• Hoog spel bij Kerntakendiscussie

    Tijdens deze vergadering is er ook gesproken over de kerntakendiscussie. Althans, dat was niet de bedoeling, zij het dat er een motie werd ingediend van Burgerbelangen. Toen deze motie, met steun van alleen het CDA Ermelo en de ChristenUnie, het leek te halen, werd deze ingetrokken.

    Zegt u het maar. Een motie dien je in omdat je het college een opdracht geeft. In dit geval riep de motie van Burgerbelangen Ermelo (BBE) op om te kijken of de belastingen toch minder omhoog konden. Eigen wethouder Wouter Vogelsang was hier niet van gecharmeerd en evenmin was dit het geval bij de collega-partijen in de coalitie. Het debat was levendig, maar kreeg een bijzonder einde. Toen de motie het “dreigde” te halen, door steun van onze partij en de ChristenUnie, besloten de coalitiepartijen om te schorsen. Hier was het voltallige collega (met uitzondering van de burgemeester) bij aanwezig. En wat schetste onze verbazing: de motie werd ingetrokken. Een motie die opriep tot meer samenwerking, haalde het niet en dat is op zijn zachtst gezegd jammer. Laten we hopen dat dit een uitzondering is en dat we elkaar op inhoud gaat zoeken.

    Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo van Nu.