• Sociale woningbouw in de lift

  Vorig jaar hebben we als gemeenteraad de woonvisie geactualiseerd voor wat betreft de verdeling 50% sociaal en 50% vrije sector. Wanneer ontwikkelaars zich niet houden aan deze minimum verdeling, moeten zij voor elke te weinig gerealiseerde goedkope woning een bedrag van € 35.000 in een fonds storten. Vanuit dat fonds wordt sociale woningbouw gestimuleerd. We willen echt werk maken van betaalbaar bouwen. Dat is vooral van belang voor jongeren en starters. Het woningaanbod voor hen is veel te krap in Ermelo.

  De nieuwe woonvisie 2020-2024is in voorbereiding en wordt in de loop van dit jaar besproken. Ook hierin worden belangrijke keuzen gemaakt: voor welke doelgroepen moet worden gebouwd tot 2030 en voor welke na 2030? Want woningen bouw je voor 50 jaar. Aan welke woningen is nu gebrek en aan welke over 10 jaar? En dan te bedenken dat 90% van de woningen die er in 2040 zijn er nu al staan! We zullen dus ook iets moeten met de bestaande voorraad.

  Uit het trendonderzoek blijkt dat tot 2030 vooral behoefte is aan appartementen en na 2030 meer behoefte zal zijn aan eengezinswoningen. Nieuwe huizen zullen levensloopbestendig gebouwd moeten worden en flexibel zijn qua indeling. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Omdat ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt is zullen we meer ruimte moeten geven aan het splitsen van (grote) woningen en van (grote) kavels.

  De afgelopen jaren zijn er gelukkig veel sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbestand in Ermelo, vooral door Uwoon:

  • 31 sociale huurappartementen in de Wegwijzer
  • 24 sociale huurwoningen in de Driesprong

  Gepland staan:

  • 42 sociale huurappartementen aan de Chevalierlaan voor jongeren en starters
  • 20 tot 25 tijdelijke woningen voor jongeren tot 28 jaar aan de Beemdweg
  • Ca 160 sociale woningen op het terrein van Veldwijk vanaf 2022
  • De komende jaren enkele tientallen goedkope appartementen voor jongeren door Sven Gravendeel in de panden van Jonker, Eye Fashion en de Baderie

  En nu maar hopen dat het aantal bezwaarschriften voor de nieuwe plannen beperkt blijft en dat de realisatie niet jaren wordt opgehouden door de gang naar de Raad van State. Overigens kan dit meestal voorkomen worden door goed te communiceren met de omwonenden en te luisteren naar hun bezwaren.