• Hondenvoorzieningen in Ermelo

    Het klinkt onwerkelijk om in een pandemie aandacht te vragen voor hondenvoorzieningen. Maar een jaar nadat de hondenenquête is gehouden onder Ermelose eigenaren van honden ligt het vraagstuk voor om er als raad een besluit over te nemen. Er is veel overlast van hondenpoep in de wijken.

    Zo bericht de gemeente Ermelo maandag 1 juni: ‘De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap waaraan 952 inwoners hebben deelgenomen. Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor.De voornaamste vormen van overlast zijn hondenpoep en verkeersoverlast.’ Ook wij hebben veel reacties vanuit de samenleving gekregen dat er grote behoefte is om het hondenpoep-probleem aan te pakken. Er zijn ouders die wekelijks hun huis en de schoenen van hun kinderen schoon moeten schrobben omdat ze tijdens het spelen… Ook rondom bijvoorbeeld een basisschool in Wijk West hangen veel posters om eigenaren van honden aan te spreken de drollen niet op de stoep te laten liggen. Het continu alert zijn dat je niet in poep stapt wens je Ermeloers niet toe. In onze buurgemeente Putten heeft het college een succes verhaal met het inzetten van Depo-Dogs (prullenbakken met zakjes). In 2015 zijn ze daar gestart met de Depo-Dogs pilot. Na succes is deze uitgebouwd met als resultaat dat het aantal meldingen van hondenpoep overlast enorm is afgenomen.

    Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Aangezien het college de hondenbelasting in 2021 af wil schaffen zitten we met een probleem. De afgelopen jaren is de hondenbelasting overigens niet specifiek ingezet voor hondenvoorzieningen. Het ging naar de algemene middelen. Dat voelt oneerlijk. Maar wat ik ook niet juist vind is dat het college in vier jaar tijd een verhoging van de OZB voorstelt van meer dan 56% en dat er nog tekorten blijven bestaan. We vinden het onaanvaardbaar dat de woningeigenaren nog meer OZB moeten gaan betalen in deze tijd. Daarom pleiten we er samen met de ChristenUnie voor dat de hondenbelasting wordt behouden en specifiek ingezet om het hondenpoep probleem op te lossen. Dat wil zeggen afvalbakken plaatsen aan het begin en einde van de hondenroutes. Het kan niet zo zijn dat in tijden van financiële krapte de hondenbelasting wordt afgeschaft, de overlast blijft bestaan en de woningeigenaren voor de kosten opdraaien.