• Oude Telgterweg op de Schop?

  Een paar jaar geleden is de Westflank opgeleverd. Van de Kolbaanweg tot aan de kruising Arendlaan, Watervalweg en Oude Telgterweg. De bedoeling van deze nieuwe weg is om een goede verbinding te maken tussen Industrieterrein Kerkdennen en de verbinding via de Kolbaanweg met de uitvalswegen zoals de Groene Zoomweg en de A28. Hierdoor is het niet zo hard nodig dat het vrachtverkeer van en naar Kerkdennen via de Hamburgerweg en het gedeelte Oude Telgterweg tussen de Margrietschool en het industrieterrein gaat. Ook hoeft er dan ook niet via Horst en Telgt te worden gereden.

  Het laatste gedeelte moet nog worden aangelegd. Er zijn tijdens de vorige raadsperiode verschillende varianten langsgekomen. De alternatieven om tussen de spoorlijn en de sportvelden een nieuwe weg aan te leggen viel af. Twee mogelijkheden bleven over. Het aanpassen van de huidige Oude Telgterweg langs de woningen en een nieuw aan te leggen weg langs de sportvelden, waarbij het bestaande fietspad gebruikt kan worden als basis. Als voorbeeld is het gedeelte van de Westflank achter het GGZ-terrein, waarbij de daar liggende Oude Nijkerkerweg een ventweg is geworden.

  Deze variant heeft veel voordelen voor de bewoners van dit gedeelte van de Oude Telgterweg. Zij krijgen niet het zware verkeer van het industrieterrein direct voor de deur langs. Het in- en uitrijden van de uitritten levert dan geen gevaar op. Tegelijkertijd is de ventweg dan een goede fietsstraat waar veilig gefietst kan worden, ook vanuit de achterliggende wijk. Het huidige college geeft aan dat de nieuwe weg niet mogelijk zou zijn om de te verwachte stikstof problemen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien is nog onbekend. Hiermee zou dan de variant langs de sportvelden van de baan zijn.

  Het CDA Ermelo wil toch een goed plan zien met de juiste cijfers van beide varianten. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met het nog nieuw aan te leggen sportcentrum en zwembad op de Zanderij. Dit gaat dan wel betekenen dat een nieuw of goed aangepakt tracé hierop moet wachten.

  Voor de bewoners aan de Oude Telgterweg blijft dit dus een drukke weg met zwaar vervoer, direct voor de deur van de woningen. Daar zal dan bijkomen, dat bij de bouw van het sportcentrum en zwembad het werkverkeer van en naar de bouw via deze weg moet gaan. Kortom veel overlast nu, bij de bouw en straks bij gebruik van de sportaccommodatie.

  De aanwonenden hebben ook aangegeven dat de communicatie tot nu toe lang niet optimaal is. Jammer, maar er is beterschap beloofd.

  Dat dit nog lang gaat duren, zit er wel in.
  Dat er nog lang onduidelijkheid blijft, zit er ook wel in.
  Dat de overlast groot is en blijft, zit er ook in.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo