Navigation

Erik van der Weide is 28 jaar oud, getrouwd met Anne en woont zijn hele leven al in Ermelo (West). Erik heeft bestuurskunde gestudeerd in Utrecht en werkt momenteel als beleidsadviseur begrotingszaken voor onze CDA minister Wopke Hoekstra in Den Haag. Hij is sinds 2014 Raadslid en houdt zich voor het CDA Ermelo bezig met de portefeuille: Ruimtelijke ordening, duurzaamheid, openbaar bestuur en financiën.

Erik vindt het belangrijk om verbindingen te leggen in de samenleving. Hij krijgt er energie van om verschillende partijen aan tafel te krijgen en samen te zoeken naar oplossingen. Uiteraard doet hij dit vanuit het christendemocratisch gedachtegoed, waarbij niet het individu, noch de overheid, maar de samenleving centraal staat.

Openheid, nieuwsgierigheid, gretigheid, enthousiasme en verbinding zijn woorden die Erik typeren.


"Het is schitterend als het lukt om verbindingen te leggen en dat we met elkaar tot afgewogen standpunten en plannen komen."

Erik van der Weide#3

Contactgegevens

Erik van der Weide
E. e.vanderweide@ermelo.nl
T. 06 - 11 653 536