• Lokaal Actief Winter 2020/2021

  Eens per kwartaal brengt het CDA Ermelo een eigen ledenblad uit. Ook geïnteresseerden kunnen het toegestuurd krijgen. In de wintereditie 2020/2021 komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  – Stikstof problematiek
  – Wie zoet is krijgt lekkers
  – Natuurbegaafplaats
  – Nieuws van het CDJA
  – Vergelijk geen appels en kalkoenen

  Wil je voortaan Lokaal Actief ook in de brievenbus ontvangen, stuur dan een email naar info@cdaermelo.nl.

  Download Lokaal Actief

 • Lokaal Actief – Voorjaar 2020

  Elke kwartaal brengt het CDA Ermelo een gedrukt exemplaar van het blad Lokaal Actief uit. Dit informatieblad wordt toegestuurd naar leden en belangstellenden. Het voorjaarsnummer van dit jaar staat geheel in het teken hoe bestuurs- en fractieleden van het CDA Ermelo persoonlijk de gevolgen van het Coronavirus beleven. De digitale versie kun u hier downloaden.

 • Lokaal Actief Zomereditie 2019

  Viermaal per jaar verschijnt Lokaal Actief, het informatieblad voor leden en belangstellenden van het CDA Ermelo.  Aan de zomereditie is door alle raadsleden van het CDA Ermelo een bijdrage geleverd. U treft onder andere artikelen aan over de vraag of Ermelo groter moet groeien, de klimaatdoelen van Ermelo, nieuws van de jongeren organisatie van het CDA (het CDJA), evenementen in Ermelo in relatie tot geluidsoverlast, ervaringen van een jaar raadslidmaatschap en de wegeninfrastructuur. De digitale versie van Lokaal Actief is hier te openen.

 • Lokaal Actief december 2017

  Eens per kwartaal komt het CDA Ermelo blaadje Lokaal Actief uit. In de december 2017 editie worden de CDA Ermelo kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Download Lokaal Actief