• Bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld

  Afgelopen raadsvergadering 8 maart is het veelbesproken bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld. CDA Ermelo woordvoerder Corry Mosterd heeft er bij de overige partijen voor gepleit om dit bestemmingsplan nu toch vast te stellen.
  Veel bewoners van dit gebied wachten al vele jaren op een actueel bestemmingsplan waardoor zij de gemaakte plannen kunnen ontwikkelen. Een gebied wat door de jaren erg verrommeld is en toe is aan opknappen en sloop van oude opstallen.
  Op het bestemmingsplan heeft het CDA Ermelo drie wijzigingen (amendementen) voorgesteld aan de raad, gericht op de ontwikkeling van sociale woningbouw bij de Loohof; het bouwen aan de lint bij de Fokkokortlanglaan en de uitbreiding van het eendenbedrijf toe te staan bij de naastgelegen kavel ipv uitbreiding van de bebouwing. Al deze wijzigingen, amendementen zijn aangenomen door de raad en het bestemmingsplan is VASTGESTELD.
  Onze wethouder Jan van den Bosch heeft dit dossier tot een goed einde gebracht. Het gebied kan eindelijk verder ontwikkelen, een hele prestatie.

 • Woningbouw Zeeweg nabij Ons Huis

  Op initiatief van de buurtvereniging Horst & Telgt en het College van B&W is een agrarische kavel aan de Zeeweg nabij Ons Huis in beeld voor woningbouw. Als CDA Ermelo zijn we hier enthousiast over. Op deze ‘clusterlocatie’ kunnen functieveranderingswoningen komen die we liever niet her en der verspreid in het buitengebied zien.
  Ook hebben we de optie om hier een CPO-initiatief toe te staan geopperd. CPO Staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – het gezamenlijk bouwen van een aantal (doorgaans goedkope) woningen door particulieren. Een breed gekoesterde wens. Helemaal zonder problemen is de locatie niet. Allereerst door een nabijgelegen bedrijf, dat verplaatst zou moeten worden. Daarnaast door de visie van een aanzienlijk deel van de raad dat de betreffende kavel landschappelijk niet echt binnen de bedoelingen en afspraken past. Juist voor het moment van besluitvorming kwam er een brief aan de gemeente uit 2016 boven tafel waarin door een naburige grondeigenaar een kavel werd aangeboden aan het Rodeschuurderwegje die landschappelijk beter lijkt te passen. De raad was hiervan niet op de hoogte. Na contact van het College met de laatstgenoemde grondeigenaar heeft het college op 1 februari aan de raad verzocht het onderwerp van de agenda te halen. Het is de bedoeling dat nu ambtelijk verkend welke kavel het beste past bij de bedoelingen. Als CDA Ermelo zien we graag een bouwlocatie in de buurt van de Goede Herderschool en Ons Huis ontwikkeld worden. Dit is zo afgesproken in het buurtplan en heeft meerwaarde voor Horst & Telgt.

  Karel de Greef en Corry Mosterd

 • Bestemmingsplan de Driehoek

  Afgelopen week heeft de raad unaniem besloten dat het bestemmingsplan de Driehoek nog niet in de fase zit om te kunnen vast te stellen. Dit betekent dat we eerst nog nader met elkaar moet spreken over hoe om te gaan met een aantal zaken. Zoals de situatie bij het bedrijf Tomassen, waar nu sprake is van overlast en het niet voldoen aan de benodigde milieu vergunningen.
  Ook zien wij bij twee wat grotere woningbouw ontwikkel locaties waar er niet wordt voldaan aan het vastgestelde woningbouw programma waarbij er een goede verhouding goedkoop- middel duur en duurde woningen zijn afgesproken.
  Ook het verdwijnen van 30 betaalbare huurwoningen is voor het CDA Ermelo een zorgpunt omdat er voor deze huurders weinig alternatief , en wij zien dan ook graag terugbouw van een deel van deze betaalbare huurwoningen in de nieuwbouw plannen van De Loohof.
  De Driehoek is een bestemmingsplan waar al vele jaren over wordt gesproken en vele bewoners hebben mooie plannen gemaakt.
  Het CDA Ermelo is van mening dat we er alles aan moeten doen dat de voortgang en de vaststelling van een (deel) van het bestemmingsplan de Driehoek zo spoedig moet gaan plaats vinden, zodat vele bewoners door kunnen met de ontwikkeling van lang gekoesterd plannen.
  En dat we voor een aantal kavels zoals bij Tomassen, De Loohof en Vierhouten van het bestemmingsplan meer tijd nodig hebben omdat er aanpassingen nodig zijn om deze te kunnen vaststellen.

  Aldus woordvoerder Corry Mosterd

 • Bouwplannen terrein De Driesprong in een stroomversnelling

  Geweldig nieuws voor woningzoekend Ermelo. De ontwikkelingen voor duurzame (!) huisvesting voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen zijn in volle gang en in een stroomversnelling gekomen. Het bestemmingsplan, nog maar kortgeleden in oktober 2017 vastgesteld, is al omgezet in een bouwplan.

  Bemog de eigenaar van het Driesprongterrein heeft een aanbod gedaan wat volgens CDA wethouder Jan van den Bosch zo aantrekkelijk is, dat hierdoor ook het gemeentelijk en particuliere gedeelte van het plan door Bemog ontwikkeld wordt. Bijkomend voordeel: het oude pannenfabriekje wordt opgeknapt.

  Het nieuwe bouwplan is duurzaam, (gasloos en energieneutraal) en zorgt voor behoud van het dorpse karakter. Er zijn afspraken gemaakt met Uwoon over 24 huurhuizen, waarvan de helft mantelzorgwoning met daarnaast nog eens 12 grondgebonden huurhuizen. Door deze ontwikkeling is het mogelijk om het bouwplan van zo’n 70 woningen op korte termijn op te starten en kunnen de eerste woning eind 2018 worden opgeleverd.

  CDA Ermelo is heel blij met deze ontwikkelingen het biedt kansen voor jonge woningzoekende, gezinnen, maar ook ouderen met mantelzorger(s) die dicht bij elkaar willen wonen.

  Wonen en bouwen in Ermelo is van groot belang voor de gemeente. Met de driesprong zetten we een schitterende stap naar een toekomstbestendig, vitaal en ‘groen’ Ermelo. CDA WONEN IN ERMELO.

  Raadslid Corry Mosterd

  Woordvoerder Wonen en Zorg