• Zwemmen blijft betaalbaar

  Eerlijk is eerlijk, Calluna roept bij mij nostalgische gevoelens. Kinderfeestjes werden er gehouden, waarbij tikkertje in de glijbaan toch wel mijn favoriet was. Rustig op je beurt wachten was er niet bij, maar het ging gelukkig altijd goed. Patat met een frikandel na het zwemmen maakte het helemaal af. Hoewel ik de laatste jaren sporadisch in het zwembad te vinden ben, is dit voor veel dorpsgenoten anders. Baantjes zwemmen, ontspannen in het verwarmde gedeelte of de vele vormen van bewegen in het water. Er is voor elk wat wils.

  Er is geen onderwerp dat zo vaak op de politieke agenda is geweest de afgelopen jaren als Calluna. Calluna is op en er moest een nieuw zwembad komen. In 2017 besloten we dat deze bij de Zanderij komt (naast voetbalclub EFC). Het idee was om een nieuw sportcomplex te bouwen, inclusief sporthal, dat voldeed aan de duurzaamheidseisen van de gemeente en met een subtropisch bad. Voor het forse bedrag van meer dan 22 miljoen euro, ongekend voor Ermelose begrippen. Maar toen ging het steeds minder met de financiële situatie van ons dorp. De nieuw aangetreden coalitie, zonder het CDA en Christenunie, kwam terug op het besluit en schrapte het subtropisch bad. Nu bouwen we dus een duur, nieuw zwembad, zonder subtropisch bad. Raken wij nu geen bezoekers kwijt?

  In die vergadering waarin dit werd besproken heb ik nog geprobeerd om een lans te breken voor het subtropische bad. “Valt er te praten over een verhoging van het prijskaartje van 1 euro, zodat dit subtropische bad toch mogelijk is?”, was mijn vraag. Helaas was dit niet het geval: aan het prijskaartje mocht niet worden getornd. Nu moet ik ook eerlijk zijn. Deze discussie werd gevoerd vlak na de vorming van de nieuwe coalitie en er zat nog zeer van beide kanten. Dat maakt een goede inhoudelijke discussie er niet makkelijker op. In tegenstelling tot gisteravond, want toen stond wederom Calluna op de agenda.

  Want wat was er aan de hand? Per 1 januari 2019 zag Interactie het levenslicht. Dit is ons nieuwe sportbedrijf, waar de gemeente 100% aandeelhouder van is, waarmee wij het beheer, onderhoud en de exploitatie van alle sportaccommodaties in Ermelo “op afstand zetten”. Nu kreeg ik afgelopen zomer van meerdere mensen bezorgde berichten. De zwemtarieven zouden gestegen zijn, in bizarre proporties. Ook andere partijen, waaronder BurgerBelangen Ermelo was dit ter ore gekomen. Wat was hier gebeurd? Ik heb hier op 31 juli vragen over gesteld aan het college en kreeg na 6(!) weken een antwoord wat vrij summier was. Wat ik wel begreep is dat in de overeenkomst tussen de gemeente en Interactie staat dat de gemeente de prijs bepaalt. Dat snap ik, want zwemmen moet in Ermelo wel betaalbaar blijven. Toch staat er ook in diezelfde overeenkomst dat we Interactie de ruimte willen geven om te ondernemen. Anders hadden we het net zo goed zelf kunnen blijven doen. Alle partijen in de gemeenteraad waren het erover eens dat we hierover moeten doorpraten en dat gaan nog gebeuren.

  Maar gister hebben we een motie ingediend, samen met de Christenunie om de tarieven die zijn verhoogd per afgelopen 1 juli terug te draaien. Voor uw beeldvorming: de losse badenkaart steeg met 2%, de 10-badenkaart met 12%, de 25-badenkaart met 18%, de 50-badenkaart met 26% en vergelijken we vier kwartaalabonnementen met een jaarabonnement, dan zijn die prijzen met 89% gestegen. Dat gaat veel te ver. Zwemmen hoeft in Ermelo niet gratis te zijn en een stijging van de tarieven is zeker bespreekbaar. Maar dit moet wel redelijk zijn en niet ineens zo explosief.

  Ik ben dan ook dankbaar dat deze motie het heeft gehaald, met speciale dank aan Folkje Spoelstra van de Christenunie en Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo. We gaan ervan uit dat we voor 21 oktober meer horen over het terugdraaien van de tarieven. Een lang verhaal kort: zwemmen blijft in Ermelo betaalbaar.

