelo – Donderdag 26 april is Robert Huurnink door het CDA Ermelo gekozen als fractievertegenwoordiger voor de partij. Huurnink wordt daarmee de 7e actieve volksvertegenwoordiger voor de partij van de samenleving.

  Robert Huurnink is met zijn 21 jaar, de jongst gediende in de Ermelose politieke arena. Huurnink is momenteel nog druk met zijn studie, maar ziet vol op kansen om zich daarnaast in te zetten voor de Ermelose samenleving. Het CDA Ermelo is meer dan tevreden dat Huurnink de fractie gaat versterken. Huurnink zal zich inzetten op de portefeuille samenleving en specifiek voor jongerenthema’s. Hij spreekt dankbaar: “Het is voor mij een grote eer dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan het lokale bestuur. Op deze manier kan ik veel leren van het reilen en zeilen van de gemeente, en tegelijkertijd mijn jonge en frisse blik op lokale vraagstukken loslaten.”

 • Bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld

  Afgelopen raadsvergadering 8 maart is het veelbesproken bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld. CDA Ermelo woordvoerder Corry Mosterd heeft er bij de overige partijen voor gepleit om dit bestemmingsplan nu toch vast te stellen.
  Veel bewoners van dit gebied wachten al vele jaren op een actueel bestemmingsplan waardoor zij de gemaakte plannen kunnen ontwikkelen. Een gebied wat door de jaren erg verrommeld is en toe is aan opknappen en sloop van oude opstallen.
  Op het bestemmingsplan heeft het CDA Ermelo drie wijzigingen (amendementen) voorgesteld aan de raad, gericht op de ontwikkeling van sociale woningbouw bij de Loohof; het bouwen aan de lint bij de Fokkokortlanglaan en de uitbreiding van het eendenbedrijf toe te staan bij de naastgelegen kavel ipv uitbreiding van de bebouwing. Al deze wijzigingen, amendementen zijn aangenomen door de raad en het bestemmingsplan is VASTGESTELD.
  Onze wethouder Jan van den Bosch heeft dit dossier tot een goed einde gebracht. Het gebied kan eindelijk verder ontwikkelen, een hele prestatie.

 • CDA Ermelo organiseert hardloopronde door wijk West op zaterdag 24 februari

  Net als 4 jaar geleden organiseert het CDA Ermelo een hardloopronde door wijk West. De partij van de samenleving hoopt daarmee de succesvolle editie van vier jaar geleden dunnetjes over te doen.

  De start van de hardloopronde ligt dit jaar op de Lijsterlaan
  De hardloopronde vangt aan op zaterdag 24 februari om 11:00 uur. De start van het evenement ligt dit maal aan de Lijsterlaan, tegenover de basisschool de Arendshorst. CDA Ermelo organisator en woordvoerder sport van der Weide vertelt enthousiast: ‘Vier jaar geleden startten we de hardloopronde voor Dindoa, maar dit keer starten en finishen we echt midden in wijk West. In het hart van West kan je wel stellen.’
  Doel van de hardloopronde om zowel het thema sport als wijk West op de kaart te zetten. Van der Weide besluit: ‘Zo’n hardloopronde is gewoon hartstikke leuk. Het is een activiteit om een boost te geven aan wijk West, en het belang van sport voor de Ermelose samenleving op de kaart te zetten. De ronde van vier jaar geleden smaakte naar meer.’ Na afloop wordt er erwtensoep uitgedeeld aan de deelnemers.

 • Woningbouw Zeeweg nabij Ons Huis

  Op initiatief van de buurtvereniging Horst & Telgt en het College van B&W is een agrarische kavel aan de Zeeweg nabij Ons Huis in beeld voor woningbouw. Als CDA Ermelo zijn we hier enthousiast over. Op deze ‘clusterlocatie’ kunnen functieveranderingswoningen komen die we liever niet her en der verspreid in het buitengebied zien.
  Ook hebben we de optie om hier een CPO-initiatief toe te staan geopperd. CPO Staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – het gezamenlijk bouwen van een aantal (doorgaans goedkope) woningen door particulieren. Een breed gekoesterde wens. Helemaal zonder problemen is de locatie niet. Allereerst door een nabijgelegen bedrijf, dat verplaatst zou moeten worden. Daarnaast door de visie van een aanzienlijk deel van de raad dat de betreffende kavel landschappelijk niet echt binnen de bedoelingen en afspraken past. Juist voor het moment van besluitvorming kwam er een brief aan de gemeente uit 2016 boven tafel waarin door een naburige grondeigenaar een kavel werd aangeboden aan het Rodeschuurderwegje die landschappelijk beter lijkt te passen. De raad was hiervan niet op de hoogte. Na contact van het College met de laatstgenoemde grondeigenaar heeft het college op 1 februari aan de raad verzocht het onderwerp van de agenda te halen. Het is de bedoeling dat nu ambtelijk verkend welke kavel het beste past bij de bedoelingen. Als CDA Ermelo zien we graag een bouwlocatie in de buurt van de Goede Herderschool en Ons Huis ontwikkeld worden. Dit is zo afgesproken in het buurtplan en heeft meerwaarde voor Horst & Telgt.

