• Openbare Verlichting

  Als het buiten gaat schemeren of donker gaat worden verwachten wij dat de straatverlichting aangaat. Verlichting staat voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid, maar ook voor sfeer en beleving.

  In de Gemeenteraad zijn wij in gesprek met het college over de vervanging van de openbare verlichting. Na jaren van gebruik is ook de straatlantaarn en andere verlichting aan vervanging toe. Niet alleen de vraag of verlichting licht geeft is belangrijk, maar ook hoe duurzamer het is, hoe beter. Dat zal de zoektocht zijn voor de komende jaren, goede verlichting, maar wel op een duurzame manier.

  Veel nieuwe mogelijkheden hebben de revue gepasseerd en ook nog veel nieuwe mogelijkheden zullen zich gaan aandienen.

  Naast verlichting is ook het donker houden van gedeelten in onze gemeente belangrijk. Door een goede verlichting kan het, in die gebieden waar dat noodzakelijk is, ook donker blijven. Gelukkig hebben we veel “donkere” gebieden. De bossen en de heidevelden. Ooit de opmerking gehoord van nieuwe bewoners uit de Randstad in Ermelo: “Waar ik ook ben, binnen of buiten het dorp, ik kan de sterren zien.”

  Daar zijn wij natuurlijk trots op en dat willen wij ook zo houden en zelfs verbeteren. Het CDA Ermelo heeft, bij alle goede plannen, ook een paar adviezen en opmerkingen geplaatst. Wat zijn de mogelijkheden om, door middel van, goede verlichting te gebruiken om aanrijdingen met wild te voorkomen in het buitengebied. Hierbij valt te denken aan Drieeerweg en Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg.

  Een volgende vraag die wij hebben gesteld gaat over de verlichting op de wegen in het buitengebied. Als voorbeeld hebben wij genoemd de Horloseweg. Een weg die steeds drukker gaat worden, veel woonerven en nieuwe woningen. Ook is deze weg een belangrijke verbinding tussen Drielanden en de sportvelden van FC Horst. Kinderen die voetballen moeten toch een veilige weg. Niet alleen verkeerstechnisch, veilig voor auto’s en in het donker, maar ook sociale veiligheid. Fietsers moeten zichtbaar zijn en blijven. Benieuwd wat het college met deze voorstellen gaat doen.

  Blijft dat de verlichting in Ermelo beter en zuiniger gaat worden.

 • Partijen slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen

  Praktijkverpleegkundige Hannie Olthuis en Dick te Brake van het CDA Ermelo hebben de handen ineengeslagen om thuiswonende ouderen een hart onder de riem te steken. Veel ouderen die in woon- of zorgcentra wonen ontvangen kaarten of leuke presentjes vanuit verschillende initiatieven, maar thuiswonende ouderen worden vaak over het hoofd gezien. Als gevolg van corona en de maatregelen is het lastiger om bezoek te ontvangen.

  Het bezoek aan deze mensen thuis is vaak hard teruggelopen het afgelopen jaar. Soms is de wijkverpleegkundige de enige die op bezoek komt. Om die reden hebben Hannie Olthuis en Dick te Brake het initiatief genomen om 360 plantenbakjes te bezorgen bij thuiswonende ouderen. In samenwerking met wijkverpleegkundigen en de praktijkondersteuners van de plaatselijk huisartsen in Ermelo worden de bloembakjes thuisbezorgd. Samen met Stoffel Willem Verploeg van het bestuur van CDA Ermelo, heeft Florado de bloemen verzorgd. Deze bloemen zijn voor een deel gesponsord door deze bloemist en deels door het Diaconaal Platform waarin de ermelose kerken samenwerken, de Gereformeerde Gemeente, Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk. Stoffel Willem Verploeg heeft er zorg voor gedragen, samen met de leerlingen van de Goede Herderschool uit Horst, om bij elk bloembakje een prachtige tekening te maken.

  Hannie Olthuis: “Het is goed om in deze tijd naar elkaar te blijven omzien. Denk in deze dagen goed om uw buurman of buurvrouw of dat familielid dat minder mensen ziet”. Dick te Brake vult aan: “Prachtig om te zien dat zoveel partijen samenwerken om 360 ouderen een hart onder de riem te steken. Zeker in deze tijd is het belangrijk om oog te blijven houden voor elkaar”.

