• Iedereen kan stemmen in Ermelo

    Mensen met een  beperking hebben het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen, net als ieder ander in Nederland. Namens de CDA fractie heb ik vragen gesteld aan het college óf en hóe zij dit in Ermelo gaat realiseren.

    Het college is voornemens de IIe Kamerverkiezingen van 17 maart volgend jaar zodanig te organiseren dat inderdaad alle stemgerechtigde Ermeloërs in staat zullen zijn zonder obstakels en in het geheim hun stem uit te brengen.

    Op de website van de gemeente Ermelo is het straks mogelijk gesproken kandidatenlijsten te beluisteren. Ook zal het college hulpmiddelen (mal, kandidatenlijsten met groot lettertype, leesloepen met verlichting, enz) inzetten om het de kiezer met een visuele beperking zp makkelijk mogelijk te maken zijn of haar stem uit te brengen.

    De toegankelijkheid van het stemlokaal zal op de achterkant van de stempas gedrukt staan en wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Ermelose nieuwsbladen.

    Ermelo, inclusief, ook bij de verkiezingen!