• Een nieuwe huisvestingsverordening

    De huidige huisvestingverordening van Ermelo dateert van 2014 en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel het een lokale verordening is, wordt deze met de 6 gemeenten van de Noord-West Veluwe afgestemd. De vraag naar sociale huurwoningen met een huur tot € 720 is erg hoog in Ermelo. Wachttijden van 9 jaar zijn geen uitzondering voor reguliere woningzoekers, bijvoorbeeld jongeren en starters. Zij wonen – met een wens om zelfstandig te wonen – in de regel wel naar behoren. Dat geldt in mindere mate voor de mensen met een urgentieverklaring; voor hen is de huidige woonsituatie ongewenst en ongeschikt, de nood voor zelfstandige woonruimte is hoog. Om die reden wordt in de nieuwe huisvestingsverordening voorgesteld het percentage te verloten woningen te verhogen van de huidige 10% naar bijvoorbeeld 20%. Dat verhoogt de kansen op een woning voor degenen die weinig inschrijvingspunten hebben. Tegelijkertijd verlaagt het de kans van de lang ingeschreven woningzoeker op een eigen woning. Het belang van de één staat dus op gespannen voet met het belang van de ander. En beide belangen zijn het waard te worden gehonoreerd. De CDA fractie onderkent de urgentie als een belangrijke factor, maar is ook van mening dat een lange wachttijd voor een jongere die na negen jaar eindelijk ook wel eens kans op een eigen woning wil maken, urgentie belichaamt. Wij ervaren regelmatig onbegrip en ontstemming als een woning wordt toegewezen aan iemand die nog maar kort ingeschreven is, terwijl anderen al tientallen keren achter het net visten. De CDA fractie roept het college daarom op terughoudend te zijn met het verhogen van het lotingpercentage en het bij de huidige 10% te houden.
    Wij zijn benieuwd naar uw mening.