  Uit de reacties van de ouderen, die een bloembakje hebben gekregen, bleek wel dat de geste van dit mooie stukje samenwerken in goede aarde viel.

  Het CDA Ermelo is de medeorganiserende partijen in deze heel erkentelijk voor de deelname en de inzet die iedereen heeft gedaan.

  Een actie om zondermeer, op welke manier dan ook, te herhalen en zo iedereen in ons dorp erbij te betrekken.

  Mede namens Stoffel Willem Verploeg,

  Dick te Brake.

 • Een verdeeld Ermelo?

  Ermelo heeft grote bouw- en uitbreidingsplannen. Op het GGZ-terrein, het voormalige Veldwijk, wordt een nieuwe wijk gebouwd. Dit betekent dat de woonwijken in West en Veldwijk groter gaan worden en er meer verkeer gaat komen tussen West en het Centrum en de andere wijken. Ook is en komt er waarschijnlijk meer woningbouw in Horst en Telgt.

  Daartussendoor loopt de spoorlijn met een aantal overwegen. Iedereen heeft wel eens of geregeld voor dichte bomen en rode lichten staan wachten. Door een, te verwachte, uitbreiding van het aantal treinen tussen Amersfoort en Zwolle gaan de tijden dat de spoorbomen naar beneden zijn verder omhoog.

  Vorig jaar is de gemeente Ermelo in gesprek gegaan met ProRail, de ingenieursbureaus en een afvaardiging uit de Gemeenteraad om de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje te zetten van de aanpak van de overwegen. Er springen twee probleemoverwegen uit, bij de Horsterweg en de Telgterweg. Midden in het dorp en belangrijk voor de doorstroming tussen de wijken en het Centrum. Enkele jaren geleden is er al een onderzoek geweest en zijn er aanpassingen gedaan bij de overweg op de Telgterweg. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Een opdracht voor dit en de volgende colleges zou moeten zijn om dit onderwerp vast op de agenda te houden.

  Wat willen wij?
  De mooiste, maar de ook de duurste, oplossing zou zijn om de spoorlijn te laten zakken in een bak, zodat de doorgaande wegen gewoon doorgaand blijven. Een andere mogelijkheid is om de wegen in een tunnel te laten verdwijnen. Dit zou gaan betekenen dat er diepe gaten midden in het dorp ontstaan. Ook dit gaat een dure oplossing worden. En willen wij dit midden in Ermelo hebben. De laatste oplossing zou zijn om de overwegen aan te passen, samen met de wegen die hierop uitkomen.

  Vooral bij de Telgterweg en Hamburgerweg is er nu al een onoverzichtelijk en gevaarlijke verkeerssituatie. De Dokter Van Dalelaan, Dr. Holtropstraat, Heidelaan en het Schoolpad hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de aansluiting van de Dokter van Dalelaan op de Horsterweg moet opnieuw bekeken worden. Hiervoor komt de Mobiliteitsvisie, waarin dit soort problemen moeten worden aangepakt.

  De overweg bij het station, de Asch van Wijcklaan, kan al wel worden aangepakt. Hier kan het autoverkeer worden verboden en alleen wandelaars, fietsers etc. kunnen er dan over. Wel moet dit wachten totdat er een uitgang aan de Oude Nijkerkerweg komt om het GGZ-terrein van twee kanten te ontsluiten.  

  Wij zijn er nog lang niet uit. Er gaan nog veel treinen langs Ermelo rijden, voordat de definitieve oplossing er is. Ermelo zal moeten gaan lobbyen in Arnhem bij de Provincie Gelderland, in Den Haag op het Ministerie en de Tweede Kamer en waarschijnlijk zelfs in Brussel bij Europa.

  Volop werk dat nog gedaan moet worden!

 • Prins Hendriklaan Open!

  De Raad van State heeft op 14 oktober de laatste uitspraak gedaan over de opening van de Prins Hendriklaan en het weghalen de blokkades van de Maximalaan en Alexanderlaan.

