• Vuurwerk tijdens jaarwisseling: overlast of een feestje?

  Moet je in Ermelo vuurwerkvrije zones gaan invoeren? Of moet je het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden, of juist vrijlaten zoals het nu is? Die vragen stonden centraal tijdens een vuurwerkdebat op dinsdag 24 september tussen enkele politici, ondernemers en belangstellenden.

  Vanuit CDA-Ermelo is benadrukt dat bij het afsteken van vuurwerk in de eerste plaats de veiligheid voorop moet staan. Afsteken van vuurwerk is een traditie, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Veel mensen steken op een normale manier vuurwerk af. Die moeten niet lijden onder de kleine groep die er een op een hufterige manier mee omgaan. Mensen die onveilig en ontoelaatbaar zwaar vuurwerk gebruiken moeten stevig worden aangepakt. Maar een algeheel verbod op vuurwerk: nee dat is niet nodig. En is ook niet te handhaven. Bovendien los je met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Ermelo het probleem ook niet op. Vuurwerk schaf je makkelijk buiten Ermelo aan en anders wel over de grens. Het gaat vooral om consumentenvuurwerk. Dus niet het zware vuurwerk dat soms een vergelijkbare kracht heeft als een granaat. Het plezier van zoveel mogelijk mensen en nadrukkelijk ook om de veiligheid. En het gaat er om dat rekening wordt gehouden met kwetsbare plekken in Ermelo.

  De vraag kun je ook stellen hoe groot het probleem is in Ermelo is: hoeveel incidenten vinden er plaats, van welke aard en met welke gevolgen? In hoeverre is er echt sprake van geluidsoverlast en van baldadig gedrag voor mens en dier?

  De tijden waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden in Ermelo is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels die daarin staan zijn gebaseerd op het landelijke Vuurwerkbesluit. Daarin is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dat tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar. Het wordt in de APV toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur

  Tijdens het vuurwerkdebat werden ook suggesties gedaan om het vuurwerk wat te reguleren. Bijvoorbeeld per wijk afspraken maken over het wel/niet afsteken van vuurwerk. Dat kunnen bewoners van een buurt of straat zelf afspreken om zo overlast tegen te gaan. Maar moet je dat vanuit de gemeente regelen? En hoe organiseer je dan de handhaving? Het is juist goed als bewoners dat zelf regelen. Ook werd geopperd een vuurwerkshow te organiseren, bijvoorbeeld op strand Horst. Wie weet leidt zo’n professionele show tot minder overlast in het centrum en woonwijken.

  Over een paar punten waren de aanwezigen duidelijk: het zou goed zijn als er een feitelijk beeld komt van de incidenten en de aard ervan. En: uitbannen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is niet aan de orde als het maar veilig en respectvol gebeurd.