• Snippergroen|Jammer, gemiste kans!

  Begin dit jaar heeft het CDA Ermelo aan het college gevraagd om een uitwerking te maken van de motie bij de Groenvisie over Snippergroen uit 2017. De motie van december 2017 vroeg het college om te stoppen met de verkoop van gemeentegroen en over te gaan om het in bruikleen te geven van snippergroen, kleine stukjes groen van de gemeente om die passend te maken bij de eigen tuin, aan de inwoners van Ermelo. De gemeente houdt op deze manier wel zeggenschap over het groen, maar spoort burgers aan om er goed mee om te gaan.

  De insteek van de motie was in 2017 om de kosten en opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. Een verkooptraject kost geld, o.a. opmaken contracten in verhouding tot de opbrengst van kleine stukjes grond. De uitwerking ligt nu op tafel en werd besproken in een tafel van de Gemeenteraad.

  In de notitie worden de criteria genoemd waar de uitgifte aan moet voldoen. De mogelijkheid is voor zowel individuele stukjes groen als voor groepsaanvragen. “Bewonersinitiatieven in het kader van de burgerparticipatie met meerwaarde voor de gemeenschap.”

  Het geheel ziet er goed uit en geeft duidelijkheid voor iedereen. Maar voor het CDA Ermelo zit er toch een flinke hobbel in. Uit de notitie blijkt dat voor de groepsinitiatieven bij uitgifte van groen geen kosten worden berekend, deze worden betaald uit de pot Wijkgericht werken. Wil je als particulier een paar meter passend maken bij je tuin ter verfraaiing, dan blijkt er ineens een fors prijskaartje aan te hangen.

  Nu wil de gemeente van de individuele bewoner voor, vaak maar een paar meter, stukje grond de kosten van behandeling en contractbeheer en toezicht in rekening gaan brengen. De behandeling van de aanvraag gaat waarschijnlijk € 350,00 kosten en de jaarlijkse bijdrage voor contractbeheer en toezicht € 170,00.

  Dat er een huurbedrag gevraagd gaat worden is reëel, maar dit soort bedragen halen de strekking van de motie onderuit. Er zouden ongeveer 70 aanvragen liggen, reken maar uit.

  De andere partijen konden hiermee leven, er werd zelfs geopperd dat de bedragen wel omhoog mogen! Duidelijk dus de individuele vraag niet interessant is voor deze gemeente.

  Jammer, voor ons als raad een gemiste kans in het door dit college geprezen Right to Challenge.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo