Navigation

Meerinzicht

Woordvoerder

Erik van der Weide
eMail: e.vanderweide@ermelo.nl
telefoon: 06 11 65 35 36

Waar hebben we het over

MeerInzicht is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Ermelo, de gemeente Harderwijk en de gemeente Zeewolde. Door ondersteunende afdelingen zoals bedrijfsvoering, personeelszaken, communicatie en te laten fuseren kan er efficiënter worden gewerkt. Er kunnen dan gemeenschappelijke ICT-pakketten, of licenties worden gekocht. Het idee is ook dat minder ambtenaren de 3 brongemeenten kunnen bedienen, dan dat als alle 3 de gemeenten alle taken zelf zouden uitvoeren.
Sinds 2015 bestaat gemeenschappelijke regeling MeerInzicht. Bij haar opstarten kreeg ze direct een 10% bezuinigingsdoelstelling mee om de organisatie ook te prikkelen efficiënter te werken. Die bezuinigingstaakstelling is nooit gerealiseerd. Sterker nog: De gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de afgelopen jaren vaak extra structurele middelen aan MeerInzicht moeten afstaan om de organisatie draaiende te houden. In 2018 is naast alle bedrijfsvoeringonderdelen ook het Sociaal Domein (jeugdzorg, WMO en participatiewet) ondergebracht bij MeerInzicht. De organisatie is daarmee zowel qua personele omvang als qua financiële omvang enorm uitgebreid.
Het CDA Ermelo heeft voor de kadernota 2020 en de begroting 2020 voorgesteld om MeerInzicht alleen nog de middelen te verstrekken waar ze al recht op hadden bij eerdere begrotingen, maar geen nieuwe claims meer te aanvaarden.

Hoe nu verder

MeerInzicht belooft beheersmaatregelen te nemen om meer grip op haar uitgaven te krijgen. Omdat de gemeenteraad niet heeft ingestemd met de voorstellen geen extra geld aan MeerInzicht te geven, ontvangt MeerInzicht in 2020 1,1 miljoen euro meer dan dat zij in 2019 ontving. De gemeente Ermelo dient hard te blijven zoeken naar het oplossen van het begrotingstekort.