 • Wat gebeurt er allemaal in Ermelo?

  Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar deze vraag heb ik de laatste week meer gekregen dan me lief is. Mijn telefoon stroomt over met appjes en mensen bellen me op om te vragen naar de huidige situatie. En dat is volkomen logisch.

  Een wethouder die een onderzoek wil laten doen naar de burgemeester. Dezelfde wethouder zegt dat een raadslid een mes in zijn rug wilde steken en noemt een partij in de gemeenteraad “partij van de samenzwering”. En even voor de goede orde: ik ben dat raadslid. En die partij, is mijn partij. Een aantal dagen daarna komt Ermelo op tv. Opstandelingen maakt Ermelo 2e trending topic van Nederland. Dat is geen klein bier. Ik zeg jullie eerlijk, als ik af zou gaan op deze krantenkoppen en het programma zou ik me bijna schamen dat ik Ermeloër was. Wat is hier aan de hand?

  Als politicus en als bestuurder zit je in een glazen huis. Je ligt constant onder een vergrootglas en er wordt van je verwacht dat je een voorbeeldfunctie hebt. En die heb je ook. Bij meerdere raadsleden, ook bij mij, kwamen geruchten binnen over wethouder Van der Velde. Maar wat moet je met geruchten? Ik heb de dag erna Leo gebeld om te vragen hoe dit zat. In dit gesprek heeft hij uitgelegd hoe het zat en dit zou later ook aan de gemeenteraad worden meegedeeld. In het gesprek (en ook na het gesprek, via Whatsapp) kreeg ik te horen van de wethouder dat het goed was dat ik hem belde. Tot zover geen sprake van een mes.

  De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de situatie lastig vond. Ik wilde graag dat Leo, wat hij aan mij vertelde, ook vertelde in de raad, bijvoorbeeld als mededeling), of in een gesprek met de raad. Dan kun je er over spreken in de openbaarheid en is daarmee de kous af. We moeten het niet groter maken dan het is en dat is niemands intentie geweest, ook de mijne niet. Echter kwam die mededeling in de raad niet.

  Deze situatie is geëscaleerd en heeft geleid tot het bericht op ErmelovanNu van afgelopen maandag. Ik vond het moeilijk om te lezen dat de wethouder ervoer dat ik een mes in zijn rug had gestoken, terwijl ik hem zelf heb opgebeld om uitleg te vragen. Ik heb de situatie niet openbaar gemaakt en kreeg zelfs de reactie dat het “goed was dat ik belde”. Door deze stevige woorden in de krant voelde ik me niet alleen beschadigd en ook mijn partij (die partij van de samenzwering werd genoemd), maar het voelde ook oneerlijk. Afgelopen donderdag heb ik excuses gekregen van Leo, via de mail. Dat waardeer ik en vind ik netjes. Ik had het netter gevonden als dit in de openbaarheid was gebeurd, maar het is zoals het is. Ik ken Leo als een hardwerkend raadslid en een hardwerkende wethouder. Hij zet zich al jaren ten volle in voor Ermelo en haar inwoners. Op dit moment doet hij dit op het gebied van Economie en Duurzaamheid en het is dan ook mede aan hem te danken dat Ermelo hier goede stappen heeft gezet de afgelopen maanden.

  En toen kwam Ermelo op tv. Het programma Opstandelingen schetste geen positief beeld van Ermelo. Velen die het programma zagen waren geschokt, verbouwereerd.

  Laat mij heel duidelijk zijn: recht = recht en krom = krom. Wat krom is, moet je nooit proberen om recht te praten. Dat gebeurt te vaak in de politiek en zorgt voor nog meer wantrouwen in de politiek en in politici dan er al is.

  Toch moeten mij hierover een aantal dingen van het hart. Als raadsleden bepalen wij zelf hoe we stemmen. Niemand die ons influistert wat we moeten zeggen. In het voorbeeld worden alle hamerstukken tegelijk afgehamerd, als iedereen voor is. Dat laatste wordt gevraagd. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dat aangeven. Tijdens de laatste raadsvergadering stond het onder Meerinzicht, tussen de hamerstukken. Mijn fractie was tegen. Ik heb dit op tijd aangegeven bij de burgemeester, die voorzitter is van dd gemeenteraad, en dus werd over dit punt apart gestemd. Zo kan het, zo moet het en zo hoort het. Maar hoe nu verder?

