• Horecaondernemers onder druk maar zien perspectieven

  Actief samenspel met gemeente nodig

  Ook de horecaondernemers in Ermelo hebben het zwaar. De tweede golf van het coronavirus heeft alweer wekenlang restaurants en bars nagenoeg stilgelegd. De meeste restaurants proberen er nog wat van te maken met een afhaal/bezorgsysteem. Dat compenseert het omzetverlies bij lange na niet. Kosten gaan gewoon door. Inkomsten blijven achter. En wat is het perspectief, ook als de maatregelen weer soepeler worden? Welke mogelijkheden zijn er nog?  Hoe zien de ondernemers dat en wat wordt verwacht van de gemeente?

  Tijdens een onlinebijeenkomst, die op initiatief van Nero de Boer en Bart Willemsen van CDA Ermelo is gehouden op 17 november met horecaondernemers, kwamen deze kwesties ruimschoots aan de orde. Bij deze bijeenkomst waren 14 ondernemers aanwezig en ook vertegenwoordigers van de andere politieke partijen Progressief Ermelo, Christen Unie Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en de VVD. Zo kreeg dit bijna raadsbrede aandacht.  En dat is heel goed. Samen luisteren als raadsleden naar de ervaringen van de ondernemers in deze corona tijd, waar ze tegenaan lopen, maar ook naar creatieve ideeën om weer aan de slag te kunnen gaan als er weer meer ruimte komt.

  Terassenbeleid

  Welke punten kwamen zoal naar voren? Sowieso het terassenbeleid.  De verruiming van het terassenbeleid in de zomer is in zijn algemeenheid goed gegaan. Ook met medewerking van de gemeente. De vraag kwam dan ook naar voren of dat in het voorjaar weer kon. Belangrijke vraag was ook wanner de terrassen weer open mogen. Gepleit werd voor zo vroeg mogelijk duidelijkheid daarover. Bedrijven hebben tijd nodig om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

  Proactieve bedrijvencontactfunctionaris

  De verwachting werd uitgesproken dat de gemeente actief meedenkt niet alleen bij – graag snelle – vergunningverlening, maar juist ook in het voortraject. Wat zijn mogelijkheden en kunnen ideeën van ondernemers omgezet worden in concrete acties, zonder achteraf vergunning technisch op stagnatie te stuiten. Verschillende ondernemers pleiten daarom voor een proactieve bedrijvencontactfunctionaris. Iemand die oplossingsgericht kan en wil meedenken. Maar er ook is om als aanspreekpunt te dienen voor alle aan de horeca gerelateerde zaken, zoals vergunningaanvragen, uitbreidingsmogelijkheden terrassen, indeling in de binnenruimten, handhaving, regels e.d.

  Verplaatsen blindengeleidestrook

  Een ander punt dat nogal eens naar voren kwam was de ligging van de blindengeleidestrook in de Stationsstraat. Deze loopt heel dicht tegen de terrassen en geeft nogal eens onduidelijkheden of mensen nu gast zijn of niet en zorgt voor onveilige situaties. De ligging van de huidige stroken belemmeren een goede doorloop. De vraag werd gesteld of een onderzoek kan worden gedaan naar het verplaatsen van de blindengeleidstroken, afhankelijk van de mogelijkheden voor of bij de horecabedrijven. Verplaatsing van deze stroken zien verschillende ondernemers ook als een belangrijke reden om goede terrasoverkappingen te kunnen maken. Nu kunnen deze overkappingen niet winterproof tegen de muur van het horecapand geplaatst worden.

  Kleine op maat gesneden evenementen

  Ook vroegen ondernemers aandacht voor het organiseren van kleine evenementen. Zouden het Centrum Management en de VVV en de gemeente eens kunnen nadenken over evenementen die duidelijk een plaatselijk karakter hebben, bijvoorbeeld bij Koningsdag, braderieën, markten en muziek. Kleinschalig, maar sfeer verhogend en dan passend binnen de dan geldende coronaregels, zo was de dringende oproep.

  Sfeer bevorderen en koop lokaal

  Ondernemers pleiten ook voor sfeer bevorderende versieringen en raamevenementen, verspreid door her hele dorp en ook feestverlichting.

  Daarnaast werd ook gepleit voor acties, zoals Koop lokaal. Hierin kunnen collegeleden en politici het voorbeeld geven met een klein filmpje of anderszins.

  Kwijtschelden kosten

  Ook hadden ondernemers niet verwacht dat de gemeente juist in deze moeilijke tijd de tarrastarieven heeft verhoogd. Voorgesteld werd om precario en terrashuur over 2020 en 2021 niet in rekening te brengen ook de legeskosten voor verschillende aanvragen te ‘vergeten.

  Vervolg

  Een boeiende en heel informatieve bijeenkomst. De bij de bijeenkomst aanwezige politici gaan binnenkort met elkaar on overleg om na te gaan welk vervolg eraan gegeven kan worden.