• Een verdeeld Ermelo?

  Ermelo heeft grote bouw- en uitbreidingsplannen. Op het GGZ-terrein, het voormalige Veldwijk, wordt een nieuwe wijk gebouwd. Dit betekent dat de woonwijken in West en Veldwijk groter gaan worden en er meer verkeer gaat komen tussen West en het Centrum en de andere wijken. Ook is en komt er waarschijnlijk meer woningbouw in Horst en Telgt.

  Daartussendoor loopt de spoorlijn met een aantal overwegen. Iedereen heeft wel eens of geregeld voor dichte bomen en rode lichten staan wachten. Door een, te verwachte, uitbreiding van het aantal treinen tussen Amersfoort en Zwolle gaan de tijden dat de spoorbomen naar beneden zijn verder omhoog.

  Vorig jaar is de gemeente Ermelo in gesprek gegaan met ProRail, de ingenieursbureaus en een afvaardiging uit de Gemeenteraad om de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje te zetten van de aanpak van de overwegen. Er springen twee probleemoverwegen uit, bij de Horsterweg en de Telgterweg. Midden in het dorp en belangrijk voor de doorstroming tussen de wijken en het Centrum. Enkele jaren geleden is er al een onderzoek geweest en zijn er aanpassingen gedaan bij de overweg op de Telgterweg. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Een opdracht voor dit en de volgende colleges zou moeten zijn om dit onderwerp vast op de agenda te houden.

  Wat willen wij?
  De mooiste, maar de ook de duurste, oplossing zou zijn om de spoorlijn te laten zakken in een bak, zodat de doorgaande wegen gewoon doorgaand blijven. Een andere mogelijkheid is om de wegen in een tunnel te laten verdwijnen. Dit zou gaan betekenen dat er diepe gaten midden in het dorp ontstaan. Ook dit gaat een dure oplossing worden. En willen wij dit midden in Ermelo hebben. De laatste oplossing zou zijn om de overwegen aan te passen, samen met de wegen die hierop uitkomen.

  Vooral bij de Telgterweg en Hamburgerweg is er nu al een onoverzichtelijk en gevaarlijke verkeerssituatie. De Dokter Van Dalelaan, Dr. Holtropstraat, Heidelaan en het Schoolpad hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de aansluiting van de Dokter van Dalelaan op de Horsterweg moet opnieuw bekeken worden. Hiervoor komt de Mobiliteitsvisie, waarin dit soort problemen moeten worden aangepakt.

  De overweg bij het station, de Asch van Wijcklaan, kan al wel worden aangepakt. Hier kan het autoverkeer worden verboden en alleen wandelaars, fietsers etc. kunnen er dan over. Wel moet dit wachten totdat er een uitgang aan de Oude Nijkerkerweg komt om het GGZ-terrein van twee kanten te ontsluiten.  

  Wij zijn er nog lang niet uit. Er gaan nog veel treinen langs Ermelo rijden, voordat de definitieve oplossing er is. Ermelo zal moeten gaan lobbyen in Arnhem bij de Provincie Gelderland, in Den Haag op het Ministerie en de Tweede Kamer en waarschijnlijk zelfs in Brussel bij Europa.

  Volop werk dat nog gedaan moet worden!