• Waardig afscheid in Ermelo tijdens coronacrisis

  In deze zomerse tijden met bloeiende bomen, fluitende vogels en veel zon, wil ik het met u hebben over begrafenissen in Ermelo. Helaas blijkt, een heel actueel onderwerp in deze crisistijd. Op onze begraafplaats “Koningsvaren” vinden dagelijks begrafenissen plaats. Soms wel meerdere per dag.

  In de plaatselijke pers lazen wij met verbazing het bericht dat de uitvaartondernemers in Ermelo een brief van de gemeente hebben gekregen. In deze brief wordt aangegeven dat erehagen bij en langs rouwstoeten niet zijn toegestaan. Dit besluit van de gemeente Ermelo creëert veel onrust onder inwoners. We spreken hier over een gevoelig onderwerp, wat veel mensen direct hebben meegemaakt. Wij zien de erehaag toch als een laatste ceremonie om een overledene te eren en de naasten te steunen. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft gemeente geadviseerd om de erehagen te verbieden. Ook buurgemeenten Nunspeet, Harderwijk, Putten hebben dit ook overgenomen. Reden?  Erehagen worden vaak spontaan worden georganiseerd waardoor het moeilijk te sturen is op het aantal deelnemers en slecht te controleren is of mensen zich wel aan de RIVM-normen houden. De anderhalve meter wordt volgens de Veiligheidsregio en de gemeente niet altijd gerespecteerd.

  Voor het CDA Ermelo ben ik op onderzoek uitgegaan en heb diverse uitvaartondernemers gesproken. Mensen, gedreven door liefde voor het vak, die veel leed tegenkomen, maar ook veel goed kunnen doen voor de nabestaanden. Ook deze mensen zijn helden, waar wij best bij mogen stilstaan. Uit de verhalen van de ondernemers kwam naar voren, dat zij de erehagen in verschillende vormen tegenkomen. Gevormd door familie, buren, verenigingen, koren, elke uitvaart kent zijn eigen manier en vorm.

  Wat ons vooral duidelijk werd na het spreken met al deze betrokkenen is de kracht en troost die de familie van de overledene hierdoor krijgen. Een erehaag vormt een duidelijk teken dat zij er niet alleen voor staan in deze onverwachtse moeilijke tijden van de coronacrisis. Mensen leggen bloemen en kaarten op de rand van de stoep waarna de uitvaartbegeleider deze op de auto kan leggen. Koren zingen. Respectvol zoals wij dat gewend zijn in Ermelo. Volgens de uitvaartondernemers wordt de anderhalve meter aangehouden door de mensen langs de kant in de erehaag.

  Daarom vraagt het CDA Ermelo het college om dit verbod op erehagen te heroverwegen. Wij vragen het college nadrukkelijk om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen: de uitvaartondernemers en –begeleiders en te bezien wat er mogelijk is om dit afscheid toch passend te krijgen in Ermelo. Als CDA Ermelo vertrouwen wij er op dat de mensen die deelnemen aan een erehaag zich kunnen houden aan de voorschriften van de RIVM, de Veiligheidsregio en de gemeente. We roepen ook hen op om niet met elkaar in gesprek te treden voorafgaand of na afloop van de vorming van de erehaag. Samen kunnen wij deze erehaag mogelijk maken. Blijf elkaar scherp houden zodat de begrafenis en uitvaart een verdrietig, maar respectvol en waardig afscheid blijft. 

  Dick te Brake
  Raadslid CDA Ermelo