• Bestemmingsplan de Driehoek

  Afgelopen week heeft de raad unaniem besloten dat het bestemmingsplan de Driehoek nog niet in de fase zit om te kunnen vast te stellen. Dit betekent dat we eerst nog nader met elkaar moet spreken over hoe om te gaan met een aantal zaken. Zoals de situatie bij het bedrijf Tomassen, waar nu sprake is van overlast en het niet voldoen aan de benodigde milieu vergunningen.
  Ook zien wij bij twee wat grotere woningbouw ontwikkel locaties waar er niet wordt voldaan aan het vastgestelde woningbouw programma waarbij er een goede verhouding goedkoop- middel duur en duurde woningen zijn afgesproken.
  Ook het verdwijnen van 30 betaalbare huurwoningen is voor het CDA Ermelo een zorgpunt omdat er voor deze huurders weinig alternatief , en wij zien dan ook graag terugbouw van een deel van deze betaalbare huurwoningen in de nieuwbouw plannen van De Loohof.
  De Driehoek is een bestemmingsplan waar al vele jaren over wordt gesproken en vele bewoners hebben mooie plannen gemaakt.
  Het CDA Ermelo is van mening dat we er alles aan moeten doen dat de voortgang en de vaststelling van een (deel) van het bestemmingsplan de Driehoek zo spoedig moet gaan plaats vinden, zodat vele bewoners door kunnen met de ontwikkeling van lang gekoesterd plannen.
  En dat we voor een aantal kavels zoals bij Tomassen, De Loohof en Vierhouten van het bestemmingsplan meer tijd nodig hebben omdat er aanpassingen nodig zijn om deze te kunnen vaststellen.

  Aldus woordvoerder Corry Mosterd