• Prins Hendriklaan Open!

    De Raad van State heeft op 14 oktober de laatste uitspraak gedaan over de opening van de Prins Hendriklaan en het weghalen de blokkades van de Maximalaan en Alexanderlaan.

    Jarenlang hebben wij geijverd voor een opening van deze lanen, om zo een goede doorstroming in deze wijken te bewerkstelligen. Een eerlijke verdeling van de lasten van het steeds drukker wordende  verkeer over heel Ermelo, is steeds de leidraad geweest voor ons om vast te houden aan de wens tot het verwijderen van de blokken.

    De wijk Het Trefpunt krijgt nu op de twee plekken een goede in- en uitgang van de wijk. Dit is niet alleen voor de veiligheid goed, maar ook bij eventuele calamiteiten is er een goede verbinding met de rest van het dorp. Al een jaar of 10 heeft de blokkade geduurd. Vele rechtszaken zijn gevoerd met aanwonenden van de Prins Hendriklaan. Maar eindelijk is er nu duidelijkheid gekomen en kan de gemeente Ermelo beginnen om de werkzaamheden te starten om van de Prins Hendriklaan een veilige weg te maken. Wanneer dit gebeurt is nog onbekend, maar hier zullen wij navraag naar doen.

    Op deze manier is de doorstroming voor dit deel van Ermelo weer duidelijk en open.