• Langlopende dossiers

    De gemeenteraad heeft vorig jaar november besloten onderzoek te doen naar maximaal vijf langlopende dossiers en heeft een werkgroep benoemd die deze onderzoeken moet coördineren. Namens de CDA fractie neemt Cor Louwerse deel aan deze werkgroep.

    De werkgroep stelde een shortlist op en nodigde Ermeloers uit hun voorkeur kenbaar te maken. Als top drie kwam uit deze peiling: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Unaniem was de werkgroep van mening dat deze drie dossiers nader onderzocht gingen worden.
    Er werden drie onderzoeksbureaus uitgenodigd een offerte te maken voor het onderzoek. Na presentaties heeft de werkgroep  zich uitgesproken voor het onderzoeksbureau Necker van Naem. Wij hebben veel vertrouwen in de onderzoeksopzet, de ervaring en de onderscheiden deskundigheden van de drie onderzoekers van dit bureau. Wij hechten veel belang aan de inbreng van de direct betrokkenen. Met hen zullen zeker ook gesprekken gevoerd worden.

    Woensdag 6 april was de startbijeenkomst van de werkgroep met het onderzoeksteam en kunnen de onderzoekers van start. De planning is zodanig dat het onderzoek medio juni zal zijn afgerond.
    Het onderzoeksdoel is: inzicht krijgen in de wijze waarop in deze dossiers de communicatie en informatievoorziening, zowel intern als extern, verlopen is en de mate waarin de gemeente in deze dossiers zorgvuldig gehandeld heeft. Het toetsingskader hierbij is de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Het overkoepelende doel is dat de gemeente (zowel gemeenteraad, college als ambtelijke organisatie) lering trekt uit de resultaten van het onderzoek voor de toekomst en stappen worden gezet in herstel van vertrouwen.