Navigation

Zonnepanelen

Woordvoerder

Erik van der Weide
eMail: e.vanderweide@ermelo.nl
telefoon: 06 11 65 35 36

Waar hebben we het over

Sinds 2009 kent Ermelo duurzaamheidsdoelstellingen: In 2030 moet Ermelo energieneutraal zijn, en in 2035 klimaatneutraal. De gemeente Ermelo kende tot 2016 een Klimaat Uitvoerings Plan 2010-2014 waarmee inwoners en organisaties aansprak konden maken op subsidies en regelingen. Sinds 2016 kent de gemeente Ermelo het programma Duurzaamheid. In de tussenevaluatie van het programma duurzaamheid concludeert de gemeente Ermelo dat in het huidige tempo de klimaatdoelstellingen van de gemeente niet worden gehaald.
Ondertussen is sinds dit jaar de klimaatwet van kracht die alle gemeenten in Nederland opdraagt om bij te dragen aan de landelijke doelstellingen voor Klimaat. In 2050 energieneutraal zijn en 95% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Gemeenten dienen zich te organiseren een regio. Deze regio (voor Ermelo is dat de Noord Veluwe) doet vervolgens een bod bij het Rijk om aan te tonen hoe ze deze doelstellingen gaat realiseren. Volgens politici, bestuurders en diverse experts wordt dat al een hele kluif. Ermelo en de Noord Veluwe dienen in juni 2020 een concept strategie met bod neer te leggen bij het Rijk.

Hoe nu verder

De gemeente Ermelo moet de komende weken een voorstel voor een concept Regionale Energie Strategie (RES) inclusief bod uitwerken. Dit betekent dat de gemeente concreet moet aangeven waar zij windmolen, zonnepanelen (zonnevelden), biomassacentrales, en warmtenetten binnen haar gemeente kan plaatsen.
Als het gemeentebestuur een betrouwbare overheid wil zijn, zou de gemeente Ermelo nu volgens haar eigen doelstellingen een bod moeten doen waarmee we in 2030 energieneutraal zijn en 2035 klimaatneutraal. Als CDA Ermelo gaan we ons hard maken om het tijdpad van die doelstellingen te verleggen naar 2050.