• Woningbouw Zeeweg nabij Ons Huis

    Op initiatief van de buurtvereniging Horst & Telgt en het College van B&W is een agrarische kavel aan de Zeeweg nabij Ons Huis in beeld voor woningbouw. Als CDA Ermelo zijn we hier enthousiast over. Op deze ‘clusterlocatie’ kunnen functieveranderingswoningen komen die we liever niet her en der verspreid in het buitengebied zien.
    Ook hebben we de optie om hier een CPO-initiatief toe te staan geopperd. CPO Staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – het gezamenlijk bouwen van een aantal (doorgaans goedkope) woningen door particulieren. Een breed gekoesterde wens. Helemaal zonder problemen is de locatie niet. Allereerst door een nabijgelegen bedrijf, dat verplaatst zou moeten worden. Daarnaast door de visie van een aanzienlijk deel van de raad dat de betreffende kavel landschappelijk niet echt binnen de bedoelingen en afspraken past. Juist voor het moment van besluitvorming kwam er een brief aan de gemeente uit 2016 boven tafel waarin door een naburige grondeigenaar een kavel werd aangeboden aan het Rodeschuurderwegje die landschappelijk beter lijkt te passen. De raad was hiervan niet op de hoogte. Na contact van het College met de laatstgenoemde grondeigenaar heeft het college op 1 februari aan de raad verzocht het onderwerp van de agenda te halen. Het is de bedoeling dat nu ambtelijk verkend welke kavel het beste past bij de bedoelingen. Als CDA Ermelo zien we graag een bouwlocatie in de buurt van de Goede Herderschool en Ons Huis ontwikkeld worden. Dit is zo afgesproken in het buurtplan en heeft meerwaarde voor Horst & Telgt.

    Karel de Greef en Corry Mosterd