Navigation

Ermelo kent veel natuur en een groot deel van deze natuur bevindt zich in het Ermelose buitengebied. Ons buitengebied, waaronder Horst, Telgt, Speuld en Leuvenum, kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van inwoners met elkaar en de leefomgeving. Dit heeft zich onder andere geuit in de totstandkoming van het Buurtplan Horst en Telgt en de campagne voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hier zijn wij dan ook zeer trots op!

Verder vinden wij het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van sector die ons voedsel produceert.

Dit zijn onze speerpunten over het buitengebied:
 • Ermelo heeft een groot buitengebied. Hiervan wordt door zowel de eigen bevolking als door de recreatieve sector veel gebruik gemaakt. Het wild in het buitengebied zorgt echter ook voor overlast voor zowel het verkeer als de agrarische bedrijven.
 • CDA Ermelo is voor een tijdig onderhoud van de fietspaden in het buitengebied voor de recreatieve fietsers en bewoners van het buitengebied.(167)
 • Wij vinden het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige fietsroutes van en naar het centrum en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht.(165)
 • CDA Ermelo wil een actief wildbeheer om deze overlast te beperken.(135)
 • Wij vinden het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van sector die ons voedsel produceert.(136)
 • Wij vinden dat terughoudend moet worden omgegaan met het omzetten van goede agrarische grond naar natuur.(137)
 • Daar waar natuurdoelen moeten worden gerealiseerd, moet zoveel mogelijk met agrarische ondernemers worden samengewerkt bij realisatie en onderhoud.(138)
 • De gemeente moet daarom waar mogelijk meewerken aan het realiseren van nevenactiviteiten om het
  voortbestaan van bedrijven te waarborgen.(139)
 • Bij functieverandering in het buitengebied worden de belangen van omliggende bedrijven maximaal gewaarborgd.(140)
 • Daar waar kleine, agrarische, opstallen niet herbestemd kunnen worden voor woningbouw omdat oppervlakte te klein is, vinden wij het van belang dat het mogelijk blijft om oppervlaktes bij elkaar te kunnen voegen om zo elders hiervoor woningbouw te kunnen realiseren. Dit voorkomt dat kleinere schuurtjes en gebouwen maar blijven staan zonder onderhouden te worden.(142)
 • De gemeente stimuleert initiatieven voor een goede digitale infrastructuur, ook in de buitengebieden.(131)
 • CDA Ermelo wil dat ook in het buitengebied betaalbaar aangesloten kan worden op de digitale snelweg. Dit is belangrijk voor bedrijven maar ook voor iedereen die daar woont en werkt. (162)