  Jarenlang hebben wij geijverd voor een opening van deze lanen, om zo een goede doorstroming in deze wijken te bewerkstelligen. Een eerlijke verdeling van de lasten van het steeds drukker wordende  verkeer over heel Ermelo, is steeds de leidraad geweest voor ons om vast te houden aan de wens tot het verwijderen van de blokken.

  De wijk Het Trefpunt krijgt nu op de twee plekken een goede in- en uitgang van de wijk. Dit is niet alleen voor de veiligheid goed, maar ook bij eventuele calamiteiten is er een goede verbinding met de rest van het dorp. Al een jaar of 10 heeft de blokkade geduurd. Vele rechtszaken zijn gevoerd met aanwonenden van de Prins Hendriklaan. Maar eindelijk is er nu duidelijkheid gekomen en kan de gemeente Ermelo beginnen om de werkzaamheden te starten om van de Prins Hendriklaan een veilige weg te maken. Wanneer dit gebeurt is nog onbekend, maar hier zullen wij navraag naar doen.

  Op deze manier is de doorstroming voor dit deel van Ermelo weer duidelijk en open.

 • Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Oude Telgterweg op de Schop?

  Een paar jaar geleden is de Westflank opgeleverd. Van de Kolbaanweg tot aan de kruising Arendlaan, Watervalweg en Oude Telgterweg. De bedoeling van deze nieuwe weg is om een goede verbinding te maken tussen Industrieterrein Kerkdennen en de verbinding via de Kolbaanweg met de uitvalswegen zoals de Groene Zoomweg en de A28. Hierdoor is het niet zo hard nodig dat het vrachtverkeer van en naar Kerkdennen via de Hamburgerweg en het gedeelte Oude Telgterweg tussen de Margrietschool en het industrieterrein gaat. Ook hoeft er dan ook niet via Horst en Telgt te worden gereden.

  Het laatste gedeelte moet nog worden aangelegd. Er zijn tijdens de vorige raadsperiode verschillende varianten langsgekomen. De alternatieven om tussen de spoorlijn en de sportvelden een nieuwe weg aan te leggen viel af. Twee mogelijkheden bleven over. Het aanpassen van de huidige Oude Telgterweg langs de woningen en een nieuw aan te leggen weg langs de sportvelden, waarbij het bestaande fietspad gebruikt kan worden als basis. Als voorbeeld is het gedeelte van de Westflank achter het GGZ-terrein, waarbij de daar liggende Oude Nijkerkerweg een ventweg is geworden.

  Deze variant heeft veel voordelen voor de bewoners van dit gedeelte van de Oude Telgterweg. Zij krijgen niet het zware verkeer van het industrieterrein direct voor de deur langs. Het in- en uitrijden van de uitritten levert dan geen gevaar op. Tegelijkertijd is de ventweg dan een goede fietsstraat waar veilig gefietst kan worden, ook vanuit de achterliggende wijk. Het huidige college geeft aan dat de nieuwe weg niet mogelijk zou zijn om de te verwachte stikstof problemen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien is nog onbekend. Hiermee zou dan de variant langs de sportvelden van de baan zijn.

  Het CDA Ermelo wil toch een goed plan zien met de juiste cijfers van beide varianten. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met het nog nieuw aan te leggen sportcentrum en zwembad op de Zanderij. Dit gaat dan wel betekenen dat een nieuw of goed aangepakt tracé hierop moet wachten.

  Voor de bewoners aan de Oude Telgterweg blijft dit dus een drukke weg met zwaar vervoer, direct voor de deur van de woningen. Daar zal dan bijkomen, dat bij de bouw van het sportcentrum en zwembad het werkverkeer van en naar de bouw via deze weg moet gaan. Kortom veel overlast nu, bij de bouw en straks bij gebruik van de sportaccommodatie.

  De aanwonenden hebben ook aangegeven dat de communicatie tot nu toe lang niet optimaal is. Jammer, maar er is beterschap beloofd.

  Dat dit nog lang gaat duren, zit er wel in.
  Dat er nog lang onduidelijkheid blijft, zit er ook wel in.
  Dat de overlast groot is en blijft, zit er ook in.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Snippergroen|Jammer, gemiste kans!

