• Stedenbouwkundige visie de Hooge Riet

  Woensdag 4 maart vergaderde de gemeenteraad over de vaststelling van de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet. De Hooge Riet – een van de bekendste en mooiste ruimtelijke stukjes Ermelo – is onderdeel van het plan Veldwijk. 

  Voormalig wethouder Jan van de Bosch heeft deze plannen rond Veldwijk en de Hooge Riet destijds in gang gezet samen met GGZ Centraal. 

  Het CDA Ermelo heeft woensdag 4 maart voor de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet gestemd. Deze stedenbouwkundige visie – een stap voorafgaand aan het bestemmingsplan – is evenwichtig en gaat het gebied rond de Hooge Riet enorm opknappen. Mensen kunnen straks wonen in het monument of er omheen. Als fractie zijn we het meest kritisch op de woningbouwprogrammering in het plan: immers de 34 woningen die in het monument worden gerealiseerd worden niet meegenomen in de telling voor 50% goedkope woningbouw. Maar vervelender is nog dat veel nieuwe woningen in het dure segment gaan vallen. Desalniettemin ziet het CDA Ermelo de absolute noodzaak om dit gebied in Ermelo op te knappen. Dit plan gaat Ermelo een stuk mooier maken.

  Tot slot heeft het CDA Ermelo haar complimenten uitgesproken aan het college dat zij de Chevallierlaan deels heeft kunnen ontzien van bebouwing. De meedenkgroep Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur van het CDA wees ons er al op: zorg nou dat niet het hele centrum wordt volgebouwd, maar koester ook de mooie groene zones. Die geven Ermelo meerwaarde. We zijn tevreden dat het college dit – mede op voorspraak van ons – heeft kunnen realiseren.

 • Steun voor en daadkracht door ondernemers

  Door het coronavirus zijn inmiddels al forse delen van het bedrijfsleven stilgelegd. De horeca ligt stil, de toeristische sector ook. In de winkelstraat is het heel rustig. En dan ook nog de kappers, de sport- en fitnessbedrijven enz. zijn gesloten. Ook de hele cultuursector ligt plat en evenementen gaan niet door. Inmiddels is er ook al sprake van faillissementen. Duizenden (zelfstandige) ondernemers kloppen aan bij de overheid voor steun.

  Overheidsmaatregelen: hard nodig

  Fantastisch dat we als overheid met  maatregelen komen om de bedrijven, om de economie te ondersteunen. Dat is hard nodig in deze gezondheidscrisis. Het overheidsbeleid is erop gericht om de schade, om ontslagen en faillissementen zoveel mogelijk te beperken. Bedrijfsleven mag erop vertrouwen dat de overheid, landelijk, regionaal en lokaal alles doet om blijvende economische schade te beperken in het belang van de bedrijven, in het belang van werkgelegenheid, in het belang van de samenleving. Leiderschap van de kant van de rijksoverheid en zelfs op Europees niveau, maar ook op lokaal/regionaal niveau is onontbeerlijk om randvoorwaarden te scheppen voor  ondernemers  om een neerwaartse spiraal te voorkomen.

  Enthousiasme

  We zien juist nu dat ondernemers creatief zijn. Vernieuwend opereren. Andere wegen in slaan. Zij aan zij staan en zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken. Krachten bundelen. Oog hebben voor elkaar. Enthousiasme werkt inspirerend. Wederzijdse positieve beïnvloeding. Elkaar in de kracht zetten. Daar zijn ondernemers sterk in. We lezen het ook terug in de media.

  Samen op de fietstandem

  Net zo goed als de duur van de coronacrisis voor een groot deel afhankelijk is van het gedrag van ons mensen is het opvangen van de economische schade ook mede afhankelijk van de manier waarop we zij aan zij ( titel van de toekomstvisie van het CDA) staan als bedrijfsleven en overheid en inwoners. Samen optrekken. Samen de schouders eronder. Een fietstandem met 10 zittingen, fietst veel lichter en met grotere snelheid met 10 personen erop dan diezelfde fiets met 1 persoon erop.

  Gezondheid en economie: hand in hand.

  We beseffen natuurlijk heel goed dat het nu in de bestrijding van corona in de eerste plaats gaat om de volksgezondheid om het redden van levens, om onze eigen individuele gezondheid, van hen die ons na staan en van onze leefomgeving .Onder welke omstandigheden leven we nu? Zijn we door corona overvallen? We realiseren ons nu onze kwetsbaarheid maar al te goed. Een gezonde economie en goede volksgezondheid gaan hand in hand. Zij aan zij.

