• Er zit muziek in elke dag

  Vandaag, 18 januari, is het ‘blue Monday’. De dag waarop volgens psycholoog Cliff Arnall de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. De kleur blauw had vroeger in de scheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de ‘blues’ had, in de rouw was.

  Vandaag ook het bericht van een 13 jarig meisje uit Amsterdam Zuidoost dat, nadat intieme beelden van haar waren verspreid op sociale media, een einde aan haar leven had gemaakt.

  Dagelijks ontvang je via de media nieuws en allerhande informatie, die je gemoedstoestand beïnvloeden. Die duidelijk maken dat elke dag de ‘blues’ zingt. Je wordt er depri van en voor je het weet is het alle dagen van de week ‘blue Monday’.

  Vandaag, is ook de dag die in Amerika gewijd is aan Martin Luther King jr en aan zijn gedachtegoed. De dag valt altijd op de derde maandag van januari, de maandag rond de verjaardag (15 januari) van dominee King. Voor velen is hij hét symbool van de burgerrechtenbeweging.

  Vandaag, gaat in Nederland ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en mensen met een beperking in instellingen van start. Volgens deskundigen betekent het vaccineren het begin van het beteugelen van de pandemie.

  De beltoon die ik heb ingesteld op mijn mobieltje is een prachtige gospel (goed nieuws) van Elvis Presley ‘peace in the valley’. Naast de blues hoor ik dus ook regelmatig een gospel. Dat houdt de balans in het leven: naast het kwaad ook het goede. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je voor het goede vaak zelf wat meer initiatief moet nemen. In het dagelijks leven, maar – voor mij – ook in de gemeentepolitiek waar ik een bescheiden partij mag meezingen. De blues of de gospel?

  Er zit blues in elke dag, maar Ik ben meer een gospelzanger.