  Begin dit jaar heeft het CDA Ermelo aan het college gevraagd om een uitwerking te maken van de motie bij de Groenvisie over Snippergroen uit 2017. De motie van december 2017 vroeg het college om te stoppen met de verkoop van gemeentegroen en over te gaan om het in bruikleen te geven van snippergroen, kleine stukjes groen van de gemeente om die passend te maken bij de eigen tuin, aan de inwoners van Ermelo. De gemeente houdt op deze manier wel zeggenschap over het groen, maar spoort burgers aan om er goed mee om te gaan.

  De insteek van de motie was in 2017 om de kosten en opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. Een verkooptraject kost geld, o.a. opmaken contracten in verhouding tot de opbrengst van kleine stukjes grond. De uitwerking ligt nu op tafel en werd besproken in een tafel van de Gemeenteraad.

  In de notitie worden de criteria genoemd waar de uitgifte aan moet voldoen. De mogelijkheid is voor zowel individuele stukjes groen als voor groepsaanvragen. “Bewonersinitiatieven in het kader van de burgerparticipatie met meerwaarde voor de gemeenschap.”

  Het geheel ziet er goed uit en geeft duidelijkheid voor iedereen. Maar voor het CDA Ermelo zit er toch een flinke hobbel in. Uit de notitie blijkt dat voor de groepsinitiatieven bij uitgifte van groen geen kosten worden berekend, deze worden betaald uit de pot Wijkgericht werken. Wil je als particulier een paar meter passend maken bij je tuin ter verfraaiing, dan blijkt er ineens een fors prijskaartje aan te hangen.

  Nu wil de gemeente van de individuele bewoner voor, vaak maar een paar meter, stukje grond de kosten van behandeling en contractbeheer en toezicht in rekening gaan brengen. De behandeling van de aanvraag gaat waarschijnlijk € 350,00 kosten en de jaarlijkse bijdrage voor contractbeheer en toezicht € 170,00.

  Dat er een huurbedrag gevraagd gaat worden is reëel, maar dit soort bedragen halen de strekking van de motie onderuit. Er zouden ongeveer 70 aanvragen liggen, reken maar uit.

  De andere partijen konden hiermee leven, er werd zelfs geopperd dat de bedragen wel omhoog mogen! Duidelijk dus de individuele vraag niet interessant is voor deze gemeente.

  Jammer, voor ons als raad een gemiste kans in het door dit college geprezen Right to Challenge.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Bezoek monument Oktober 44

  Bij de dodenherdenking van 4 mei dit jaar werden namen voorgelezen van inwoners uit Ermelo die zijn meegevoerd bij de razzia in Putten in oktober 1944. De plaats van overlijden was bij deze mensen vaak Neuengamme in Duitsland.
  Een afvaardiging van fractie en bestuur van CDA Ermelo heeft een bezoek gebracht aan Putten om te luisteren en aandacht te geven aan de tragedie in onze buurgemeente.
  In de Oude Kerk van Putten werd het verhaal verteld door de bestuursleden Pieter Dekker en Wilma Knoppersen van de Stichting Oktober 44. Een ontroerend verhaal dat heel dichtbij komt. Persoonlijk leed en achterblijvende personen. Maar ook de hoop voor de toekomst. Jongeren die geconfronteerd worden met de verhalen en hiermee aan de slag gaan. Opvallend is de vergevingsgezindheid, maar ook de kracht om als samenleving weer de draad op te pakken, vooral dankzij de vrouwen.
  Na de kerk zijn wij gezamenlijk, tussen het hedendaagse winkelende publiek door, naar “Het vrouwtje van Putten” gelopen. Ook een deel van de tocht die de mannen in 1944 hebben gelopen naar het station Putten toe. Vandaar zijn ze naar Kamp Amersfoort gebracht en later naar de kampen in Duitsland. Neuengamme en Ladelund zijn belangrijke plekken, waar veel mannen zijn omgekomen.
  Een bezoek van de Gedachtenisruimte Oktober 1944 ronde het bezoek af.
  Nog steeds komen feiten boven tafel en met de verhalen erbij blijft het een levend verhaal.
  Indrukwekkend, om stil van te worden.