  Hebt u ideeën, suggesties laat het ons weten. Samen kunnen we, wij vanuit de politieke rol, steentjes bijdragen om saamhorig te werken aan een gezonde (regionale) sociale economie.

 • Coronacrisis – Noodverordening? Hoe werkt dat?

  Nu de coronacrisis volop in de samenleving rondraast en er keihard door de zorg en de overheid gewerkt wordt om levens te redden en is een Noodverordening van de veiligheidsregio gekomen. Deze verordening zet de invloed van de gemeenteraad tijdelijk op een zijspoor. Hoe werkt dat nu met de coronacrisis?

  Wanneer een noodverordening?

  Wanneer komt een Noodverordening in beeld?  Dat gebeurt als er zich een ramp of een crisis voordoet en algemeen verbindende voorschriften nodig zijn om de openbare orde te handhaven of beperking van gevaar nodig is. Daarbij kan van andere, dan bij de Grondwet gestelde voorschriften, worden afgeweken. Bij een lokale situatie is de burgemeester bevoegd dat te doen en moet de gemeenteraad de verordening te bekrachtigen.

  GRIP

  De coronacrisis overstijgt echter de gemeentelijke grenzen. Daarom vindt een opschaling plaats van bevoegdheden. De gemeentelijke bevoegdheden worden overruled door de Veiligheidsregio. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van de Veiligheidsregio. Kent verschillende niveaus. Welk niveau van toepassing is is afhankelijk van de ernst van een ramp of een crisis. Op elk niveau zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden geregeld.

  Regionale aanpak

  Tijdens de coronacrisis zijn alle Veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP 4. Dat houdt in dat de voorzitter van de Veiligheidsregio de bevoegdheid om een Noodverordening af te kondigen. Immers, deze crisis overstijgt de grenzen van de gemeente. Het virus maakt vele slachtoffers in een groot gebied. En daarom is de Veiligheidsregio die aan zet.

  Regionaal Beleidsteam

  In onze regio werkt de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG). De voorzitter is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Zodra het Rijk een noodverordening aankondigde, heeft Ton Heerst, overleg gevoerd met de burgemeesters uit ‘zijn’ regio en met vertegenwoordigers van o.a. de politie, GHOR en brandweer. Samen vormen en ze het regionale Beleidsteam. Met elkaar hebben ze bespreken ze wat er gedaan moet worden rond veiligheid en volksgezondheid. Uiteindelijk besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio over de inhoud van de Noodverordening. En aan dat besluit houden alle gemeenten zich.

  Hoe in Ermelo?

  De lokale politiek heeft dus geen invloed op wat er in de Noodverordening komt op GRIP-4niveau. Natuurlijk moet de gemeenteraad en de bevolking actief worden geïnformeerd over de vastgestelde Noodverordening.  Dat gebeurt ook.  In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester een belangrijke rol in de lokale uitvoering van de noodverordening.

  In onze gemeente is er een  Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) actief om de gevolgen te monitoren. De burgemeester is daar de voorzitter van. Verder maken daar de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur, adviseur crisisbeheersing en ook nog een wethouder deel van uit. Deze GBT heeft intensief overleg met het Regionale Beleidsteam.

  De huidige Noodverordening is geldig tot 6 april of tot het moment waarop ze wordt ingetrokken.

 • Bedrijfsbezoek OrangeTalent

  Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan OrangeTalent op het industrieterrein Veldzicht.

  Een bedrijf met jonge mensen, waar Niels Callenbach directeur/eigenaar van is. Gesproken over de ontwikkeling van dit bedrijf, dat actief is in de digitale wereld. OrangeTalent biedt goede digitale tools en marketingbegeleiding aan bij hun klanten.

  Naast de huidige ontwikkelingen is ook gesproken over toekomstige uitbreidingen waar de gemeente en politiek om de hoek bij komen kijken. Deze jonge ondernemer benadrukte het belang van de samenwerking tussen de overheid en de ondernemers.

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.