  Ik hoor veel mensen praten over onderzoeken. Over of de wethouder kan aanblijven. Hoe het nu gaat met de burgemeester. Dit zijn lastige vragen, omdat er zoveel zaken door elkaar heen lopen. Sinds de coalitie-onderhandelingen lijkt de politieke sfeer verhard. Het is vaak 10 tegen 11. Er lijkt een sfeer te heersen van wantrouwen. Een sfeer van achterdocht. En laat mij ook hier heel duidelijk over zijn: hier maken we allemaal deel van uit, dus hebben hier ook allemaal een verantwoordelijkheid in. College én raad.

  Om die reden zijn we als fractievoorzitters, namens de gehele gemeenteraad, met een gezamenlijk statement gekomen. Omdat, wat er nu gebeurt, Ermelo-onwaardig is.

  Jullie hebben gekozen voor mensen om jullie te vertegenwoordigen. Jullie hebben gekozen om jullie belangen te dienen. Dat vertrouwen hebben jullie in ons gesteld. Het wordt dus tijd om elkaar, als bestuur van Ermelo, opnieuw te leren vertrouwen. Om vanuit die basis samen te werken. Opdat we weer kunnen debatteren over de inhoud, zonder dat partijkleur bepaalt of je voor of tegen bent. Dat we ons focussen op samenwerking, om Ermelo verder te brengen. We staan voor grote uitdagingen, die we alleen samen aankunnen. De begrotingen eindelijk weer structureel sluitend krijgen. Woningen bouwen die zo broodnodig zijn. Goede zorg bieden aan wie dat nodig heeft. Kortom: AAN HET WERK!

  Ik schrijf dit stuk omdat mijn kant en onze kant van dit verhaal nog niet is gehoord en ik denk dat dit wel belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat dingen in de politiek niet in de doofpot verdwijnen, maar gewoon openbaar zijn. Ik vind het belangrijk dat hierover kan worden gesproken en dat iedereen daarna op basis van feiten een mening kan vormen. Als jullie hierop willen reageren, voel je vrij, want daar wordt niemand slechter van.

 • Hoog spel bij Kerntakendiscussie

  Tijdens deze vergadering is er ook gesproken over de kerntakendiscussie. Althans, dat was niet de bedoeling, zij het dat er een motie werd ingediend van Burgerbelangen. Toen deze motie, met steun van alleen het CDA Ermelo en de ChristenUnie, het leek te halen, werd deze ingetrokken.

  Zegt u het maar. Een motie dien je in omdat je het college een opdracht geeft. In dit geval riep de motie van Burgerbelangen Ermelo (BBE) op om te kijken of de belastingen toch minder omhoog konden. Eigen wethouder Wouter Vogelsang was hier niet van gecharmeerd en evenmin was dit het geval bij de collega-partijen in de coalitie. Het debat was levendig, maar kreeg een bijzonder einde. Toen de motie het “dreigde” te halen, door steun van onze partij en de ChristenUnie, besloten de coalitiepartijen om te schorsen. Hier was het voltallige collega (met uitzondering van de burgemeester) bij aanwezig. En wat schetste onze verbazing: de motie werd ingetrokken. Een motie die opriep tot meer samenwerking, haalde het niet en dat is op zijn zachtst gezegd jammer. Laten we hopen dat dit een uitzondering is en dat we elkaar op inhoud gaat zoeken.

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo van Nu.

 • Programmabegroting 2020-2023

  De programmabegroting is een van de belangrijkste documenten waar de gemeente over gaat. Het is namelijk de financiële vertaling van de kadernota, waar al het beleid van de gemeente in staat. Wij zullen tegen deze programmabegroting stemmen en daar denken wij niet licht over.

  Voor de zomer bespraken we de laatste kadernota, waarin werd voorgesteld om de belastingen fors te verhogen de komende jaren. Wij misten, als partij, de echte keuzes die gemaakt moesten worden in tijden van financiële krapte. Om die reden hebben wij voorstellen ingediend om bijvoorbeeld Meerinzicht (ons samenwerkingsverband met Harderwijk en Zeewolde) geen extra geld te geven. Door deze samenwerking zouden wij zaken efficiënter en kwalitatief beter doen, tegen 10% minder geld. Dit is niet gelukt, mede door de extra taken die wij hen hebben gegeven, maar het tegenovergestelde is waar. En wordt om meer geld gevraagd, waar wij moeite mee hebben. Ook hebben wij voorstellen gedaan om te stoppen met trainees, waar 175.000 extra voor was uitgetrokken. Ook de toeristen en forenzen zouden fors zwaarder worden belast. Helaas hebben deze voorstellen het niet gehaald en werd er gekozen voor belastingverhogingen. Om die reden stemden wij tegen de kadernota en zullen wij nu ook tegen de programmabegroting stemmen.