  Dick te Brake.

 • Verstopping Wijk West bij Kwartierdienst NS

  Dat overgangwegen aan de Horsterweg en de oversteek van de Telgterweg naar de Hamburgerweg gevreesd zijn door menig inwoner uit wijk West was al bekend. De Horsterweg staat zelfs bovenaan de ranglijsten van ProRail met overwegen tussen Harderwijk en Amersfoort die het langst gesloten zijn, blijkt uit een onderzoek dat jaren geleden is gedeeld met de gemeenteraad. In dat licht maken we ons als CDA Ermelo zorgen over het bericht dat tussen Harderwijk en Utrecht in de spits het aantal treinen op het traject fors toeneemt. Reden voor woordvoerder Te Brake om het college aan de tand te voelen.
  De toename van het aantal treinen zal erin resulteren dat de mobiliteit van wijk West richting het centrum nog meer dan nu al onder druk zal komen te staan. Doordat de spoorbomen nu al zo lang dicht zijn, ervaren veel inwoners dat Ermelo wordt opgedeeld in twee losse onderdelen waarbij het spoor de natuurlijke grens is. ‘Vooral bij calamiteiten kan dat een fors probleem zijn voor de hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer’ stelt Dick te Brake, woordvoerder infrastructuur namens de christendemocraten. ‘Het is in die zin verschrikkelijk jammer dat die extra kwartierdienst in de spits niet stopt op het station Ermelo. Daardoor hebben we niet de lusten van een toename van de mobiliteit door extra treinverkeer, maar wel de lasten vanwege nog meer dichte overgangen op trajecten die al in de top van Nederland staan qua drukste overgangen.’

  Het CDA Ermelo heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Zij wil weten of het college in gesprek treedt met ProRail om deze problematiek aan te kaarten. In gemeenten met vergelijkbare problematiek in de regio wordt gewerkt aan een ondertunneling van de spoorlijnen. ‘Zo ver willen we niet direct gaan, maar we willen wel dat het college alles doet wat in haar macht ligt, om de doorstromingen vanuit wijk West naar het centrum te ontzien’ besluit te Brake.

 • De komst van de wolf

  Ermelo staat bekend om het vele wild dat in de bossen en rond het dorp leeft. Voor toeristen en inwoners een extra reden voor ontspanning. Maar voor veel inwoners ook vaak een reden voor frustratie. Aanrijdingen op de Ermelose wegen komen heel veel voor, net als schade aan agrarische – en recreatiebedrijven. Tijdens een werkbezoek van CDA Ermelo en CDA Gelderland aan de camping Marbacka aan de Leuvenumseweg in Ermelo zijn deze problemen met de eigenaren van deze familiecamping besproken.

  Schade bij campings
  De hekken die worden geplaatst om het wild niet te laten oversteken op de wegen, zorgen er vaak voor dat het wild naar de campings en recreatieparken wordt geleid. Zwijnen ploegen de grasvelden voor stacaravans en campingplekken om. Woordvoerder openbare werken Dick te Brake wil weten of hier al oplossingen voor zijn. Hij krijgt bijval van het provinciale Statenlid Engelina van Steenbrugge die dit graag op regionaal niveau wil aanpakken.

  De komst van de wolf
  Tijdens het werkbezoek is er ook nagedacht over de gevolgen die de komst van de wolf in onze omgeving zou hebben. De berichten uit andere provincies en het grensgebied met Duitsland geven aan dat de mogelijkheid reëel is dat ook snel in het bosgebied van Ermelo wolven kunnen worden verwacht.

  Schriftelijke vragen
  CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van de wolf. Bij monde van Dick te Brake wil het CDA van het college horen wat de acties zijn als er wolven gesignaleerd worden in de omgeving van Ermelo. Te Brake: ‘Wij zijn erg benieuwd naar het beleid van de gemeente Ermelo bij onverhoopte schade door de wolf bij bijvoorbeeld schapenhouders. Is Ermelo klaar voor een eventuele komst van de wolf?’