• Ermelo bereid vluchtelingenkinderen op te nemen

  De gemeente Ermelo is bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Dat staat in een motie die de Ermelose gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft aangenomen. Een gezamenlijke motie van CDA Ermelo, Christen Unie Ermelo en Progressief Ermelo. Deze motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen landelijke financiële hulp aan Griekenland volstaat niet, aldus de motie, gezien de ernst van de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen.

  De gemeente Ermelo vraagt daarom de Regering het landelijke beleid in heroverweging te nemen en ook alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.

  Oproep

  Daarmee geeft Ermelo, net als vele andere gemeenten in Nederland, gehoor aan een oproep van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse kampen zitten, op te nemen.

  Alleen landelijke steun onvoldoende

  Voor ons als CDA Ermelo was medewerking geven aan de motie belangrijk. Zeker, de Nederlandse Regering steunt Griekenland. 48 opvangplekken worden op het Griekse vasteland opgezet. Ook wordt ondersteuning geboden aan het Griekse voogdijsysteem. 

  Maar is dat voldoende? Nee. Dat blijkt overduidelijk uit rapportages van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en de stichting Vluchteling. De groep minderjarigen, zeer kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek.

  Mensonterende omstandigheden

  Deze organisatie geven nadrukkelijk aan dat de situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens met de dag verslechtert. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

  Ermelo heeft mogelijkheden

  Al in een eerder stadium hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van deze organisaties. Toen ging het onder andere ook over de vraag of in Ermelo ook mogelijkheden zijn om alleenstaande minderjarige kinderen uit Lesbos op te vangen. Gebleken is dat dit inderdaad mogelijk is. Vluchtelingenwerk in Ermelo heeft de capaciteit om zich daarvoor in te zetten.

  Voor de gemeente zelf is daar in eerste instantie niet een directe rol weggelegd in het proces van de opvang. Daar speelt de samenwerking tussen het NIDOS (een onafhankelijke gezinsvoogdijinstelling), het COA en Vluchtelingenwerk een belangrijke rol.

  Inburgering en begeleiding

  Zodra een vluchteling de status krijgt van verblijf en vervolgens aan een gemeente wordt toegewezen om zich te huisvesten valt de vluchteling onder de inburgeringsverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze regeling gaat officieel 1 juli 2021 in. Daar hoort ook maatschappelijke begeleiding bij, die overigens wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. En daar gelden speciale financieringsstromen van het Rijk bij.
  Een minderjarige vluchteling die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning krijgt, via het IND, wordt statushouder. Minderjarigen met een status en krijgen dan huisvesting in de gemeente. Zodra dat gebeurt vallen ze onder de taken die gelden voor alle minderjarigen.

  Landelijk en lokaal

  We hebben duidelijk in de gemeenteraad naar voren gebracht dat het goed is dat ook de gemeente Ermelo een positief geluid laat horen en ook bereid moet zijn een klein aantal minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te nemen.

  Landelijk gaat het in totaal over 500 kinderen. Inmiddels hebben meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten duidelijk gemaakt alleenstaande vluchtelingenkinderen te willen opnemen.  En juist door die grote lokale steun in Nederland is deze kwestie inmiddels niet allen maar een landelijke zaak, maar ook een lokale, gemeentelijke zaak. Natuurlijk wel landelijk gecoördineerd om een versnipperde aanpak te voorkomen. Maar dat doet Vluchtelingenwerk.