  Wij beseffen ons dat dit erg zwaar is, maar denken hier dan ook niet licht over. Wij voelen ons genoodzaakt, omdat er te makkelijk gekozen wordt voor belastingverhoging. Laten we eerst kijken of er keuzes gemaakt kunnen worden. Wij zullen ons de komende tijd in blijven zetten om samen met andere partijen mogelijkheden te vinden om de financiën zo snel mogelijk op orde te krijgen, zonder dat er direct gekeken wordt naar belastingverhogingen. Daarover spreek je pas, zodra je eerst naar jezelf hebt gekeken en keuzes hebt gemaakt.  

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo Zaken.

 • Ermelo (jeugd)zorgdorp

  Donderdag 28 juni 2018 is de nieuwe verordening vastgesteld voor de jeugdzorg. Aangezien we in Ermelo relatief veel jongeren hebben die jeugdzorg nodig hebben (ook door de aanwezigheid van bijvoorbeeld Groot Emaus) is dit een belangrijk onderwerp. Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor de zogenoemde doorlopende zorglijn. Veel zorgbehoevende jongeren vallen tot hun 18e levensjaar onze de jeugdwet en na hun 18e verjaardag onder de WMO en dit zorgt voor problemen, waaronder hulpverleners terwijl continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn. Op initiatief van Het CDA Ermelo zal er avond worden voorbereid om door te praten over dit onderwerp in de commissie. Dit is geïnitieerd door Sarath Hamstra en kreeg steun van alle partijen. Wordt vervolgd.

  Sarath Hamstra

 • Ermelo wil netwerkgemeente zijn

  Ons dorp vind het belangrijk om een netwerkgemeente te zijn. Een gemeente die meegaat met zijn tijd en actief en welwillend omgaat met burgerinitiatieven. Oud-raadslid Jan Brand sprak hier in 2015 al over en sindsdien is er een voorbereidingsgroep mee aan de slag gegaan, bestaande uit raadsleden, ambtenaren en collegeleden. Namens onze partij nam Sarath Hamstra deel aan deze werkgroep met als resultaat dat binnen de gemeente de neuzen dezelfde kant op staan. Nu is het tijd om de samenleving te betrekken en door te pakken.

  Sarath Hamstra

 • CDA Ermelo schrikt van inzicht in drugsgebruik Ermelo

  Ermelo – Gisteren presenteerde het college van B&W een raadsbrief waarin zij de resultaten van het rioolonderzoek uit de motie ‘versteviging drugsbeleid’ presenteerde. Deze motie is in november op initiatief van het CDA Ermelo, CU en de SGP door de gemeenteraad aangenomen.

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat in Ermelo zeker niet minder drugs worden genomen dan elders in Nederland. “We houden tred met het landelijk gemiddelde”, zo valt te lezen in de resultaten. Het CDA Ermelo is echter geschrokken van de hoeveelheid amfetamine en methamfetamine die in de week van het onderzoek zijn ingenomen op Ermelo’s grondgebied. Net als in de rest van Nederland lijkt het drugsgebruik te normaliseren.

  Voorafgaand aan de opgestelde motie, hebben we als partij een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende relevante partners, om te praten over drugsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Aan tafel zaten Groot Emaus, Stichting Welzijn Ermelo, Ermelose Jongerenraad en gesproken is met Tactus verslavingszorg en Groevenbeek. Daarnaast is er een gezamenlijke avond georganiseerd met CU en SGP.

  Het CDA Ermelo heeft in november vorig jaar het initiatief genomen om ook preventie en communicatie over drugsgebruik aan te scherpen. Naast het rioolonderzoek, waar veel partijen kritisch op waren, omdat dit niets zou opleveren, komt er een aanvullend onderzoek onder maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van deze twee onderzoeken samen geven meer inzicht in het drugsgebruik in Ermelo en daardoor kunnen we beter beleid maken. Het college kondigt aan op deze manier een stap te zetten, maar we zullen de uitwerking kritisch blijven volgen. ‘Uiteindelijk proberen we het gebruik van drugs zoveel mogelijk in te dammen.’ De uitkomsten van het rioolonderzoek laten zien dat we in Ermelo ook nog een lange weg te gaan hebben.

