• Vuurwerk tijdens jaarwisseling: overlast of een feestje?

  Moet je in Ermelo vuurwerkvrije zones gaan invoeren? Of moet je het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden, of juist vrijlaten zoals het nu is? Die vragen stonden centraal tijdens een vuurwerkdebat op dinsdag 24 september tussen enkele politici, ondernemers en belangstellenden.

  Vanuit CDA-Ermelo is benadrukt dat bij het afsteken van vuurwerk in de eerste plaats de veiligheid voorop moet staan. Afsteken van vuurwerk is een traditie, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Veel mensen steken op een normale manier vuurwerk af. Die moeten niet lijden onder de kleine groep die er een op een hufterige manier mee omgaan. Mensen die onveilig en ontoelaatbaar zwaar vuurwerk gebruiken moeten stevig worden aangepakt. Maar een algeheel verbod op vuurwerk: nee dat is niet nodig. En is ook niet te handhaven. Bovendien los je met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Ermelo het probleem ook niet op. Vuurwerk schaf je makkelijk buiten Ermelo aan en anders wel over de grens. Het gaat vooral om consumentenvuurwerk. Dus niet het zware vuurwerk dat soms een vergelijkbare kracht heeft als een granaat. Het plezier van zoveel mogelijk mensen en nadrukkelijk ook om de veiligheid. En het gaat er om dat rekening wordt gehouden met kwetsbare plekken in Ermelo.

  De vraag kun je ook stellen hoe groot het probleem is in Ermelo is: hoeveel incidenten vinden er plaats, van welke aard en met welke gevolgen? In hoeverre is er echt sprake van geluidsoverlast en van baldadig gedrag voor mens en dier?

  De tijden waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden in Ermelo is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels die daarin staan zijn gebaseerd op het landelijke Vuurwerkbesluit. Daarin is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dat tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar. Het wordt in de APV toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur

  Tijdens het vuurwerkdebat werden ook suggesties gedaan om het vuurwerk wat te reguleren. Bijvoorbeeld per wijk afspraken maken over het wel/niet afsteken van vuurwerk. Dat kunnen bewoners van een buurt of straat zelf afspreken om zo overlast tegen te gaan. Maar moet je dat vanuit de gemeente regelen? En hoe organiseer je dan de handhaving? Het is juist goed als bewoners dat zelf regelen. Ook werd geopperd een vuurwerkshow te organiseren, bijvoorbeeld op strand Horst. Wie weet leidt zo’n professionele show tot minder overlast in het centrum en woonwijken.

  Over een paar punten waren de aanwezigen duidelijk: het zou goed zijn als er een feitelijk beeld komt van de incidenten en de aard ervan. En: uitbannen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is niet aan de orde als het maar veilig en respectvol gebeurd.

 • Magere resultaten dienstverlening gemeente

  CDA Ermelo persbericht op 21 februari 2019 naar de lokale pers:

  Uit dit onderzoek onder de burgers blijkt dat bij vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn de score nogal varieert. Er komen veel zesjes naar voren. Ook de score onder de ondernemers varieert tussen de 5.7 en 6.2. ‘Magere resultaten’ aldus CDA Ermelo.

  Woordvoerder Bart Willemsen is wel tevreden dat de cijfers er eindelijk zijn: “Het CDA Ermelo vraagt al jaren om de dienstverlening van de gemeente Ermelo te onderzoeken. Het is goed dat deze cijfers er nu zijn.” Het CDA Ermelo bepleit deze meting nu voor te zetten en 2019 te gebruiken als een nulmeting. “Op die manier hebben we een beeld van hoe inwoners en de ondernemers op dit moment de gemeentelijke dienstverlening ervaring. Het zou mooi zijn als we dat de komende jaren kunnen blijven volgen om te kijken of de dienstverlening verbeterd”, aldus Willemsen.

  Zorgen over dienstverlening
  Het CDA Ermelo heeft al langer zorgen over de stand van de dienstverlening door de gemeente. “Het kan niet zo zijn dat brieven niet beantwoord worden, beloften om terug te bellen niet worden nagekomen, of mails op de grote hoop blijven liggen. We ontvangen wekelijks veel klachten van inwoners die niet naar behoren zijn geholpen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de gemeente en een inwoner of ondernemer inhoudelijk verschillende zienswijzen hebben. Dat mag. Maar de gemeente dient wel ten alle tijden haar afspraken na te komen en tijdig te reageren.”

  Onnodig veel geld
  Willemsen licht toe: “Van de week kwam er een inwoner naar ons toe die vertelde dat zijn grijze kliko vaak meermaals wordt aangeslagen bij de lediging. Hij betaalt dus 2 of 3 keer voor 1 keer legen van zijn container. Dit probleem komt bij meerdere huishoudens in Ermelo voor en kost onnodig geld. Toen de inwoner de gemeente hier op wees en vroeg wat de gemeente eraan zou kunnen doen, was het antwoord om hier niet actief op te handelen. Dat vinden wij jammer. Je zou op zijn minst de mensen erop kunnen wijzen dat dit probleem bekend is en vertellen waar ze zich kunnen melden bij zo’n probleem.”

  Visie op dienstverlening
  De gemeenteraad heeft in het najaar de visie op dienstverlening en participatie vastgesteld. Daarin staat een aantal voornemens vermeld. Willemsen besluit: “Een prima eerste aanzet om stevig in te zetten om van de zesjes-score af te komen. Dat past prima als uitvoering van de visie op dienstverlening en participatie. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand moeten duidelijke stappen worden gemaakt met concrete doelstellingen om de dienstverlening naar burgers en ondernemers aanzienlijk te verbeteren.”