• Programmabegroting 2020-2023

    De programmabegroting is een van de belangrijkste documenten waar de gemeente over gaat. Het is namelijk de financiële vertaling van de kadernota, waar al het beleid van de gemeente in staat. Wij zullen tegen deze programmabegroting stemmen en daar denken wij niet licht over.

    Voor de zomer bespraken we de laatste kadernota, waarin werd voorgesteld om de belastingen fors te verhogen de komende jaren. Wij misten, als partij, de echte keuzes die gemaakt moesten worden in tijden van financiële krapte. Om die reden hebben wij voorstellen ingediend om bijvoorbeeld Meerinzicht (ons samenwerkingsverband met Harderwijk en Zeewolde) geen extra geld te geven. Door deze samenwerking zouden wij zaken efficiënter en kwalitatief beter doen, tegen 10% minder geld. Dit is niet gelukt, mede door de extra taken die wij hen hebben gegeven, maar het tegenovergestelde is waar. En wordt om meer geld gevraagd, waar wij moeite mee hebben. Ook hebben wij voorstellen gedaan om te stoppen met trainees, waar 175.000 extra voor was uitgetrokken. Ook de toeristen en forenzen zouden fors zwaarder worden belast. Helaas hebben deze voorstellen het niet gehaald en werd er gekozen voor belastingverhogingen. Om die reden stemden wij tegen de kadernota en zullen wij nu ook tegen de programmabegroting stemmen.

    Wij beseffen ons dat dit erg zwaar is, maar denken hier dan ook niet licht over. Wij voelen ons genoodzaakt, omdat er te makkelijk gekozen wordt voor belastingverhoging. Laten we eerst kijken of er keuzes gemaakt kunnen worden. Wij zullen ons de komende tijd in blijven zetten om samen met andere partijen mogelijkheden te vinden om de financiën zo snel mogelijk op orde te krijgen, zonder dat er direct gekeken wordt naar belastingverhogingen. Daarover spreek je pas, zodra je eerst naar jezelf hebt gekeken en keuzes hebt gemaakt.  

    Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo Zaken.