• Coronacrisis – Noodverordening? Hoe werkt dat?

  Nu de coronacrisis volop in de samenleving rondraast en er keihard door de zorg en de overheid gewerkt wordt om levens te redden en is een Noodverordening van de veiligheidsregio gekomen. Deze verordening zet de invloed van de gemeenteraad tijdelijk op een zijspoor. Hoe werkt dat nu met de coronacrisis?

  Wanneer een noodverordening?

  Wanneer komt een Noodverordening in beeld?  Dat gebeurt als er zich een ramp of een crisis voordoet en algemeen verbindende voorschriften nodig zijn om de openbare orde te handhaven of beperking van gevaar nodig is. Daarbij kan van andere, dan bij de Grondwet gestelde voorschriften, worden afgeweken. Bij een lokale situatie is de burgemeester bevoegd dat te doen en moet de gemeenteraad de verordening te bekrachtigen.

  GRIP

  De coronacrisis overstijgt echter de gemeentelijke grenzen. Daarom vindt een opschaling plaats van bevoegdheden. De gemeentelijke bevoegdheden worden overruled door de Veiligheidsregio. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van de Veiligheidsregio. Kent verschillende niveaus. Welk niveau van toepassing is is afhankelijk van de ernst van een ramp of een crisis. Op elk niveau zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden geregeld.

  Regionale aanpak

  Tijdens de coronacrisis zijn alle Veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP 4. Dat houdt in dat de voorzitter van de Veiligheidsregio de bevoegdheid om een Noodverordening af te kondigen. Immers, deze crisis overstijgt de grenzen van de gemeente. Het virus maakt vele slachtoffers in een groot gebied. En daarom is de Veiligheidsregio die aan zet.

  Regionaal Beleidsteam

  In onze regio werkt de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG). De voorzitter is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Zodra het Rijk een noodverordening aankondigde, heeft Ton Heerst, overleg gevoerd met de burgemeesters uit ‘zijn’ regio en met vertegenwoordigers van o.a. de politie, GHOR en brandweer. Samen vormen en ze het regionale Beleidsteam. Met elkaar hebben ze bespreken ze wat er gedaan moet worden rond veiligheid en volksgezondheid. Uiteindelijk besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio over de inhoud van de Noodverordening. En aan dat besluit houden alle gemeenten zich.

  Hoe in Ermelo?

  De lokale politiek heeft dus geen invloed op wat er in de Noodverordening komt op GRIP-4niveau. Natuurlijk moet de gemeenteraad en de bevolking actief worden geïnformeerd over de vastgestelde Noodverordening.  Dat gebeurt ook.  In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester een belangrijke rol in de lokale uitvoering van de noodverordening.

  In onze gemeente is er een  Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) actief om de gevolgen te monitoren. De burgemeester is daar de voorzitter van. Verder maken daar de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur, adviseur crisisbeheersing en ook nog een wethouder deel van uit. Deze GBT heeft intensief overleg met het Regionale Beleidsteam.

  De huidige Noodverordening is geldig tot 6 april of tot het moment waarop ze wordt ingetrokken.