 • Lokaal Actief Winter 2019/2020

  Onlangs is de wintereditie van Lokaal Actief uitgekomen. Dit is het informatieblad voor leden en belangstellenden van het CDA Ermelo.
  Aan de orde komen:

  • Van de Bestuurstafel
  • Praten en vergaderen door Daphne Visser
  • De mobiliteitsvisie zit er aan te komen door Dick te Brake
  • De tijd vliegt verder … door Jan van den Bosch
  • De grootste wetswijziging in Nederland door Bart Willemsen
  • CDA Ermelo staat pal voor kwaliteit van leven door Cor Louwerse
  • Van Ermelo naar Enkhuizen door Esther Heutink-Wenderich
  • Veldwijk: Een wijk voor de toekomst met respect voor het verleden-Erik van der Weide


  Lees het Lokaal Actief.

 • Lokaal Actief Herfst 2019

  Vier maal per jaar verschijnt het CDA Ermelo blaadje Lokaal Actief. Het wordt verzonden naar leden en belangstellenden. De inhoud van de herfsteditie 2019 is geheel gewijd aan het onderwerp van de openbare ledenvergadering van het CDA Ermelo op dinsdag 26 november 2019: De ‘C’ van het CDA.

  Download de digitale versie

 • Verklaring van geen bedenkingen Tomassen Duck – To

  Donderdag 16 oktober stond de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het legaliseren van vijf bouwwerken op het perceel van Tomassen op de oordeelsvormende vergadering en indien de politieke partijen zich in het voorstel konden vinden, ook direct op de aansluitende raadsvergadering die avond.

  Het CDA Ermelo heeft, net als de andere partijen, voor de VVGB gestemd, zij het met de nodige pijn en moeite.  De rode lijn in onze inbreng: Iedere ondernemer in Ermelo mag verwachten dat het CDA Ermelo de onderneming een warm hart toedraagt en dat we van nature positief staan tegenover ontwikkelingen en initiatieven. Wat we daarvoor terugvragen van ondernemers? Publieke gerechtigheid: open en eerlijk communiceren, en het spel spelen volgens de regels, zoals we van elke inwoner verwachten. Dit laatste is bij de onderneming van Tomassen niet gebeurd, waardoor we als CDA Ermelo erg veel moeite hebben honderden vierkante meters aan illegale bouwwerken met dit besluit toch te legaliseren.

  Waarom we dan toch voor hebben gestemd? Volgens de wetgever in Nederland, mag de gemeenteraad zo’n VVGB alleen weigeren als het initiatief strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de onderbouwing van de aanvraag bleek dat er geen sprake is van een strijdigheid met de ruimtelijke ordening zoals de gemeenteraad van Ermelo die voor zich ziet. Ook uit een second-opinion die is uitgevoerd in opdracht van alle raadsfracties, bleek geen strijdigheid met de ruimtelijke ordening. Vandaar dat het CDA Ermelo haar verantwoordelijkheid heeft gepakt door voor de VVGB te stemmen, maar met winstwaarschuwing: dit was eens en niet weer.

 • Blije Bermen stokje overgenomen

  Het zoemt volop in Ermelo in Ermelo. Dat wil het CDA Ermelo graag zo houden. Het zijn onder andere de bijen die je hoort.
  Bijen horen thuis in de natuur omdat ze bijdragen aan de bestuiving van de planten, dat is nodig voor de vruchtzetting van het fruit.
  Samen met ChristenUnie Ermelo heeft CDA Ermelo vorig jaar aandacht in de gemeenteraad gevraagd om meer bermen in Ermelo met bloemenmengsels in te zaaien.
  Om het goede voorbeeld te geven zaaide een paar weken geleden ChristenUnie Ermelo in samenwerking met het Natuur en Milieu Platform Ermelo een berm in langs het Klompad Pelserpad. Daarbij deed men een de oproep dat een andere partij het stokje overneemt om ook een Blije Berm te maken door het in te zaaien met een bloemenmengsel. Dat heeft het CDA Ermelo gedaan. Afgelopen dinsdagavond heeft de partij een stuk berm ingezaaid in de bocht van de Nijkerkerweg ter hoogte van de Telgterbuurtweg. Het CDA Ermelo gaat nu het stokje overdragen aan de volgende partij in de gemeenteraad die blije bermen belangrijk vindt.

 • Daisy Vliegenthart – Ermelose kandidaat voor Provinciale Staten Verkiezingen

  Met 4 jaar ervaring in de Provinciale Staten gaat onze Ermelose kandidaat voor Provinciale Staten Daisy Vliegenthart-Goedhart voor een volgende termijn.