• Een heuse uitdaging voor de Regionale Energie Strategie

  De afgelopen weken is er steeds meer bekend geworden over de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een strategie die 30 verschillende regio’s verdeeld over heel Nederland dienen te ontwikkelen om uit te leggen aan het kabinet hoe de gemeenten invulling gaan geven om de doelstellingen uit de Klimaatwet te realiseren. Hoe? Alle regio’s dienen een bod te doen voor de opgave van opwek van duurzame energie op land in lijn met wat zij zelf realistisch vinden.

  De gemeente Ermelo is in die regio Noord Veluwe ingedeeld. Deze regio strekt zich uit van Putten tot Zwolle met de gemeenten die langs de Randmeren liggen met de Veluwse bossen in de achtertuin. Deze regio dient net als alle andere regio’s voor juni 2020 een Regionale Ermelo Strategie te hebben aangeboden bij de Rijksoverheid. Dat betekent dat al in het voorjaar van 2020 (februari, maart) de RES door alle afzonderlijke gemeenteraden in besluitvorming moet worden genomen. We leven momenteel in november, dus dat betekent dat er nog 3 maanden zijn om deze Regionale Energie Strategie in te vullen…

  …En dat is niet niets. Want er ligt een flinke opgave voor de deur. De eerste cijfers die werden genoemd sloegen neer op ca 125 windmolens en 800 hectare aan zonnevelden die moeten worden gevonden naast enkele biocentrales. Voor Ermelo zou dat omgerekend neerkomen op ca 17 windmolens en 100 hectare zonnevelden die we dienen te realiseren in de RES. En dat terwijl de beschikbare grond beperkt is, en er nog vele maatschappelijke opgave zijn te realiseren: zoals behoud van het buitengebied, de woningmarktopgave en de wensen voor een nieuw bedrijventerrein zoals geopperd door de bedrijvenkring. We kunnen de grond maar één keer uitgeven dus dit betekent dat we de komende maanden een goed doordachte afweging dienen te maken.

  Heeft u ideeën of suggesties, of denkt u graag mee. Dan horen we dat graag.


  Erik van der Weide

  Raadslid CDA Ermelo