 • Parkeerproblemen Hazelaarlaan (Persbericht)

  Aan de Hazelaarlaan zorgen parkeerproblemen voor een ontwrichting van de buurt. Dat constateert CDA Ermelo toen zij deur voor deur langsgingen, om met inwoners in gesprek te gaan over hun buurt. Fractievoorzitter en lijsttrekker Sarath Hamstra: “Sinds enkele jaren gaan wij langs de deuren in verschillende wijken en buurten om in gesprek te gaan met inwoners over hun wijk. Dit noemen wij de straat-voor-straatcampagne. Op deze manieren hoor je écht wat er speelt en hoeven burgers niet altijd naar de politiek te komen.” Aan de Hazelaarlaan in wijk Oost speelt de parkeerproblematiek al jaren.

  Sommige buurtbewoners wisten te vertellen dat de problemen al in 2014 begonnen en de gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat dit tot meerdere burenruzies heeft geleid. Hamstra: “Er zijn zelfs initiatieven vanuit bewoners aan de Hazelaarlaan zelf gekomen om de problemen op te lossen. Dat moeten wij als overheid toejuichen! Deze inwoners wachten nu al zo lang, dat dit tot spanningen in de buurt leidt. Wij hebben meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college en hopen dat hier snel antwoorden op komen.” Meerdere bewoners gaven aan dat de communicatie met de gemeente uiterst stroef verloopt. De antwoorden van de schriftelijke vragen zal de partij zo spoedig mogelijk doorzetten naar de bewoners. Ondertussen zal het CDA Ermelo de straat-voor-straatcampagne doorzetten en hoopt op deze manier veel inwoners te kunnen spreken.

 • CDA Ermelo trakteert ouderen op oliebollen (Persbericht)

  Zaterdag 30 december heeft het CDA Ermelo meer dan 200 ouderen verrast met zelfgebakken oliebollen. Ouderen en medewerkers van de Arcade, de Amaniet, de IJsvogel en het Hospice waren de gelukkigen.

  Lijsttrekker én oliebollenbakker
  De vrijdagavond ervoor staken vier enthousiaste CDA’ers de handen uit de mouwen en hebben samen meer dan 300 oliebollen gebakken. Lijsttrekker en oliebollenbakker Sarath Hamstra: “Ik heb nog niet eerder oliebollen gebakken, maar het is erg leuk om te doen. Naast dat het gezellig is om met elkaar bezig te zijn, is het erg dankbaar werk en mooi om het jaar op een nuttige manier af te sluiten.”

  Ludiek
  Ouderen en medewerkers reageerden blij verrast en dankbaar op het ludieke gebaar.

 • Programma begroting 2018-2022

  De Programmabegroting 2018-2021 is een mooie financiële weergave van de keuzes die we tijdens de Kadernota 2018 hebben gemaakt, voor de zomer. Het huishoudboekje van Ermelo laat zwarte cijfers zien en is, zoals we dat noemen, structureel sluitend. Dit willen we graag zou houden en daarom willen we dat inkomsten die in de toekomst wegvallen, zoals Precariobelasting, worden opgevangen. Hier komt, mede op ons verzoek, een voorstel voor tijdens de Kadernota 2019. We zijn daarmee ruim op tijd.

  Aan de uitgavenkant loopt onze gemeente risico wanneer het gaat om de Jeugdzorg. Dit is ook een punt van zorg voor ons, want we vinden het belangrijk dat “onze” jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd dat de kosten beheersbaar blijven. De wethouder vertrouwt hierop en wij houden de vinger aan de pols.
  Natuurlijk hebben we ook aandacht gevraagd, zoals we altijd doen, voor voldoende woningen in Ermelo en zouden graag nog een project zien zoals Groevenbeek-Noord was: betaalbare en duurzame woningen.

  Ten slotte gaven we aan trots te zijn op de vele burgerinitiatieven en geloven dat we deze kracht van de samenleving altijd moeten omarmen (en zeker niet moet frustreren).

  Sarath Hamstra, fractievoorzitter CDA Ermelo