  Karel de Greef en Corry Mosterd

 • Bestemmingsplan de Driehoek

  Afgelopen week heeft de raad unaniem besloten dat het bestemmingsplan de Driehoek nog niet in de fase zit om te kunnen vast te stellen. Dit betekent dat we eerst nog nader met elkaar moet spreken over hoe om te gaan met een aantal zaken. Zoals de situatie bij het bedrijf Tomassen, waar nu sprake is van overlast en het niet voldoen aan de benodigde milieu vergunningen.
  Ook zien wij bij twee wat grotere woningbouw ontwikkel locaties waar er niet wordt voldaan aan het vastgestelde woningbouw programma waarbij er een goede verhouding goedkoop- middel duur en duurde woningen zijn afgesproken.
  Ook het verdwijnen van 30 betaalbare huurwoningen is voor het CDA Ermelo een zorgpunt omdat er voor deze huurders weinig alternatief , en wij zien dan ook graag terugbouw van een deel van deze betaalbare huurwoningen in de nieuwbouw plannen van De Loohof.
  De Driehoek is een bestemmingsplan waar al vele jaren over wordt gesproken en vele bewoners hebben mooie plannen gemaakt.
  Het CDA Ermelo is van mening dat we er alles aan moeten doen dat de voortgang en de vaststelling van een (deel) van het bestemmingsplan de Driehoek zo spoedig moet gaan plaats vinden, zodat vele bewoners door kunnen met de ontwikkeling van lang gekoesterd plannen.
  En dat we voor een aantal kavels zoals bij Tomassen, De Loohof en Vierhouten van het bestemmingsplan meer tijd nodig hebben omdat er aanpassingen nodig zijn om deze te kunnen vaststellen.

  Aldus woordvoerder Corry Mosterd

 • Structuurvisie Landgoed Veldwijk

  CDA Ermelo inbreng over Structuurvisie Veldwijk tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018.

