• CDA Ermelo regelt behoud van inspraak voor inwoners en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen

    Het college van B&W heeft via een herziening op de notitie Ruimtelijke Ordening instrumenten voorgesteld om de inspraakmogelijkheid van inwoners en belanghebbenden bij het college te schrappen van de politieke avonden. In plaats daarvan stelt zij voor om hoorzittingen te organiseren door het college waarbij indieners van zienswijzen op ruimtelijke plannen.

    CDA Ermelo is voorstander dat het college hoorzittingen wil organiseren bij ruimtelijke plannen. Daarmee borgt het college dat zij alle belangen nadrukkelijk betrekt in de algemene belangenafweging bij het collegevoorstel. Toch zijn wij nadrukkelijk tegen het voorstel om de inspraak van omwonenden en belanghebbenden vervolgens te schrappen op politieke avonden. Deze inspraak borgt de democratische afweging van de politieke partijen. Ook dienen we als volksvertegenwoordigers nadrukkelijk te kunnen uitleggen aan omwonenden en belanghebbenden wat we van hun pleidoor vinden. Het wordt daarmee nadrukkelijk onderdeel van de openbare besluitvorming: een goede zaak voor Ermelo.

    Reden dus voor het CDA Ermelo om een amendement in te dienen op het collegevoorstel. Dit amendement is samen met BBE, SGP en CU ingediend, na een heel goede voorbereiding over en weer. Een mooi resultaat waar Ermelo en haar inwoners beter van worden!