Navigation

Vervanging Calluna

Woordvoerder

Erik van der Weide
eMail: e.vanderweide@ermelo.nl
Telefoon: 06 11 65 35 36

Waar hebben we het over

  • De sporthal de Balverzaal en sportaccommodatie zijn ‘op’. Deze accommodaties staan ruim 40 jaar en zijn zowel economisch als technisch gezien afgeschreven.
  • De coalitie CDA Ermelo, Progressief Ermelo en ChristenUnie schreef in het coalitieakkoord uit 2014 ‘vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’: Investeringen zijn wel noodzakelijk in binnensportaccommodaties en het zwembad. De nieuwe coalitie wil dat Ermelo beschikt over ten minste een goed instructie- en sportbad voor jongeren, verenigingen en ouderen. Ook de sporthal bij Calluna moet worden vernieuwd. Voor 1 januari 2016 wordt een besluit genomen over de concrete invulling van de toekomst van zwembad en sporthal.
  • Op 5 juli 2017 stemt de gemeenteraad voor het raadsvoorstel waarin wordt besloten om naast de nieuwe sporthal een doelgroepenbad op locatie de Zanderij. Dit gebeurt geheel klimaatneutraal. Op initiatief van het CDA Ermelo wordt ook via een amendement een recreatiezwembad toegevoegd aan de accommodatie. De raad stelt € 20.813.000 beschikbaar om dit besluit uit te voeren.
  • In 2018 trad een coalitie aan van Progressief Ermelo, Burger Belangen Ermelo, VVD en SGP. Deze coalitie besluit direct in haar coalitieakkoord dat zij de bouw van het recreatiebad terugdraaien.
  • Op 4 oktober 2018 wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht: Het eerdere initiatief van het CDA Ermelo om een recreatiebad toe te voegen aan de sport- en zwemaccommodatie wordt via dit voorstel terug gedraaid.

Hoe nu verder

Momenteel ligt een procedure voor een bestemmingsplan. De gemeenteraad zal dat bestemmingsplan nog moeten goedkeuren voordat er tot realisatie van de nieuwe sporthal en zwembad op locatie de Zanderij kan worden overgegaan.