  Voorzitter,
  Voor ons een zeer belangrijk raadsstuk, één van de belangrijkste raadsbesluiten die wij nemen voor de komende jaren: de structuurvisie landgoed Veldwijk. Een dossier waar GGZ, gemeente, burgers en politieke partijen samen hebben gewerkt en waar deze mooie structuurvisie uit is voortgekomen. CDA Ermelo is tevreden dat GGZ op het landgoed actief blijft en dat dit mooie landgoed straks kansen gaat bieden aan inwoners, bedrijven en de zorg. Wonen, cultuurhistorie en natuur gaan straks hand-in-hand.
  Structuurvisie
  Deze driedeling koesteren wij als CDA Ermelo, het streven naar behoud van natuur en cultuur-historische waarden in de twee lastige zones is zorgvuldig en de toevoeging van woningen in het zuidelijk gedeelte is een prachtkans en die ook meer dan nodig is voor Ermelo. Wonen, wonen en nog eens wonen waren onze eerdere woorden daarover. We willen daarom het college complimenteren met de woningbouw ambities.
  Voorzitter, het CDA Ermelo is van mening dat er een heel mooie structuurvisie voorligt, maar toch kennen we ook onze zorgen. Dit traject van een structuurvisie op een groot gebied met 1 eigenaar is nieuw en daarom wennen. Als CDA Ermelo zien we daarom ook een aantal punten waar we mee worstelen en die we hier willen bespreken.
  Raamovereenkomst
  Voorzitter, waar het CDA Ermelo mee worstelt is raamovereenkomst en zeker in relatie tot de structuurvisie. De structuurvisie en de raamovereenkomst zijn niet altijd een directe vertaling van elkaar. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en daarmee de structuurvisie, maar wat regelt die raamovereenkomst nou precies en wat moeten wij als raadsleden hiermee? Als raad hebben we hier gelukkig een extern juridisch adviseur naar laten kijken die ons geholpen heeft die raamovereenkomst en de structuurvisie goed op waarde te schatten.
  Het praat lastig over de raamovereenkomst want die is vertrouwelijk, maar we hebben toch een vragen aan het college
  – Aan het begin van dit traject hebben we het met elkaar gehad over rechten en plichten. In het dossier zien we veel rechten die we GGZ gunnen, maar lezen we weinig over de plichten voor bijvoorbeeld investeringen in zorg in Ermelo. Hoe zorgen we er als raad voor dat intenties ook in prestaties worden omgezet?
  – Hoe moeten wij de passage lezen over de relatie tussen zorgwoningen en zorgvoorzieningen in de deelgebieden in relatie tot de woningbouwprogrammering voor het gehele gebied? Het CDA Ermelo wil graag expliciet de toezegging van het college dat we aan het einde van de rit het college en GGZ kunnen afrekenen op de genoemde woningaantallen in de raamovereenkomst.
  – Waarom is in de raamovereenkomst geen verevening geregeld zodat de minder rendabele bestemmingsplannen/gebieden gefinancierd kunnen worden uit de rendabele?
  – Wat zijn de mogelijkheden van de raad om toch te zorgen dat zowel rendabele als minder rendabele bestemmingsplannen in gelijke tred worden ontwikkeld?
  Bestaande rechten
  Voorzitter, een aantal belangrijke punten van het CDA Ermelo die we aanvankelijk voor ogen hadden zijn al met al niet vastgelegd in de raamovereenkomst en structuurvisie. De belangrijkste daarvan zijn de oude rechten uit eerdere bestemmingsplannen. Wij hebben voor ogen dat bestaande rechten geen rol meer zouden spelen bij het opstellen van deze structuurvisie, omdat er aan beide kanten (zowel GGZ als gemeente) toch veel aan elkaar gegund wordt en dat we met een helikopterview zouden bekijken wat de beste plannen voor Ermelo en GGZ zijn. Dat we een aantal weken geleden het signaal opvingen dat er mogelijk een bestemmingsplanaanvraag wordt gedaan aan de Chevallierlaan op basis van bestaande rechten, namelijk een groot bouwblok naast het gemeentehuis, verbaasde ons om me maar diplomatiek uit te drukken. Wij willen van het college de toezegging dat straks na het vaststellen van deze structuurvisie alle bestaande rechten zijn ingewisseld voor de nieuwe rechten die gaan voortvloeien uit de structuurvisie. Het kan niet waar zijn dat er door de grondeigenaar of ontwikkelaars van 2 walletjes wordt gegeten.
  – Wat klopt er van het signaal dat er een aanvraag ligt voor een bestemmingsplan aanvraag aan de Chevallierlaan (bij het gemeentehuis).
  – Spelen de bestaande rechten op nog meer locaties dan de 2 die nu genoemd worden in de structuurvisie?
  Het CDA zal voor wat betreft de oude rechten bij de kantoorpanden langs het spoor een amendement indienen om deze situatie te herstellen. We stellen voor de ruimte langs de spoorzone te verwijderen en deze naar evenredigheid te compenseren in één van de andere ontwikkelzones.
  Bebouwing Hooge Riet
  We zijn er als CDA Ermelo geen groot voorstander om rondom en tegen de Hooge Riet aan te bouwen, ondanks dat de zoekzone al in het voorjaar is voorschoven. Voor ons is het een absolute voorwaarde dat de bebouwing stedenbouwkundig en qua beeldkwaliteit in lijn is met de Hooge Riet. We willen dit Rijksmonument, de trots van Ermelo zeker niet te kort doen.
  – Kan het college toezeggen dat wij als gemeenteraad nog besluiten waarin we de ruimtelijke inpassing achter de Hooge Riet kunnen beoordelen?
  – En wat gebeurt er als de raad toch afkeurt om er direct tegen aan te bouwen met de rest van de ontwikkelzone? Neemt de bebouwingsdichtheid (nu dorpse dichtheid) daar toe? Dat laatste zou voor ons onbespreekbaar zijn.
  Het CDA Ermelo is geen voorstander van de tong – zo noemen we de sliert ontwikkelzone ten noorden van de Hooge Riet aan de zijde van Horsterweg voor het gemak. Via amendement zullen we daarom voorstellen om geen bebouwing mogelijk te maken aan de noordelijke zijgevel van de Hooge Riet. Daarmee behoudt dit mooie monument zijn solitaire status.
  Daarnaast voorzitter, dient het CDA Ermelo nog een amendement in om expliciet uit te sluiten dat aan de westelijke zijde van de chevallierlaan ook gebouwd zou kunnen worden naast de Hooge Riet. De oostelijke zijde van de Chevallierlaan – pal naast het gemeentehuis laat extensieve bebouwing toe. Bebouwing aan de westelijke zijde wordt echter niet uitgesloten. Dat willen we via dit amendement wel uitsluiten. De tekeningen geven het niet aan, en dat lijkt ons terecht om de status van de chevallierlaan – de mooiste laan van Ermelo volgens collega de Greef – in tact te laten.
  We zullen ook de initiatieven van CU om de moestuin goed te regelen voor de gebruikers, en het initiatiaf thema-commissie en bijbehorend krediet indienen.
  Wonen, wonen en nog eens wonen
  Voorzitter, het CDA Ermelo heeft er geen geheim van gemaakt dat woonruimte een meer dan urgent thema voor ons is. Met deze structuurvisie gaan we een prachtige kans benutten om honderden woningen toe te voegen, monumentale en historische panden in stand te houden en de natuurwaarden te koesteren. Een plan dat nog vele jaren betrokkenheid en energie verdient om Ermelo weer een stukje mooier te maken.

Pagina 1 van 212