Navigation

Belastingen

Woordvoerder

Erik van der Weide
eMail: e.vanderweide@ermelo.nl
telefoon: 06 11 65 35 36

Waar hebben we het over

De gemeente Ermelo kent een terughoudende politiek als het gaat om als belastingverhogingen. Jarenlang bestuurde de gemeenten op kritische wijze en wilde zij de lokale lastendruk zo laag mogelijk voor haar inwoners houden. De bestuurlijke afspraak tussen verschillende politieke partijen die vanaf 2002 Ermelo hebben bestuurd was: de lokale belastingen – met name de onroerende zaak belastingen (ozb) - worden alleen verhoogd met het percentage van de inflatie. In 2016 stond Ermelo op plek 47 van de goedkoopste gemeenten van Nederland op basis van lokale lastendruk.
Bij het aantreden van de nieuwe coalitie werd deze afspraak losgelaten en werd de verhoging van de lokale belastingen bespreekbaar om daarmee grote en klein investeringen te dekken, en de lopende uitgaven te kunnen uitbreiden. Ook het wegvallen van precariobelasting, hondenbelasting en andere inkomsten wil het college dekken door de ozb te verhogen. In de Kadernota voor 2019 werd voor het eerst een verhoging van de onroerende zaak belasting voor eigenaren (huiseigenaren in Ermelo) van bijna 22% voorgesteld. Die kadernota laat zien dat de lokale belastingen voor huiseigenaren in 4 jaar tijd oploopt met 65%. Een huiseigenaar die in 2018 300 euro aan onroerende zaak belasting betaalde voor zijn huis, betaalt in 2022 straks: €495

Hoe nu verder

De gemeente Ermelo heeft voor twee jaar een sluitende begroting doordat de afgelopen kadernota’s en programmabegrotingen zijn vastgesteld en daarmee de onroerende zaakbelasting met 11,9% en 19,5% zijn verhoogd in 2019 en 2020. De komende 2 jaar staan er ook belastingverhogingen op de planning van het college.
In 2020 wordt naast de afronding en uitwerking van de kerntakendiscussie, door het college een begrotingsdoorlichting gedaan. Het CDA Ermelo zal haar verantwoordelijkheid serieus nemen en ook de komende 2 jaar nog blijven zoeken om de verhoging van de lokale lastendruk tegen te gaan.