Navigation

Verbouwing De Dialoog

Woordvoerder

Erik van der Weide
eMail: e.vanderweide@ermelo.nl
telefoon: 06 11 65 35 36

Waar hebben we het over

Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd om De Dialoog om te vormen naar een Huis van Bestuur en Cultuur. Vanaf 2018 wordt weer gesproken over De Dialoog. De investering in De Dialoog wordt gedaan omdat:
• Cultuurinstellingen meer samen kunnen werken als ze op 1 gezamenlijke locatie gehuisvest zijn.
• Door de culturele instellingen te huisvesten in hetzelfde pand als het gemeentehuis, vindt er synergie (efficiënter gebruik) van ruimte plaats.
Later werd duidelijk dat naast de investeringen die nodig zijn voor het Huis van Bestuur en Cultuur, het gemeentehuis nog meer verbouwd moest worden (kosten 4,5 miljoen).
Deze verbouwing in het gemeentehuis vindt plaats om de volgende redenen:
• Verduurzamen gemeentehuis;
• Geschikt voor het nieuwe werken;
• Creëren van extra werkplekken voor 67 ambtenaren van de Sociale Dienst Veluwerand.

De coalitie PE, BBE, SGP en VVD heeft naast deze investeringen een nieuw plan opgenomen in het coalitieakkoord. Dit plan voorziet in de sloop van de gebouwen van Pinel en Plaza en Stationsstraat 118 alsmede de afbraak van vijf zalen van De Dialoog.
De gemeente Ermelo heeft jaren geleden geld gereserveerd voor de verbouwing van het gemeentehuis: €2.100.000. De optelsom van alle plannen voor het investeren in het gemeentehuis, de dialoog en de gebouwen van Welzijn Ermelo lopen op tot €16.300.000 .

Hoe nu verder

Het college werkt momenteel het raadsvoorstel uit. Dit betekent dat nu projectplannen worden geschreven en de marktpartijen worden onderzocht. Eind 2020 wordt gestart met de verbouwing van De Dialoog.